Nye miljøtiltak fra regjeringen – opp til 1 prosent av årlig kraftproduksjon kan gå tapt

Norske kraftverk må slippe ut vann som kunne ha gått til kraftproduksjon når regjeringen setter inn nye miljøtiltak. Krafttapet kan bli på 1.740 gigawattimer.

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Mens strømprisene står i taket og kraftprodusentene er under sterkt press, innfører regjeringen nye miljøtiltak i vannforvaltningen. Den oppdaterte vannforvaltningsplanen kommer til å stille krav om økt vannføring på 144 elvestrekninger knyttet til kraftverk.

Det kommer til å medføre mindre vann til kraftproduksjon, opplyser Klima- og miljødepartementet til NTB.

– Slipp av minstevann og andre restriksjoner i driften av kraftverkene og magasinene, vil gi tapt kraftproduksjon og kan påvirke reguleringsevne og stabilitet i nettet, skriver departementet i planene.

De nye tiltakene kan medføre tapt kraftproduksjon. Ifølge departementets beregninger kan det utgjøre mellom 850 og 1.740 gigawattimer. Det tilsvarer drøyt 1 prosent av vår samlede kraftproduksjon i et normalår.

Erfaringer tyder imidlertid på at det reelle krafttapet kommer til å bli betydelig lavere, ifølge departementet.

De regionale vannforvaltningsplanene blir lagt frem av klima og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) på en nasjonal vannmiljøkonferanse mandag. Han varsler økt ambisjonsnivå fra den forrige planen fra 2016 på områder som vannkraft, akvakultur og jordbruk.

Eide: Liv tilbake i elven

– Vassdrag med betydelige miljøverdier vil nå få liv tilbake i elven. Dette vil selvfølgelig gå noe utover kraftproduksjonen. Men regjeringen mener vi her har funnet en riktig balanse mellom hensynet til kraftproduksjon og bedre ivaretagelse av viktige miljøverdier, sier Espen Barth Eide til NTB.

1.740 gigawattimer tilsvarer det årlige strømforbruket til 108.750 husstander, ifølge energirådgiver Trond Paasche i Enova.

– Drøyt 1 prosent av kraftproduksjonen høres kanskje lite ut. Men det tilsvarer for eksempel strømmen som årlig går med til lading av rundt 870.000 elbiler, sier han til NTB.

I et normalår produserer norske vannkraftverk rundt 140 terawattimer elektrisk energi, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Norges samlede kraftproduksjon i fjor var på 155 terawattimer. Så langt i år har lav vannstand i kraftmagasinene ført til en betydelig nedgang i produksjonen.

Bedre miljøtilstand

De oppdaterte vannforvaltningsplanene vil bidra til at Norge i større grad når vannmiljømålene frem mot 2027 og 2033. Mens 75 prosent av naturlige norske elver, innsjøer og kystvann har god miljøtilstand i dag, vil 85 prosent ha god miljøtilstand etter gjennomføring av de nye planene, ifølge Eide.

– Vann er grunnlaget for alt liv og en ressurs vi må ta godt vare på i en verden der rent vann og naturmangfold er under press, sier klima- og miljøministeren.

Han sier planene legger opp til 12.000 tiltak i norske elver, innsjøer og kystvann som samlet vil løfte miljøtilstanden betraktelig.

Planene følger vanndirektivet fra EU, og arbeidet skjer samtidig med tilsvarende prosesser i Europa. Planene skal fortelle om hvordan det står til med vannmiljøet her til lands. EUs vanndirektiv er en del av EØS-avtalen.