Politikk

Sp mener Equinor er et lysende eksempel i klimakampen

– Vi må heie mer på de store selskapene og deres innsats i klimakampen, sier Marit Arnstad (Sp).

Stortingsrepresentant Marit Arnstad leder arbeidet med nytt program for Sp foran 2021-valget. Hun vil at staten skal ta større risiko i klimaomstillingen.
 • Alf Ole Ask
  Alf Ole Ask
  Journalist

– De store industrilokomotivene i Norge må få lov til å sette seg høye mål og drive dem frem. Det er en voldsom drivkraft i norsk næringsliv for å bidra til klimakutt akkurat nå, sier parlamentarisk leder Marit Arnstad i Senterpartiet.

Derfor mener hun det er synd at det pågår en debatt om å legge ned eller begrense Equinor gjennom å sette en sluttdato for oljeutvinningen.

Vi bør heller heie frem det Equinor nå gjør på fornybar energi og utslippsreduksjoner, mener Arnstad. Hun viser til at norsk oljeproduksjon uansett vil være halvert i 2050.

Hun synes det er strålende at Equinor skal tidoble satsingen på fornybar energi. Det betyr at kapital og teknologisk kraft flyttes over til fornybarsatsing.

– Debatten om at oljenæringen ikke skal ha livets rett, er en demotiverende debatt for en aktør som nå setter seg mål for nullutslipp fra egen produksjon, og som er i ferd med på bli stor på fornybar energi, sier Arnstad.

Samtidig innrømmer hun at fornybarsatsingen ikke er stor sammenlignet med olje- og gassdelene av Equinor, men sammenlignet med andre fornybaraktører er de store.

Equinor-sjef Eldar Sætre har økt selskapets fornybarsatsing og får skryt av Sp.

Mener 2030-mål kan nås

Arnstad leder programarbeidet i Senterpartiet. En strategi for bedre klima og ny norsk industri blir viktig. Nå er utkastet snart klart til å sendes ut til grasrota i partiet.

Arnstad som blant annet har vært olje- og energiminister og nestleder i daværende Statoils styre, kjenner energisektoren godt.

– Vi kan nå 2030-målene for utslipp om vi gjør det som skal til: elektrifisere det vi kan i transportsektoren, legge om norsk landbruk uten å ødelegge ønsket om mer norsk matproduksjon og utvikle nye næringer og ny fornybar energi, sier hun.

Innen 2030 skal Norge redusere utslippene fra transport, bygg, jordbruk, produkter og avfall med 40 prosent.

Les også

Equinor har boret to brønner i omstridt farvann utenfor Svalbard

Vil at staten skal ta større risiko

Arnstad mener at Norge ikke har råd til en debatt om hvilke klimateknologier som passer best, men heller må satse bredt. Både innenfor biogass, biokull, solkraft, hydrogen og ammoniakk for bruk i skipsfarten skjer det spennende ting nå, påpeker hun.

– Omstillingen i de store selskapene som Equinor, Statkraft, gjødselgiganten Yara og aluminiumsselskapet Hydro, må man heie på, sier hun.

Sp vil ikke bare heie frem de store, men også opprette et nytt statlig utviklingsselskap som skal hjelpe de mindre bedriftene. Arnstad ønsker seg en stadig aktør som er risikovillig.

– Dette skal ikke være et fond som skal hjelpe bedrifter når de står på terskelen til å satse. Dersom vi skal finne klimavennlige og fornybare løsninger, må staten være villig til å ta større risiko. Det er ingen vits i å opprette statlige investeringsfond dersom de ikke skal ta større risiko enn private fond, mener hun.

– Statlige industrisatsinger har det vært mange mislykkede eksempler på?

– Ja, men også vellykkede. Dersom vi skal klare dette, må vi tørre å tape, men de som klarer seg, vil både være gode klimatiltak og lønnsomme.

Konkret mener Arnstad at staten blant annet må inn og finansiere teknologi for hydrogen, bioenergi, biogass, og også for CO₂-fangst på Norcem i Brevik og avfallsanlegget på Klemetsrud i Oslo.

En avgjørelse fra regjeringen om begge disse, eller bare én av dem, skal bli et nasjonalt prøveprosjekt for CO₂-fangst, har latt vente på seg.

CO2 rensing ved avfallsanlegget på Klemetsrud må staten ta et større økonomisk ansvar for, mener Sp.
Les også

De solgte patentet til Hydro for 5000 kroner. 15 år etter skaper ideen deres en vindkraftrevolusjon.

Har ikke tatt stilling til iskanten ennå

Vindkraft splitter landet. Sp ønsker mer vindkraft, først og fremst havvind, men også på land. Samtidig mener de at lokale myndigheter må kunne ha en vetorett før etablering.

I tillegg vil de oppgradere vannkraftanlegg som kan utløse mellom 3 og 5 twh, dersom man endrer særskatten.

Sp har lenge sagt nei til oljevirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja. Senere i vår kommer debatten om hvor iskanten skal gå, og åpning av de resterende deler av Barentshavet. De to siste sakene vil partiet ta stilling til når regjeringen legger frem saken for Stortinget, trolig i vår.

Debatten om rammer for oljevirksomheten er en debatt Arnstad hilser velkommen.

– Men man må bare ikke tro at debatten om iskanten påvirker om vi når utslippsmålene for 2030. Det vil ikke påvirke det i det hele tatt, sier hun.

Les også

Miljømyndighetene vil flytte iskanten sørover – Oljedirektoratet stritter imot i hemmelig dragkamp

Ut i skogen

En av konklusjonene i regjeringens utredning Klimakur, som nylig ble lagt frem, er at en raskt må starte å plante skog som tar opp i seg CO₂. Ofte ender det i en debatt med fordelene og ulempene ved å plante sitkagran.

Men i dag ender det altfor ofte i en debatt for og imot sitkagran.

Arnstad etterlyser en mer offensiv skogbrukspolitikk og satsing på treforedlingsindustrien som betyr at man planter mer norsk gran og bruker mer tre.

– Vi må tenke like langsiktig som våre oldeforeldre. De plantet den skogen som i dag binder opp store mengder CO₂, sier hun.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

 1. Fornybar energi
 2. Klima
 3. Equinor
 4. Energi
 5. Debatt
 6. CO2
 7. Senterpartiet (Sp)