MDG vil bruke 20 milliarder mer enn regjeringen på klimatiltak

Miljøpartiet De Grønne vil gi nordmenn avgiftssjokk for å løse klimakrisen og avviser bare Frp som mulig samarbeidspartner.

MDGs Une Bastholm presenterte partiets alternative budsjett torsdag formiddag.

Miljøpartiet De Grønne øker skatter og avgifter kraftig for å få råd til å bruke 20 milliarder kroner mer enn regjeringen på klimatiltak. Men på direkte spørsmål kunne ikke partiets stortingsrepresentant Une Bastholm si hvilke konsekvenser budsjettet vil få for den økonomiske veksten.

– Vi bruker skattene til sterk sosial omfordeling, og vi bruker avgiftene for å sikre «forurenser betaler»-prinsippet, sa Bastholm under presentasjonen.

For å få råd til dette ser MDG for seg å hanke inn 10 milliarder kroner på en helt ny flyseteavgift. Forutsetningen er at flytrafikken reduseres med bare 5 prosent.

Å øke bensin- og dieselavgiften med 5 kroner per liter vil gi inntekter på vel 6 milliarder.

Samtidig innfører partiet en særskatt på oljeinntekter som totalt vil gi 7,2 milliarder i inntekter. MDG dobler i tillegg CO₂-avgiften på sokkelen, noe som vil gi 11,8 milliarder inn i statskassen.

Flere grønne jobber

MDG understreker at det er det eneste partiet som har en politikk som gjør at Norge når klimamålene. På pressekonferansen sa partiets nasjonale talsperson Arild Hermstad at det i de neste 10 årene skal jobbe 27.000 mennesker i havvindnæringen. Ifølge budsjettforslaget skal oljen fases ut, og partiet peker ut havvind, skipsindustri og fornybare, biologiske naturressurser som fremtidsnæringene.

For å forklare hvordan MDG kom frem til tallet 27.000, viser de til beregninger fra Storbritannia, hvor regjeringen der legger til grunn at 27.000 vil jobbe i havvind i 2030. Og i en SMS forklarer MDG at «utbyggingen i Norge vil være i samme skala».

– Dette er usikre beregninger. Det finnes måter å stille krav på som gjør at disse arbeidsplassene kommer. Det gjelder å bruke hjemlig kompetanse og stille langsiktige krav til disse prosjektene, sier Hermstad. Han viser til at norske bedrifter i dag vinner blant annet havvindkontrakter i utlandet.

– Dersom vi er raske på labben og sørger for et stort hjemmemarked, vil det bidra til å ta vare på de eksportarbeidsplassene vi allerede har i blant annet offshorenæringen, legger han til.

MDG har etter årets valg fått sin første ordfører, Ørjan Jensen i Vardø, og partiet sitter i byråd i Oslo. I Vardø samarbeider MDG med Sp, Høyre og SV.

Ørjan Jensen fra Vadsø er MDGs første ordfører. Han var med på å presentere det alternative budsjettet torsdag.

Oljekrav og regjeringsstøtte

Partiet har sagt at det bare utelukker Frp som mulig samarbeidspartner eller som et parti de kan støtte i regjering. Ifølge Bastholm ligger partiets ultimatum fast: Det vil ikke gå inn i eller støtte en regjering som deler ut nye oljelisenser. Men frem mot 2021 skal partiet formulere nye krav. Hvilke krav det vil stille, skal landsmøtet ta stilling til. I høst har MDG blant annet hatt møter med fagbevegelsen, hvor ikke minst oljepolitikken har vært et tema.

På partiets pressekonferanse langet Bastholm ut mot de rødgrønne. Hun mente at Aps snuoperasjon i klimapolitikken går for sakte, og hun reagerte på bensin- og dieselpopulismen i Sp. Mens MDG ønsker kraftige prishopp på bensin og diesel, vil Sp har kutt. Hun leverte også en verbal finte til Høyre, som hun mente lot seg styre av Frp.

Men de økte avgiftene som MDG ønsker på flyreiser og bilbruk, skal sendes tilbake til folk i form av klimabelønning. Og distriktene skal få mest tilbake.