Høie foreslår 16 endringer i bioteknologiloven

Helseminister Bent Høie (H) foreslår en øvre aldersgrense på 46 år ved assistert befruktning, og 15 andre endringer i bioteknologiloven.

Helseminister Bent Høie (H) foreslår en øvre aldersgrense på 46 år ved assistert befruktning.

I dag finnes det ingen aldersgrense for assistert befruktning, men regjeringen foreslår nå å sette en absolutt aldersgrense ved fylte 46 år for kvinner, skriver VG, som først omtalte saken.

Helseministeren sier at grensen er satt etter en totalvurdering basert på kvinnens fysiske tilstand og evne ved denne alderen, samt medisinske aspekter.

– Grensen er også satt av hensyn til barna, med tanke på hvor gamle foreldrene er når barnet blir født, sier Høie til avisa.

Dette er forslagene til endringer:

Familier skal kunne få flere barn med samme donor: I dag er det begrensede muligheter. En donor kan levere høyst åtte sædprøver. Regjeringen forslår å endre det slik at donorer kan benyttes av en familie flere ganger.

Foreldre som ønsker assistert befruktning, må ha attest: Regjeringen ønsker at alle skal legge frem en barneomsorgstest. Denne skal vise om de har vært siktet, tiltalt eller dømt tidligere. I dag er det fastlegen som vurderer et par som ønsker assistert befruktning. Det er derimot ikke noe krav om at legen må vite om de har begått straffbare handlinger.

Befruktede egg kan lagres lenger: Regjeringen foreslår å fjerne reglen som bestemmer at befruktede egg skal destrueres etter fem år. Befruktede egg skal kunne lagres frem til kvinnen fylller 46 år. Regjeringen foreslår også å kvitte seg med den nedre aldersgrensen for assistert befruktning, som nå er 25 år.

Flere skal kunne lagre befruktede egg: Regjeringens lovforslag tar til orde for at kvinner som av andre grunner kan miste fruktbarheten, også skal kunne lagre egg og eggstokkvev.

Alle skal få genterapi: I dag brukes genterapi kun ved alvorlig sykdom. Regjeringens forslag gjør det mulig å bruke genterapi ved alle typer sykdommer.

Persontilpasset medisin skal gjøres mer tilgjengelig: Regjeringen ønsker at det skal bli enklere å bruke genetiske undersøkelser for å undersøke pasienter. Dette er en behandlingsmetode som baserer seg på kunnskap om biologiske forhold hos den individuelle pasienten.

Forskning skal bli enklere: I dag er det et krav om at hver enkelt person som skal delta i en undersøkelse, må få veiledning. Regjeringen tar til orde for å droppe dette kravet.

Regjeringen vil videre pålegge norske foreldre å fortelle barna sine at de er unnfanget med donorsæd når de er 15 år, og de vil at par som vurderer å få barn ved assistert befruktning, skal legge fram en attest som viser om de har vært siktet, tiltalt eller dømt.

Hvis du ønsker å lese hele lovforslaget, kan du gjøre det her.

Ny teknologi skaper utfordringer

Regjeringen vil dessuten at flere skal kunne lagre befruktede egg, at genterapi skal kunne brukes ved alle typer sykdommer, at persontilpassede medisiner skal gjøres mer tilgjengelig, og at befruktede egg skal kunne lagres til kvinnen er 46 år, som er lenger enn dagens regel på fem år.

– Den medisinske utviklingen gir oss fantastiske muligheter og stiller oss overfor vanskelige valg. I forslaget til ny bioteknologilov tar vi mulighetene i bruk på samme tid som vi tar de vanskelige valgene, sier Høie i en pressemelding.