Mer enn 313.000 til Stålsett-innsamlingen

Når innsamlingen for å dekke tidligere biskop Gunnar Stålsetts bot på 10.000 kroner avsluttes fredag, er det kommet inn langt mer enn målet var.

Tidligere biskop Gunnar Stålsett og Lula Tekle i rettssal 227 i Oslo tingrett. Stålsett ble dømt til betinget fengsel og bot en tilståelsessak for å ha brukt den ureturnerbare asylsøkeren Lula Tekle til å arbeide for seg.

Stålsett ble før jul dømt til bot og fengsel i 45 dager med en prøvetid på to år for å ha ansatt en ureturnerbar asylsøker, men siden dommen ble betinget, slipper han å sone.

Torsdag skriver Vårt Land at Silje Haavet Goldens innsamling hittil har innbrakt over 313.000 kroner fra nærmere 1.700 givere.

– Det er helt fantastisk å se hvor mange som var med og ­«hevet sin stemme» gjennom å bidra i denne saken, skriver ­Golden i en epost.

Siden Stålsett gjorde det klart at han ønsket å betale boten sin selv, ble det besluttet at 80.000 skulle gå i julegave til ham og til Lula Tekle, den eritreiske kvinnen som arbeidet for Stålsett.

De overskytende midlene, skal etter Stålsetts ønske gå til organisasjonen Mennesker i Limbo, som er en gruppe lengeværende papirløse i Norge. De følger blant annet spent med på hvordan regjeringen vil utforme den varslede løsningen for papirløse som har vært i Norge i mer enn 16 år.