Brende om Aps utenrikskritikk: - Det er åpenbart at det stunder mot valg

Utenriksminster Børge Brende (H) besvarer Anniken Huitfeldts (Ap) utspill mot Regjeringens utenrikspolitikk med å etterlyse mer spesifikk og substansiell kritikk.

Leder av Stortingets utenrikskomité, Arbeiderpartiets utenrikspolitiske talsperson Anniken Huitfeldt, gikk i en kronikk i Aftenposten hardt ut mot utenriksminister Børge Brende (H) og Regjeringens linje i utenrikspolitikken. Under en debatt i Arendal fikk hun svar på tiltale.
  • Bjørn S. Kristiansen

ARENDAL (Aftenposten:) Norsk utenrikspolitikk er preget av konsensus partiene på Stortinget imellom, og uenighet om enkeltsaker har ikke rokket ved denne grunntanken.

Men i en kronikk i Aftenposten mandag listet utenrikspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Anniken Huitfeldt, opp en rekke punkter i et bredt anlagt angrep på utenriksminister Børge Brende (H).

Les også

Norsk utenrikspolitikk: forsiktig, uklar og litt overalt | Anniken Huitfeldt

Huitfeldt mener norsk utenrikspolitikk under den sittende Regjeringen har blitt «forsiktig, uklar og litt overalt», og at Brende mangler mot og vilje.

Hun kritiserer Høyre-statsråden for alt fra mangefull strategisk tenkning i nordområdepolitikken, til at Norges rolle i den internasjonale utviklingsdebatten er svekket, og at valget med å droppe en egen utviklingsminister samt å holde seg med en egen minister for EU- og EØS-saker har fratatt utenriksministeren viktige virkemidler.

Det var bakteppet da de to i møttes til debatt om om fremtidige veivalg i norsk utenrikspolitikk på Arendalsukas åpningsdag mandag.

Kan bli mer splid på sikt

Men først: Ser vi med angrepet fra lederen av utenrikskomiteen på Høyre-statsråd Brendes håndverk en opptakt til skarpere utenrikspolitisk debatt i Norge, og en svekkelse av konsensuslinjen?

Nei, mener seniorforsker Halvard Leira ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi). Som likevel legger til et men.

– I seg selv indikerer ikke dette noen endring, synes jeg. Men får vi en varig situasjon der viktige deler av det politiske miljøet mener Regjeringen er for passiv, vil det kunne bidra til mer åpen uenighet i utenrikspolitikken.

Les også

I farefullt kaos leter Børge Brende etter lange linjer i norsk utenrikspolitikk | Harald Stanghelle

Han merket seg særlig Ap-kritikken av Regjeringens forhold til Russland.

– Hvis det utvikler seg en en uenighet mellom Arbeiderpartiet og Høyre om hvordan man forholdet seg til Russland, er det en viktig endring. Jeg vil ikke bruke ordet dramatisk, men det vil være en tydelig endring i Norges utenrikspolitikk, sier Leira.

Samtidig understreker Nupi-forskeren:

– Samtidig er ikke forskjellen på Børge Brende, Jonas Gahr Støre eller Anniken Huitfeldt særlig stor. Min lesning av kronikken er at kritikken ikke er fundamental. Og konsensus om hovedlinjene vil vi fortsatt ha.

Mener Ap driver valgkamp

Under mandagens debatt i Arendal var Brende klar:

– Min første reaksjon da jeg leste dette, var at det åpenbart stunder mot valg. Det tyder på at Aps valgkampkontor har funnet ut at det er på tide å trekke opp noen konfliktlinjer, sa utenriksministeren.

  • I denne kronikken svarer utenriksministeren på kritikken fra Arbeiderpartiet:
Les også

Hovedlinjer i utenrikspolitikken | Børge Brende

Brende mener at den tøffe tonen fra Huitfeldt ikke står i stil med substansen i kritikken.

– Å bli anklaget for å være forsiktig i utenriks- og sikkerhetspolitikken tar jeg som et kompliment, sa han.

Samtidig gikk han til motangrep og kritiserte Huitfeldts utspill for å være lite konkret. Istedet for karakteristikker, etterlyste han substansiell kritikk.

Huitfeldt begrunnet på sin side kritikken med at den brede enigheten om sentrale elementer i utenrikspolitikken er en styrke, men samtidig en svakhet.

– Det kan bli for lite debatt om sakene vi er uenige om, sa hun.