Politikk

Oslo-byrådet vil gi gratis skolemat til alle videregående skoler og senke kollektivprisene

Oslo-byrådet legger frem endringer på budsjettet for 2020 torsdag. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) vil starte innføringen av gratis skolemat til de videregående skolene i Oslo og tar sikte på å kutte enkeltbilletter i kollektivtrafikken med 20 prosent.

Oslo byrådet, her ved miljøbyråd Lan Marie Berg, byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og Oslo SV-leder Sunniva Holmås Eidsvoll, legger frem endringer til Oslo-budsjettet torsdag.
  • Kjetil Magne Sørenes
    Journalist

I morgen legger det rødgrønne byrådet frem en tilleggsinnstilling med endring på Oslo-budsjettet for neste år. Det ordinære budsjettet ble laget før valgkampen. Tilleggsinnstillingen er derfor byrådets første anledning til innfri sine valgløfter.

Byrådet opplyser til Aftenposten at to av de største grepene i tilleggsinnstillingen er:

  • Byrådet innfører gratis skolemat på alle videregående skoler fra neste høst.
  • Byrådet setter av 250 millioner kroner for å få ned billettprisene i kollektivtrafikken.

Innfører skolemat til alle videregående skoler

I valgkampen lovet Arbeiderpartiet å gi alle skoleelever i hovedstaden, på barne-, ungdoms- og videregående skoler, gratis skolemat. Dette var et partiets viktigste valgkampløfter.

I byrådserklæringen lover byrådet å «starte innføringen av et gratis, kjøttfritt skolemåltid hver dag for elever i Oslo-skolen». Satsingen er begrunnet med at skolemat vil gjøre det lettere for elevene å holde konsentrasjonen, noe som dermed vil gi mer læring og ro i klasserommet.

I tilleggsinnstillingen til budsjettet har byrådet nå satt av midler til å starte innføringen av skolemat på videregående skole fra skoleåret 2020–21. Det er satt av 20 mill. kroner i 2020 og 40 mill. kroner årlig fra 2021.

Skolemat finansieres over folkehelsebudsjettet, og det er helsebyråd Robert Steen (Ap) som vil være parlamentarisk ansvarlig for skolemat. Ordningen skal administreres av Helseetaten.

De neste månedene vil bli brukt på å planlegge organisering av skolematen på de ulike skolene, opplyser byrådet til Aftenposten.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) hadde ikke anledning til å stille til intervju om satsingen i går. Men i en e-post til Aftenposten uttaler han:

«Det er et viktig prinsipp at skolematen ikke skal gi merarbeid for lærerne, og at det ikke skal føre til matsvinn. Skolene skal også få frihet til å bestemme om de vil servere skolematen som frokost eller lunsj eller en kombinasjon».

«Skolen har et langt større samfunnsoppdrag enn bare å stille opp med klasserom og lærere. Skolemat skal være en ny arena for å bygge sterkere fellesskap på skolene og å sikre at alle elever har tilgang til mat gjennom skoledagen. Vi må ikke glemme at elevene går gjennom skoleporten som mennesker, og ikke bare som elever. Vi må sette elevene i posisjon for å lære».

Lover priskutt i løpet av 2020

Byrådspartiene har i sin byrådserklæring for denne fireårsperioden gått inn for å avlyse en planlagte prisøkning som følger av Oslopakke 3-avtalen, utvide familierabatten fra kun helg til alle dager utenom rushtiden, og kutte prisen på enkeltbilletter med 20 prosent.

Byrådet tar nå sikte på å kvittere ut alt dette i 2020. Dette var en av MDGs viktigste valgkampsaker i Oslo.

«I dag er det dyrere for mange familier å reise kollektivt til fritidsaktiviteter enn med bil. Sånn kan vi ikke ha det. Derfor legger vi penger på bordet og inviterer Viken til samtaler om å få til kutt i kollektivpriser allerede i 2020», uttaler miljøbyråd Lan Marie Berg (MDG) i en SMS til Aftenposten.

Byrådet ønsker å brukte 250 mill. på dette til neste år. De foreslår at priskuttet skal finansieres gjennom Oslopakke 3, altså den lokale bompengeavtalen, som skal reforhandles til våren.

For å frigjøre penger til det, vil de flytte ulike mindre sykkel-, vei- og kollektivprosjekter ut av Oslopakke 3 og heller finansiere dem over kommunens eget budsjett. Dette vil frigi bompenger i Oslopakke 3, som byrådspartiene vil bruke på å finansiere reduserte priser.

Den løsningen skyldes at kollektivselskapet Ruter eies i samarbeid med nabofylket Viken, og spørsmål om billettpriser tas i fellesskap siden det også angår reisende i Akershus. Ved at pengene tas fra Oslopakke 3, betyr det Viken tar «sin» andel av dem.

Løsningen krever enighet med det rødgrønne flertallet i Viken. Men fylkesrådet i Viken har også i sin politiske plattform at også de ønsket priskutt.

Les mer om

  1. Skolemat
  2. Raymond Johansen
  3. Skole og utdanning