– Klimatrusselen åpner for en ny EU-debatt i Høyre

Lederen av Høyres programkomité Linda Hofstad Helleland vil blankpusse Høyres EU-profil i partiets neste partiprogram.

Leder for Høyres programkomité, stortingsrepresentant og tidligere kulturminister Linda Hofstad Helland, vil ha en ny EU-debatt i Høyre.

– Jeg ønsker initiativet hjertelig velkommen.

Det sier lederen av Høyres programkomité, Linda Hofstad Helleland, om Unge Høyres ønske om at Høyre skal programforplikte seg til å jobbe for en ny folkeavstemning om EU etter stortingsvalget i 2021.

Helleland vil ikke si i klartekst om hun vil det samme, og viser til at programarbeidet er i en tidlig fase.

Men hun bekrefter at EU er et tema programkomiteen diskuterer og at hun selv og flere i komiteen ønsker en mer offensiv EU-formulering enn i dagens program, der Høyres EU-standpunkt er formulert slik:

«Høyre ønsker å erstatte EØS-avtalen med full deltagelse i EU. Dersom det blir aktuelt, må det avholdes folkeavstemning om norsk EU-medlemskap».

– Klimatrusselen åpner for en ny EU-debatt i Høyre, sier Helleland til Aftenposten.

Les også

Unge Høyre vil ha ny EU-avstemning i neste stortingsperiode

– Klima krever mer samarbeid, ikke mindre

For 25 år siden kjempet Høyre og Ap for å få Norge inn i EU. Da sa 52,2 prosent av velgerne nei til EU, mens 47,8 prosent sa ja.

Helleland sier til Aftenposten at klimatrusselen gjør en ny EU-debatt i Norge tvingende nødvendig, og i likhet med Unge Høyre trekker hun frem EU som en pådriver for klimatiltak. Dette gir EU-spørsmålet ny aktualitet og en «ny ramme» for diskusjonen internt i Høyre, forteller Helleland.

– Klimamålene Norge har forplikter seg til, gjør det helt naturlig at Unge Høyre reiser denne debatten. Jeg er glad for at den neste generasjonen Høyre-mennesker også har en drøm om et norsk EU-medlemskap. Det er også et uttrykk for den uroen unge mennesker går og kjenner på. Kampen mot klimaendringer er ikke tjent med økt isolasjon og proteksjonisme. Klimasaken krever mer internasjonalt samarbeid, ikke mindre, sier hun, og akker seg over Senterpartiet.

– Det har heldigvis de unge forstått, legger hun til.

Vil påvirke EUs klimapolitikk

– Hva er problemet med å nå klimaforpliktelsene våre utenfor EU?

– Klimaendringene er et globalt problem som krever globale løsninger. Når Kina forurenser, går ikke det bare ut over Kina. Det går ut over hele jorden. Skal vi styrke kuttene av klimagassutslipp globalt, må vi Norge i større grad bidra i det internasjonale klimasamarbeidet. Norge må føre en politikk for å kutte utslipp, ikke flytte utslipp. EUs kvotesystem er kanskje det viktigste, og det mest underkommuniserte, klimatiltaket vi har, sier lederen av Høyres programkomité.

– Men vi er jo allerede en del av EUs kvotesystem?

– Ja, men som fullverdig medlem av EU kunne vi vært med på å virke EUs klimapolitikk på en helt annen måte. Vi får også større mulighet til å gjennom EU kunne legge press på andre land som ikke oppfyller sine klimakrav.