Politikk

Norge på Europatoppen i mindretallsregjeringer

Norge er blant de land i Europa som har hatt lengst mindretallsstyre i årene etter krigen. Det fremgår av en ny bok av statsvitenskapsprofessor Bjørn Erik Rasch.

  • Forf>
  • <forf>gunnar Magnus <

Mer mindretall enn flertall. Opplysningene i boken "Kampen om regjeringsmakten" kommer sikkert overraskende for dem som vokste opp med skolebøker der det het at Einar Gerhardsen var landets statsminister og Arbeiderpartiet hadde flertall på Stortinget.Men etterkrigsnorge har faktisk vært styrt i lengre perioder av mindretalls— enn av flertallsregjeringer. Ifølge boken har vi bare hatt flertallsregjering i Norge 44 prosent av tiden fra 1945 til 1999. I perioden fra 1961, da Ap. mistet sitt absolutte flertall, har det vært flertallsregjering bare 21,9 prosent av tiden.Andelen blir enda lavere om vi regner frem til i år, siden Norge også har vært styrt av mindretallsregjeringer i årene etter 1999.Bare tre andre land har hatt enda kortere perioder med flertallsregjering. Det gjelder Polen, med flertallsregjering 43,7 prosent av tiden (men bare målt fra 1989), Sverige med 27,4 prosent og Danmark med 16,9 prosent.I kontrast til dette kommer Luxembourg, med flertallsstyre hele tiden. Også i Ungarn har det bare vært flertallsregjeringer, men da bare regnet fra 1990. Island, Tyskland (Vest-Tyskland frem til gjenforeningen), Østerrike, Belgia og Nederland har hatt flertallsstyre mellom 95 og 100 prosent av tiden, mens andelen i Storbritannia ligger på 94.Rasch påpeker at disse landene ofte har tradisjon for at flere partier søker sammen i en koalisjon med et flertall bak seg. Unntaket er Storbritannia, der valgordningen (med enmannskretser) gir store "styringstillegg" for det største partiet.

Tillitsvotum?

Rasch har sett nærmere på forholdene i andre europeiske land. I en rekke av dem må den nye statsminister eller regjering få flertall ved en avstemning. Men siden de folkevalgte ikke har stemmeplikt, kan de unnlate å stemme eller stemme blankt.I Spania, Tyskland, Polen, Slovenia og Ungarn er kravet enda strengere: der kreves det tillit fra et flertall av alle representantene i parlamentet. For hver gang en kandidat forkastes, senkes imidlertid kravet når man skal stemme over den neste.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uka gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Politikk