Nav-opprydding fem måneder forsinket av koronastans

Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) sier det fortsatt vil ta tid før alle ofre i Nav-saken får en endelig avklaring på sakene sine.

Arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) i Stortinget.

Både koronakrisen og rettslige prosesser forsinker arbeidet, kom det fram da arbeids- og sosialministeren tirsdag redegjorde for Stortinget om trygdeskandalen.

– Arbeidet ble forsinket med om lag fem måneder på grunn av håndtering av dagpengesakene i forbindelse med covid-19-pandemien. Arbeidet er gjenopptatt etter sommerferien, sa Asheim.

I stortingssalen satt også statsminister Erna Solberg (H). Hun beklager overfor ofrene, men tror samtidig at folk har forståelse for at Nav måtte prioritere annerledes da koronakrisen brått førte til over 400.000 permitterte og ledige.

– Det arbeides nå for fullt med dette. Svært mange har nå fått tilbakebetalt penger eller strøket gjelden sin. Så av dem som er identifisert, har mange fått avklart saken sin, sier Solberg til NTB.

– Men det tok lenger tid enn vi hadde håpet på i vår.

Har fortsatt ikke full oversikt

Ifølge Asheim viser tall fra Nav at 895 personer som har fått urettmessige tilbakebetalingskrav mot seg etter at EUs nye trygdeforordning trådte i kraft 1. juni 2012, nå har fått vedtakene omgjort.

Blant dem som har vært rammet av avslag, stans eller avkorting, har 1.495 fått vedtakene omgjort.

Totalt har Nav utbetalt om lag 69 millioner kroner, og det er slettet gjeld på om lag 55 millioner kroner.

Men departementet har fortsatt ikke full oversikt over ofrene.

– Vi har sagt at vi ønsker å være ferdig med tilbakebetaling til jul. Men nå gjør Nav en jobb med å forsøke å identifisere flere saker enn dem vi har vært klar over, sier Asheim til NTB.

Venter på Efta

Et viktig spørsmål er hvordan saker fra tida før 1. juni 2012 skal håndteres. Her venter Høyesterett på en uttalelse fra Efta-domstolen, og Navs vurdering og behandling av sakene vil først bli igangsatt når dette er avklart.

I mellomtida er alle relevante straffesaker stilt i bero. For noen berørte vil det derfor kunne ta tid å få en endelig avklaring.

Asheim sier til NTB at han forstår at de som berøres av dette, er utålmodige.

– Men når Høyesterett ber om hjelp fra Efta-domstolen, så er det en rettsprosess som vi må ha respekt for.

Diskusjon om ansvar

I debatten etter redegjørelsen kom flere representanter for opposisjonen inn på hvordan den offentlige granskingen av skandalen har avdekket en alvorlig mangel på EØS-kompetanse i Nav.

Eva Kristin Hansen (Ap), som har vært saksordfører for kontrollsaken i Stortinget, knyttet dette til år med omorganiseringer og nedbemanning i organisasjonen.

– Vi kan ikke forsette å slanke en organisasjon som ikke tåler det. De tåler ikke mer nedbemanning. Folket fortjener et Nav som er til for dem, ikke som mistenker dem når de ber om hjelp, sa hun.

SVs Freddy André Øvstegård mener saken vitner om et klassedelt rettssystem der de svakeste rammes hardest.

– Og så møtes de av en ansvarspulverisering hvor ingen på toppen tar noen konsekvenser. Det syns jeg er provoserende, sier Øvstegård til NTB.

Solberg er for sin del klar på hvor ansvaret ligger.

– Ansvaret ligger hos den til enhver tid sittende politiske ledelse, sier Solberg til NTB.

– Og vi tar ansvar for det som nå skjer, nemlig å rydde opp.