Politikk

Høyre vil innføre «Blått kort» for å få flere ikke-vestlige arbeidsinnvandrere

Frp steiler. De vil begrense mottak av mennesker fra land utenfor «den vestlige kulturkrets» til Norge.

Trond Helleland og Høyre lanserer i dag 10 punkter for å få bedre integrering. Frp steiler fordi Høyre vil ha flere arbeidsinnvandrere fra utenfor Europa.
  • Marie Melgård

I dag offentliggjør Høyre sitt endelige utkast til partiprogram og lanserer samtidig ti punkter for bedre integrering.

Høyre vil blant annet innføre «Blått kort» – en ordning inspirert av det amerikanske «Green card»-systemet, for å hente inn mer arbeidskraft utenfor EØS-området.

— Vi vil ha bærekraftig innvandring: 80 prosent av innvandrerne til Norge er ikke asylanter og flyktninger. Vi er engstelig for at Norge skal sakke akterut i kampen om de beste hjernene, og derfor må Norge ha større åpning for arbeidsinnvandring utenfor EØS. Vi er mer opptatt av kompetanse enn hvor man kommer fra, sier Trond Helleland (H).

Mens bare fem prosent av innvandrerne til EU har høyere utdannelse eller er faglærte, utgjør samme gruppe 50 prosent av dem som får opphold i USA, sier Helleland.

— Vi må forvente at mange innvandrere er ufaglærte, og at det koster å få dem inn i arbeidslivet. Det kan ødelegge imaget til denne gruppen, men får vi kvalifiserte innvandrere utenfor vestlig krets kan imaget styrkes. Dette er ikke en automatisk billett for å få bli i Norge, men realiteten med et Green card, er at mange blir værende, sier han.

Frp sterkt uenig

Dette får fremtidige regjeringspartner Frp til å steile:

- Jeg skjønner ikke hvorfor Høyre vil ha inn flere arbeidsinnvandrere. Vi har ikke behov for det. Norge klarer seg med egen arbeidskraft. Vi har allerede eksisterende ordninger hvis behovet var der, men vi ser i dag at det ikke er utnyttet. Høyre sparker inn vidåpne dører, sier Morten Ørsal Johansen i Frp.

— Målet er ikke å få flere, men å få kvalifiserte som skaffer oss den verdiskapningen vi trenger, kommenterer Helleland.

Vil begrense mottak «utenfor vestlig kulturkrets»

Hvis Norge skal ha inn arbeidskraft fra land utenfor EØS, skal arbeidsgiver overta det finansielle ansvaret til arbeidsinnvandrerens bruk av norske velferdsordninger, mener Frp. Kontrakter til arbeidstagerne skal være tidsavgrensede.

— Er man tatt inn for å gjøre en jobb, skal man ikke opparbeide seg norske velferdsrettigheter. Når kontraktene går ut, skal man ikke kunne fortsette å motta trygdeordninger, forklarer Ørsal Johansen.

I partiprogrammet til Frp heter det at «Norges mottak av mennesker fra land utenfor den vestlige kulturkrets skal begrenses kraftig».

- Når vi diskuterer i Stortinget, er det stor grad av enighet, men retorikken som brukes er en annen. Vi mener de beste hjernene ikke alltid er i Norge eller innenfor EØS. Høyre har ingen definisjon om hvilken del av kulturkretsen vi ønsker til Norge, sier han.

— Det er ingen tvil om at Frp har strengere politikk enn Høyre. Vil det norske folk ha strengere innvandringspolitikk, så får de stemme på Frp og ikke på Høyre, sier Ørsal Johansen.

- Særordninger er feil

Høyre foreslår at enkelte arbeidsplasser skal forhåndsgodkjennes slik at innvandrere kan begynne å jobbe mens UDI behandler søknaden deres.

De vil også ha en raskere godkjenning av innvandreres fagkompetanse.

Som Aftenposten tidligere har omtalt søker stadig flere utlendinger om å få godkjent utdanningen sin i Norge. Saksbehandlingstiden vil øke betraktelig i 2013, ifølge godkjenningsorganet NOKUT.

De anslår at det i 2013 vil ta opp til 3,5 måneder å få behandlet en søknad. I tillegg må utlendinger belage seg på ytterligere flere måneders ventetid på å få en mer spesifikk, faglig godkjenning av utdannelsen sin

Høyre foreslår også å gi gratis kjernetid i barnehage mens foreldre deltar på språkkurs.

Frp er klart imot:

- Jeg ser ikke hensikten. Særordninger for innvandrere, hvor noen får fordeler på bekostning av andre, er feil, sier Ørsal Johansen.

Les også

  1. Ap vil gi flere barn gratis barnehage

  2. Barnehage-ansatte kan ikke norsk

  3. Frp: Strengere språkkrav til foreldre

  4. Har ventet flere år på å få utdanningen godkjent

  5. Økt ventetid for godkjenning av utenlandsk utdannelse

  6. Oppgitte over byråkratisk runddans

  7. Klar melding fra eksperter: Avvikle kontantstøtten. Utvid gratis kjernetid i barnehage.

Les mer om

  1. Politikk