Politikk

Hva ble egentlig vedtatt på Frps gruppemøte? Partiet blir ikke enig med seg selv.

Det er full forvirring både innad i Frp og mellom de to regjeringspartiene i etterkant av onsdagens gruppemøte i Frp.

Ifølge nestleder Per Sandberg vedtok Frps gruppemøte at det ikke blir flere samtaler med de andre partiene om et asylforlik. Det er ikke andre Frp-kilder enige i.
  • Lars Molteberg Glomnes
  • Nina Selbo Torset
    Journalist

Skal Frp fortsette dialogen med de andre partiene om et bredt forlik i asyl— og innvandringspolitikken? Det er det full forvirring om.

Ifølge nestleder Per Sandberg er døren nå tilsynelatende stengt for flere møter om et eventuelt asyl- og innvandringspolitikken i Stortinget.

— Gruppen har vedtatt følgende: At det ikke blir flere samtaler, og at Frp ikke ser behovet for et bredt forlik, men vil fremme innstrammingsforslag som andre parti inviteres til å stemme for, skriver Sandberg i en SMS.

Partileder Siv Jensen derimot, sier:

- Vi vil søke flertall med andre partier for de forslagene Regjeringen har lagt frem, og vil snakke med alle som er enige med oss i det.

Høyre skal være informert over videre dialog

Også andre kilder i Frp som Aftenposten har snakket med, har en annen historie enn Sandberg.

Oppfattelsen hos flere er at gruppeleder Harald Tom Nesvik har fått mulighet til å følge prosessen videre, selv om det vil stilles klare krav om at eventuelle endringer betyr en innstramning av dagens innvandringspolitikk.

Etter det Aftenposten erfarer er Høyre informert om at Frp er forberedt på ytterligere dialog med både samarbeidspartiene og andre.

— Vi vil nå sette oss ned og utforme forslag til konkrete tiltak. Så blir Stortinget invitert til å ta stilling til disse, og vi håper at flest mulig partier slutter seg til det. Så får vi se hvor bred tilslutning vi får, sier Nesvik til NTB.

Jensen: Vil skaffe flertall for innstramminger

— Den betydelige tilstrømmingen av asylsøkere er krevende for Norge. Frps utgangspunkt er derfor å skaffe flertall for helt nødvendige innstramminger i asylpolitikken, sier Jensen.

- Hvorfor mener du vedtaket som ble gjort, er godt?

— Jeg er glad for at Frp er opptatt av raskt å få gjennomført de innstrammingene som er lagt frem for Stortinget. Det er avgjørende med den asyltilstrømmingen vi ser nå.

I tillegg til forslagene i tillegget til statsbudsjettet om flyktninger, vil Frp legger frem forslag om en rekke ytterligere tiltak. Jensen sier til NTB at hvor bredt et eventuelt forlik om asyl- og innvandringspolitikken blir, er avhengig av de øvrige partienes «vilje til å stramme inn».

— Det er helt underordnet hvor mange som er med.

Per Sandberg om flyktningforlik uten Frp:

Les også

- Da har vi ikke noen grunn til å være i regjeringskvartalet lenger

Støre: Frp skaper usikkerhet

Flertallet av Stortingsgruppen vedtok å fremme en rekke forslag til innstramminger i asyl— og innvandringspolitikken for Stortinget. Men stortingsrepresentantene ser ikke ut til å bli enige om dette innebærer stans i dialogen med de andre partiene.

Dermed sår partiet ytterligere tvil om Regjeringens ene av to partier vil være med på et bredt forlik, slik statsministeren har tatt til orde for.

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener Fremskrittspartiet skaper usikkerhet om Regjeringen står samlet når det gjelder å håndtere flyktningstrømmen.

— Erna Solberg maner til dugnad og bred politisk enighet om tiltak for å håndtere asylstrømmen, mens Frp og Siv Jensen skaper usikkerhet om hele Regjeringen står bak. Det er uheldig, og vi taper tid i møte med en økende tilstrømming der det er nødvendig med handling og klare signaler, sier Støre.

Han krever at Erna Solberg kommer på banen og rydder opp.

— Statsministeren bør raskt avklare hva som er Regjeringens holdning, sier Støre til NTB.

  • Ukens podkast Aftenpodden tar for seg de politiske konsekvensene av tilleggsbevilgningen og endringene i asylreglene her. Hør og abonner via Itunes på telefonen dinher. Eller via desktopher.

Les også

  1. Redd Barna om regjeringens asylregning: - Vil ramme 450.000 skolebarn

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uka gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Politikk
  2. Flyktninger
  3. Innvandring