Politiet får utvidet tillatelse til å hente passasjerinfo under Nato-møtet

Politiet får utvidet mulighet til å innhente informasjon om passasjerer som reiser inn og ut av landet mellom 24. mai og 4. juni.

Du må forberede deg på å bli grundigere overvåket av myndighetene om du skal reise med fly eller ferge runndt månedsskiftet.

– Dette vil ikke berøre alminnelig reisevirksomhet i perioden. Hensikten er å gi politiet hjemler til økt informasjonsinnhenting knyttet til grensekontroll under Nato-møtet, sier stabssjef Lars Aune i Politidirektoratet i en pressemelding.

Norge er vertskap for det uformelle utenriksministermøtet i Nato, som finner sted i Oslo 31. mai og 1. juni. I den forbindelse har Justis- og beredskapsdepartementet etter forslag for politiet, innført en midlertidig indre grensekontroll.

Denne gir politiet mulighet til å innhente flere opplysninger i forbindelse med inn- og utreise til Norge i tiden rundt Nato-møtet. Tillatelsen gjelder for perioden 24. mai til 4. juni.

Dette betyr blant annet at politiet vil kunne innhente informasjon om passasjerlister på fly og ferger som kommer inn og ut av landet i denne perioden.

Les også

Overvåkingen er ulovlig i EU. I Norge fortsetter den.

På den måten vil de for eksempel kunne undersøke om personer av interesse i forbindelse til møtet ankommer eller forlater Norge i denne perioden.

Politidirektoratet skriver også at tillatelsen gir politiet en raskere evne til å respondere dersom situasjonsbildet endres i den aktuelle perioden.

Tillatelsen innebærer ikke økt kontroll for eksempel ved grenseovergangene til Sverige, og reisende vil merke lite til endringen.

– Det er Oslo politidistrikt som har ansvaret for å lede operasjonen lokalt, og innbyggere i Oslo vil naturlig nok oppleve større tilstedeværelse av politi under arrangementet, sier Lars Aune.