Anundsen forlater Regjeringen med ny kritikk i bagasjen

Selv om Anders Anundsen går av som justisminister tirsdag, vil han måtte svare for seg i en «terror-høring» på nyåret. Kritikken kan bli sterk, varslet flere fra Stortingets talerstol mandag.

Anders Anundsen «får en bulk til», sies det fra opposisjonspolitikere i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

– Han ligger an til å få en bulk til. Det sier et medlem av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om avtroppende justisminister Anders Anundsen.

Anundsen går ut av Regjeringen tirsdag ettermiddag.

Ny runde med kritikk

Rett etter nyttår skal kontrollkomiteen arrangere en høring i en sak der Riksrevisjonen allerede har kommet med beinhard kritikk av så vel justisminister Anundsen som forsvarsminister Ine Søreide Eriksen.

I rapporten heter det at Stortinget etter terrorangrepet 22. juli 2011 forventet bedre samarbeid mellom politiet og Forsvaret. Det var også et hovedpunkt i Gjørv-kommisjonens rapport. Men ifølge Riksrevisjonen har ikke Anundsen og Eriksen levert.

– Etter Riksrevisjonens mening er det sannsynlighet for at hverken politiet eller Forsvaret, sammen eller hver for seg, vil være i stand til å utøve tilstrekkelig beskyttelse av viktige objekter når en trusselsituasjon tilsier det,» heter det i rapporten fra Riksrevisjonen. Detaljene er gradert.

Mandag kveld sa lederen i Kontrollkomiteen, Martin Kolberg (A), i Stortingsdebatten om Riksrevisjonens rapport at komiteen ser så alvorlig på dette at man vil ta denne delen av Riksrevisjonens rapport ut og gjøre den til en egen sak.

Det vil bli en høring 23. januar, og det vil bli laget en egen innstilling fra komiteen. Det var særlig ett punkt Kolberg varslet at komiteen hadde merket seg, nemlig statsråd Anundsens manglende svar på kritikken som Riksrevisjonen kom med.

Kritisert for ikke å ha gitt god nok forklaring

– Riksrevisjonen merker seg at statsråden ikke gir fullgod forklaring om årsakene til at arbeidet med objektsikring og grunnsikring ikke er gitt nødvendig prioritet, konkluderer Riksrevisjonen.

Anundsen selv var til stede i Stortingssalen mandag kveld, kanskje for siste gang og måtte høre at en samlet komité kritiserte ham

Medvirkende årsak til at han går?

Spekulasjoner omkring de kommende skifte av statsråder preget Stortingets juleavslutning mandag.

Mellom tapasbordene og julesang med Anne Grete Preus, ble det i deler av opposisjonen antydet at den kommende kritikken kunne være en medvirkende årsak til at Anundsen forlater Regjeringen.

Andre i kontrollkomiteen avviste dette og påpekte at Stortinget jo ennå ikke har avholdt noen høring i saken – og at det er for tidlig å si noe om hvordan Stortinget vil konkludere.

Men debatten mandag kveld ga et klart signal om hvor alvorlig Kontrollkomiteen ser på dette. Per Olaf Lundteigen (Sp) minnet om at Riksrevisjonen har brukt karakteristikken «svært alvorlig» som er deres sterkeste form for kritikk. Det er en samlet komité som synes disse forholdene er så alvorlige at de blir laget en egen sak.

Provosert til å si noe

Justisministeren tok ikke ordet før komitéleder Kolberg provoserte ham med at det var oppsiktsvekkende at statsrådene ikke ville ta ordet. Han viste også til at forsvarsministeren forlot stortingssalen rett før debatten tok til.

Anundsen valgte etter dette å be om ordet som siste taler og uttrykte en viss undring over Kolbergs kritikk ettersom komiteen har varslet en egen høring i januar der denne saken vil bli belyst. Han tok til en viss grad til motmæle mot at samarbeidet mellom politiet og forsvaret var dårlig. Han viste til at dette ikke var inntrykket hos ledelsen i de to etatene.

Artisten Anne Grete Preus ledet Stortinget i julesang under årets julelunsj mandag.

Ledet selv kontrollkomiteen

Det hører med til historien at justisminister Anders Anundsen ledet Kontrollkomiteen da Gjørv-kommisjonens rapport ble behandlet i Stortinget. Den gang var Anundsen meget kritisk til Stoltenberg-regjeringens oppfølging av sikringstiltak.
I Frp gir de fleste uttrykk for at den mest sannsynlige årsaken til at Anundsen vil forlate Regjeringen, er at han er sliten og på vei ut av politikken. Han har sagt nei til gjenvalg til Stortinget.

Snakket opp Amundsen

Det er valgår neste år og siste mulighet for statsminister Erna Solberg til å foret rokeringer i Regjeringen. Fornyelser i teamet blir sett på som en fordel når man skal ta fatt på den lange valgkampen fra nyttår.

Os-ordfører Terje Søviknes blir etter alle sannsynlighet ny olje- og energiminister etter Tord Lien, og Per-Willy Amundsen overtar etter Anundsen.

Sistnevnte har vært statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet de siste tre årene. Før den tid kom han med en rekke kontroversielle uttalelser om både innvandring og klima.

Erna Solberg ville ikke si noe om utskiftninger i Regjeringen da hun mandag deltok på Stortingets juleavslutning.

Også endring i Høyre?

Noen i både Høyre og sentrumspartiene rynket i går på nesen over kombinasjonen av Sylvi Listhaug og Per-Willy Amundsen i toppen av Justisdepartementet. Men folk i kretsen rundt Erna Solberg – og flere i Frp – gjorde i går det de kunne for å skryte av Amundsen og advarte mot å dømme ham på bakgrunn av tidligere uttalelser fra før han ble statssekretær.

Det sies at det i tillegg til de to nevnte utbyttingene i Frp, også vil bli i alle fall én utskiftning i Høyre. Men dette er ikke bekreftet av kilder i Høyre.