SSB får ny midlertidig sjef i dag

Styreleder Morten Reymert i Statistisk sentralbyrå sitter i formiddag i møte med ledergruppen. Ny fungerende SSB-direktør utnevnes i dag.

SSB får fire toppsjefer i løpet av noen måneder etter avgangen til SSBs administrerende direktør Christine Meyer.

Finansdepartementet har gitt styret i SSB i oppdrag å utnevne en intern leder som kan fungere som administrerende direktør inntil departementet har konstituert en midlertidig administrerende direktør, får Aftenposten opplyst i SSB.

– Styreleder arbeider med sikte på at styret kan utnevne en midlertidig administrerende direktør i løpet av dagen, sier pressekontakt Kristin Fredriksen.

Ledergruppen i SSB består av åtte personer

  • Torstein Bye, Avdeling for person- og sosialstatistikk
  • Kjetil Telle, Forskningsavdelingen
  • Lisa Dalen Mc Mahon, Avdeling for nasjonalregnskap og næringsstatistikk
  • Lasse Sandberg, Avdeling for priser, finans- og utenriksstatistikk
  • Richard Ragnarsøn, Internasjonalt sekretariat
  • Jørn Leonardsen, Avdeling for digitalisering og fellesfunksjoner
  • Herborg Bryn, Avdeling for kommunikasjon og brukerkontakt
  • Bjørnar Gundersen, Administrasjonsavdelingen

En av disse vil høyst sannsynlig bli utnevnt som fungerende administrerende direktør etter Christine Meyer. Hun fratrådte ved midnatt.

Det betyr at SSB i løpet av noen måneders tid vil ha fire toppsjefer: Avgått administrerende direktør Christine Meyer, den fungerende administrerende direktøren som utnevnes i dag, en konstituert administrerende direktør som oppnevnes av Finansdepartementet og til slutt ny administrerende direktør som utnevnes av Kongen i statsråd.