Støre presset fra alle kanter i Stortinget. Varsler oppklaring om ny skatt på fredag.

Høyre mener mange prosjekter i distriktene står i fare på grunn av regjeringens planer. SV mener noe er alvorlig galt med den politiske debatten.

Jonas Gahr Støre ble onsdag møtt med en rekke kritiske spørsmål fra opposisjonen på Stortinget.

Statsministeren møtte opposisjonen til duell i en tid hvor velgerne ser ut til å forlate både Ap og partner Sp. Meningsmålingene er dyster lesning for Støre.

Onsdag var Erna Solberg mest opptatt av konsekvensene av de nye skattene regjeringen har varslet. Audun Lysbakken og Bjørnar Moxnes etterlyste på sin side en plan for å hjelpe de fattigste i samfunnet.

Solberg mener regjeringens forslag til budsjett har vært mest innstrammende for næringslivets investeringer i distriktene. Hun spurte Støre om det var regjeringens ambisjon at det skulle være sånn.

– Det var på ingen måte ambisjonen, svarte Støre.

Han sa at det viktigste med budsjettet var å stanse prisstigningen og få kontroll på renten.

Solberg mener regjeringen har gjort en for dårlig jobb med å utrede de nye skattene. Høyre-lederen hevder resultatet er mindre optimisme i både kraft- og oppdrettsbransjen.

– Prosjekter skrinlegges i massevis, sa Solberg.

Hun mener resultatet vil være at staten vil være dårligere rustet til å tilby velferd i årene fremover.

– Regjeringen har introdusert en stor grad av politisk risiko, hevdet Solberg.

Høyre-leder Erna Solberg frykter konsekvensene av regjeringens politikk.

Vedum står fast på sitt

Støre viste til et møte finansminister Trygve Slagsvold Vedum skal ha med oppdrettsnæringen fredag. Der skal også fiskeriministeren delta.

– Der tror jeg en del spørsmål vil bli oppklart og ryddet til side, sier Støre til Aftenposten.

Han viser spesielt til næringens innspill om at det er viktig å kunne inngå langsiktige kontrakter.

Vedum var etter spørretimen tydelig på hvilke signaler han kommer til å gi på møtet.

– Det er viktig for næringen å forsone seg med at det blir grunnrenteskatt, og det blir det fra 2023, sier Vedum.

Det har også hersket usikkerhet om hvilken pris på fisken som vil ligge til grunn for skatten.

– Jeg kommer til å klargjøre at det er reelle inntekter som skal ligge til grunn. Selvfølgelig skal du ikke skatte av inntekter du ikke har, sier Vedum.

Han er også klar på at det ikke skal bli ekstra skatt på foredlingen av fisk på land.

– Skatten skal være på gevinsten man har på å bruke våre fjorder. Der er det veldig store overskudd. Det blir ikke skatt hvis du er flink til å finne nye produkter eller foredle fisken på en ny måte, sier Vedum.

Trygve Slagsvold Vedum har ingen planer om å gi seg i møte med protestene fra lakseselskapene.

Nye sveitsere og milliardærer

SV-leder Audun Lysbakken mener på sin side at det er noe alvorlig galt med den politiske debatten i Norge.

– Regjeringen møtes av et oppgjør fra de rike, NHO, de nye sveitserne og laksemilliardærer. Det presset må regjeringen stå imot, sa Lysbakken.

Han mener oppmerksomheten heller må rettes et helt annet sted. Han peker på de med lave inntekter, enslige forsørgere og de som er på ulike stønader.

Lysbakken viser til at matkøene øker mange steder. Han etterlyste en plan fra regjeringen.

SV forhandler nå med regjeringen om statsbudsjett for neste år.

– Vi har et sterkt ønske om å bidra til at budsjettet blir mer omfordelende. Det betyr at du ikke kan høre på de voldsomme protestene fra de rike. Det har fått dominere dagsorden fullstendig, sier Lysbakken.

Støre viste i sitt svar til hva som er regjeringens plan:

  • Det handler om å få kontroll på prisene og hindre at renten øker mer enn nødvendig
  • Sikre Europas laveste arbeidsledighet ut av krisen
  • Veien til arbeid må bli kortere for de som står utenfor
  • Stønadene og ordningene for de som faller utenfor må være gode nok til å sikre et verdig liv

Til det siste punktet sier han at «vi må hele tiden se på om det er andre justeringer vi kan gjøre».

– Det må vi være åpne for, sier Støre.

– Hva betyr det?

– Jeg vil ikke gå i detalj, for vi forhandler om budsjett med SV. Men hovedprinsippet er at vi må få folk i jobb. Det vil jeg understreke. Det er den kortsiktige og den langsiktige veien ut av fattigdom.