Brexit og værgudene kan sørge for lave strømpriser i Norge i vinter

Høy eurokurs og økte CO₂-avgifter i Europa kan gi norske strømkunder prissjokk i vinter. Redningen kan bli en våt, vindfull og mild vinter med drahjelp fra brexit.

Det er bra med vann i norske magasiner. Her fra Songadammen i Vinje.
  • Alf Ole Ask

Før jul kan det avgjøres om det blir en brexit med eller uten avtale. Dette kan få konsekvenser for strømprisen du betaler.

– Hvis det blir Brexit uten avtale med EU, kan vi få en situasjon der britisk industri ikke lenger er bundet av EUs kvotesystem, og derfor selger sine CO₂-kvoter. Økt tilbud av kvoter vil føre til lavere kvotepris. Dette vil på kort sikt føre til lavere strømpriser, forklarer administrerende direktør Rolf Barmen i Fjordkraft til Aftenposten.

Grunnen er at billigere utslippskvoter gir lavere kostnad for kraftselskapene på kontinentet som produserer elektrisitet av kull. Det gir igjen lavere strømpriser i Norden.

Fjordkraft er det største selskapet som leverer strøm til husstander i Norge.

Barmen sier at også en brexit med avtale trolig også vil føre til færre kvoter i Storbritannia. Det kan gi en lavere strømpris på lengre sikt.

Stor usikkerhet

Men han legger til:

– Det er knyttet stor usikkerhet til dette. Usikkerheten ligger i at vi ikke vet om det blir en avtale, eller hvordan avtalen vil se ut når det gjelder kvotesystemet. Vi vet heller ikke om EU kommer til å gjøre grep for å motvirke en brexit-effekt ved å fjerne kvoter fra markedet, eller tildele færre kvoter ved senere auksjonsrunder.

Jo færre kvoter, jo dyrere blir det å slippe ut CO₂.

Skikkelig drittvær, holder strømprisen lav i vinter.

Men fortsatt er været og vannmengde i magasinene kanskje viktigst for strømprisen i Norge.

Vannmagasinene falt med tre prosentpoeng sist uke, og fyllingsgraden er på 77 prosent. Det er 6 prosentpoeng lavere enn normalen for året og litt under tallet for i fjor på samme tid. Det viser NVEs statistikk ved utgangen av sist uke. Statkraft som er den største produsenten av strøm i Norge, mener at dette er nær normale tall for årstiden, ifølge Ida Kjersem Solhjell leder for markedsanalyse i Norden i Statkraft.

Men hun er forsiktig med å spå strømprisen fremover, fordi det er avhengig av en rekke faktorer – ikke minst været.

– Kald, tørr vinter med lite vind, kan sende prisen opp, sier hun.

Venter dårlig vær i vinter

Cicero som er senter for studie av klima, gir derimot håp om at værgudene er på forbrukernes side. På sine hjemmesider forkynner de at alle modeller for å spå været frem i tid er enige om en ting: Den kommende vinteren her nord vil bli mild, vindfull og våt. Men også i Cicero understrekes det at det er beheftet med stor usikkerhet å spå været så langt frem i tid som februar.

Økt vindkraft kombinert med nedbygging av atomkraft og kullkraft, gjør kraftsituasjonen mer sårbart. Kaldt vær og lite vind, kan føre til økte priser.

Særlig om dette inntreffer når fyllingsgraden i vannmagasinene er lave. Det er vannkraften som er den stabile produsenten i den norske kraftforsyningen, men også den blir mer utsatt som følge av klimaendringene.

Både opp og ned

– Det er drivere for at strømprisen skal opp, og det er drivere for at den skal ned, sier administrerende direktør Rolf Barmen i Fjordkraft.

Barmen viser til at Norge generelt har hatt lave strømpriser, men at vi har sett en økning.

– Spørsmålet er om det er det forholdsvis høye prisnivået vi har nå som er normalen, eller det vi har hatt tidligere, sier han.

– Men hva tror du om strømprisen på kort sikt i vinter?

– Dersom vi skal tro på de eteorologiske modellene, peker det på at prisen kan gå ned eller i alle fall ikke opp, men dette er ikke det eneste som påvirker prisen, sier direktøren og viser til at dersom politikerne i Europa lykkes med å øke prisen CO₂ med avgifter, kan det bidra til å øke den norske strømprisen.

Høy valutakurs påvirker markedet

Norge er knyttet til de nordiske og europeiske kraftmarkedet med kabler. I tillegg kjøper selskaper som leverer strøm til forbrukere i Norge strømmen på en børs kalt Nord Pool. Her gjøres kontraktene opp i euro. Den høye eurokursen, 10,12 kroner fredag, gjør at strømmen blir dyrere for norske forbrukere som betaler for den i euro.

– Det er klart at eurokursen også påvirker prisen, sier Barmen.