Politikk

Borten Moe: - Ingen tvil om at Sp er for arbeidsinnvandring

Ola Borten Moe setter et klart og tydelig punktum i debatten om Sp og arbeidsinnvandring.

Senterpartiet stryker omstridt setning om at partiet ønsker å begrense arbeidsinnvandring.

  • Marie Melgård

Landsmøtet i Senterpartiet kunne i dag rydde unna to konfliktssaker: Både i spørsmål om EØS og om arbeidsinnvandring kom sentralstyret med kompromissforslag som landsmøtet godtok.

En som var særlig glad for dette var nestleder Ola Borten Moe.

— Det er ingen tvil om at Senterpartiet er for arbeidsinnvandring. Det er bra, sier han til Aftenposten.

I utkast til program hadde programkomiteen foreslått formuleringen: «Det er en målsetting å begrense arbeidsinnvandringen for i større grad å bruke de ubenyttede menneskelige ressursene i Norge».

Den er nå strøket.

— Det har vært en diskusjon i og utenfor salen om at man er redd for at arbeidsinnvandringen vil sette det norske arbeidsmarkedet under press. Men det er ingen grunn til problematisere dette: Arbeidsinnvandring er viktig for norsk økonomi, sier Borten Moe.

I programmet blir det imidlertid stående at man mener innvandrere fra EØS-området representerer en utfordring for de norske velferdssystem.

Ifølge VG har Sp-leder Liv Signe Navarsete og nestleder Trygve Slagsvold Vedum vært tilhengere av formuleringen som sier at Sp ønsker å begrense arbeidsinnvandringen til Norge, mens Borten Moe og Lars Peder Brekk har kjempet for å få den fjernet.

— Hvorfor har det vært redsel i Sp for arbeidsinnvandring?

— Jeg vil si det har vært en god debatt som har endt godt.

Kompromiss om EØS

Det har også vært tilspissede fronter om EØS. Som Aftenposten tidligere har omtalt, ønsket Senterungdommen å få igjennom at man skulle få en folkeavstemning om EØS-avtalen.

I forslag til partiprogram het det at Senterpartiet "ønsker å erstatte EØS-avtalen med handels- og samarbeidsavtaler med EU for å sikre våre interesser.»

Dette er en langt vagere formulering enn i de to foregående partiprogram, hvor Senterpartiet har gått for utmelding av EØS.

Med dagens inngåtte kompromis, foreligger et endringsforslag som lyder:

«Det norske folk skal selv påvirke avgjørelsen om at Norge skal være medlem i EØS og ha et fremtidig mål om en folkeavstemning om Norges EØS-medlemskap.»

— Dette viser at Senterungdommen har en sterk plass i partiet, og det er bra at ledelsen møter oss til et kompromiss, sier Borch til Bergens Tidende.

Under landsmøtet begrunnet Liv Signe Navarsete kompromisforslaget:

— Som alle vet er EØS et viktig tema for Sp. Senterungdommen har brennende engasjement og har lagt frem et forslag som landmsøtet ikke vil stemme ned.

Navarsete stiller spørsmål om det er smart å fremme krav om folkeavstemning når bare Sp og SV vil støtte noe slikt per i dag. Likevel mener hun og sentralstyret at dette forslaget ikke kunne nedstemmes av Sp.

— Derfor fremmer vi dette endringsforslaget.

Les mer om

  1. Politikk