Politikk

Rødt fremmer mistillitsforslag mot arbeidsministeren

Rødt fremmer allerede nå mistillitsforslag mot arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) på grunn av Nav-saken. SV mener mistillitsforslaget kan styrke Hauglie.

Anniken Hauglie blir nå møtt med et mistillitsforlag av Rødt i Stortinget.
  • NTB
  • Kjetil Magne Sørenes
    Journalist

– Vi vet nå ut fra det som har kommet frem, at Nav-skandalen er et resultat av villet politikk og uvilje mot å rydde opp, sier Rød-leder Bjørnar Moxnes til NTB.

– Hauglie har ikke gjort det man kan forvente av en statsråd som får Norgeshistoriens største rettsskandale på sitt bord, og ingenting tyder på at Hauglie er egnet til å rydde opp i denne skandalen, sier han.

SV mener Rødts forslag kan styrke Hauglie

Rødt er foreløpig alene om å ha konkludert i saken. SV mener at Rødts mistillitsforslag mot arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) kommer altfort tidlig.

«Et for dårlig forankret og for tidlig mistillitsforslag kan virke mot sin hensikt og styrke Hauglie, vi vil derfor fullføre arbeidet i kontrollkomiteen før vi konkluderer», uttaler SVs representant i Stortingets kontrollkomité, Freddy André Øvstegård i en epost til Aftenposten.

Han er samtidig klar på at Hauglie «har store forklaringsproblemer» og at SV skal sørge for å få alle kortene på bordet i Stortingets behandling av trygdeskandalen.

Les også

Hun er ansiktet bak en av de 48 dommene: – Som trygdet er du allerede nederst på rangstigen

Ap-leder: For tidlig å konkludere

Det kan godt ende med at SV uttrykker mistillit mot Hauglie seinere:

«Vi utelukker ingenting, men jobber nå i kontrollkomiteen for å få best mulig svar på hva som har skjedd. Hauglie har mye å bevise i høringen, om hun skal få bli sittende».

Også Ap-leder Jonas Gahr Støre har gjort det klart at han mener det er for tidlig å konkludere om mistillit mot Hauglie nå.

– Hauglie skal svare på spørsmål som blir stilt fra Stortinget, og vi skal da vurdere de svarene når vi får dem, sier Støre til NTB.

Ap-leder Jonas Gahr Støre vil avvente svar fra Hauglie i Stortinget.

Tre grunner

Det er særlig tre ting som gjør at Rødt allerede nå velger å fremme mistillitsforslag mot Hauglie:

– For det første ble praksis når det gjelder korttidsopphold i utlandet i endret mars. Da instruerte departementet Nav om ikke å gjennomgå gamle saker, sier Moxnes.

Rødt er også mer enn kritisk til at det gikk flere uker før departementet hadde møte med Nav etter varselet i august om at flere kunne ha blitt uriktig dømt til fengselsstraff på grunn av feiltolkningen av regelverket. I tillegg gikk det nesten fem uker før Riksadvokaten ble orientert.

– Hauglies sendrektighet har, etter alt å dømme, bidratt til justismord. Så sent som 17. september ble en mann dømt til fengselsstraff. 17. oktober påbegynte en annen soning av en dom som bygget på feilaktige rettsanvendelse. Helt fram til 31. oktober ble flere sittende i fengsel, sier Moxnes.

– Politisk skandale

– At departementet aktivt motsatte seg å få full oversikt og heller ikke umiddelbart rettet opp i de feil som hadde blitt begått, er en politisk skandale, mener han.

Rødt påpeker at ingen enkelt statsråd kan lastes for det fulle omfanget av trygdeskandalen.

– Samtidig krever opprydningen etter skandalen en høy grad av tillit til statsråden som skal lede dette arbeidet. Men etter en helhetlig vurdering av statsrådens ansvar og håndtering mener vi at Stortinget ikke kan ha tillit til Hauglie, sier Moxnes.

Les også

  1. Ulovlig å dra til utlandet, mente Nav. Men de spurte ikke direkte om det på meldekortene.

  2. Skolelederen ble dømt til fengsel. Nå har Nav beklaget. Men usikkerheten er ikke over.

Les mer om

  1. Trygdeskandalen
  2. Anniken Hauglie
  3. Trygdeskandalen