Forskere mener Stortingets ulvemål er lovstridig og «åpenbart absurd»

Tirsdag debatterer Stortinget hvordan Norge kan redusere ulvebestanden ned mot 4–6 hvalpekull i året. Målet er så lavt at det strider mot internasjonale forpliktelser, mener forskere.

Vidar Helgesen satte i januar i gang storstilt radiomerking av ulv for å kartlegge om ulven var blitt så nærgående at det var rom for å felle den.

Ulvestriden i Stortinget topper seg tirsdag når Regjeringens håndtering av ulvesaken debatteres, og Senterpartiet stiller mistillitsforslag mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Sist uke instruerte et flertall av partiene Helgesen til å endre rovviltforskriften i et nytt forsøk på å gjøre det mulig å komme ned mot bestandsmålet Stortinget har satt på 4–6 hvalpekull i året.

Bakgrunnen er at Helgesen før jul trakk tilbake en tillatelse fra Rovviltnemnda om å felle 32 ulver, fordi felling ville stride mot både Naturmangfoldsloven og Bern-konvensjonen om bevaring av truede arter.

Men det er ikke bare dette vedtaket som skal være på kollisjonskurs med Norges internasjonale forpliktelser. Selve bestandsmålet Stortinget har vedtatt er så lavt at det strider mot Bern-konvensjonen, hevder tre forskere fra den uavhengige forskningsstiftelsen Norsk institutt for naturforskning (NINA) og det nederlandske Tilburg-universitetet.

– Godt under nivået som kreves

«Bestandsmålet på 4–6 ynglinger pr. år – et mål som fungerer både som et minimum og et maksimum – ser ut til å være godt under nivået som kreves av artikkel 2 av konvensjonen,» skriver de tre forskerne i en artikkel i tidsskriftet Journal of International Wildlife Law and Policy.

Bern-konvensjonen krever at bestanden skal holdes på et nivå som skal samsvare med «økologiske og vitenskapelige krav», men sier ikke noe om hvor dette nivået ligger.

NINA-forsker John Linnell, som er en av forfatterne bak artikkelen, peker på at ulven i Norge er rødlistet som en «kritisk truet art».

– Det er åpenbart at når en bestand er kritisk truet og man har et bestandsmål som sier at den skal være kritisk truet i all fremtid, er ikke målet i tråd med intensjonene i Bern-konvensjonen, sier forsker John Linnell ved NINA til Aftenposten.

«Åpenbart absurd»

Han peker også på at det i retningslinjene for hvordan konvensjonen skal tolkes, understrekes at man skal unngå lovgivning og praksis som er «åpenbart absurd».

– Norge er et stort land med lav befolkningstetthet. At Norge kun skal ha 4–6 ynglende ulveflokker, når vi kunne ha plass til ti eller hundre ganger så mange, er ikke noe moralsk bidrag til å oppfylle konvensjonen. Hvis land som Sverige hadde oppfylt forpliktelsene sine på samme måte som Norge, hadde vi ikke kommet noe sted, sier han, og legger til:

– Tenk om vi skulle hatt mål om å ha kun 100 elger eller reinsdyr? Det ville jo ikke gitt noen mening.

Han understreker at dette er forskernes tolkning, og at konvensjonen er skrevet diffust og derfor kan tolkes på flere måter.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum (t.v) har sagt han vil fremme mistillitsforslag mot klima- og miljøminister Vidar Helgesen (t.h) for håndteringen av ulvesaken.

– Målet kan ikke være maksimum

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen vil ikke kommentere påstandene overfor Aftenposten. Departementet gikk i utgangspunktet inn for et høyere bestandsmål enn det som ble kompromisset på Stortinget.

Også advokatfirmaet Arntzen de Besche peker i en høringsuttalelse til forslaget til endringen i Naturmangfoldsloven på at «Stortingets vedtak om bestandsmål ikke kan forstås eller anvendes som maksimumsmål for truede dyrearter.»

– Det som må være vår forpliktelse etter Bern-konvensjonen, er å sørge for at ulven ikke lenger er «kritisk truet», men flyttes opp mot et livskraftig nivå, sier partner Dag Erlend Henriksen i Arntzen de Besche.

– Slik målet ser ut til å tolkes nå – at i det øyeblikket man har flere ynglinger enn det Stortinget har fastsatt, kan man begynne å skyte ulv – strider det mot Norges internasjonale forpliktelser. Da holder vi bestanden på et kritisk truet nivå, og det har vi ikke anledning til, sier han.

Han sier også at marsjordren energi- og miljøkomiteen ga Helgesen før helgen, om å endre Rovviltforskriften, ikke gir lovhjemmel for å felle flere ulv. Naturmangfoldsloven står fortsatt over forskriften, og så lenge denne ikke endres, er situasjonen uendret, sier han.

Storberget: Målet er innenfor

Stortingsrepresentant for Ap fra Hedmark og tidligere justisminister Knut Storberget er ikke enig i NINA-forskernes lovtolkning.

– Jeg har lest Bern-konvensjonen og mener den gir et større skjønnsrom enn det vi har gitt oss, både med bestandsmålet og til felling hvis livskvaliteten til folk rammes, sa Storberget til Aftenposten under helgens Arbeiderparti-landsmøte.

– Forskerne mener målet er «åpenbart absurd» og viser til at det ville gått hardt ut over den skandinaviske ulvestammen om Sverige skulle satt seg samme mål?

– Vi må til enhver tid se til det som er den faktiske situasjonen. Isolert i Norge er målet 4–6 ynglinger, og jeg mener også det står seg på egne ben, sier han.

Ap har tidligere truet med mistillit til Helgesen for håndteringen av ulvesaken. Storberget har ikke bestemt seg for om han vil støtte mistillitsforslaget fra Vedum.

– Jeg vil høre hva han sier i debatten på tirsdag først, sier Storberget.