Støre-regjeringen øker skattene mer enn Rødt. Får tyn fra Høyre.

Høyres Tina Bru sier til Aftenposten at hun ikke var «mentalt forberedt» på Støre-regjeringens skatteopplegg for 2023.

– Det er oppsiktsvekkende. Jeg forventet ikke dette, sier Høyres Tina Bru om statsbudsjettet for 2023. Her sitter hun sammen med Audun Lysbakken (SV), Roy Steffensen (Frp) og Eigil Knutsen (Ap).

Støre-regjeringen foreslår å øke skatte- og avgiftsnivået med 44,8 milliarder kroner på neste års statsbudsjett. Dette er når effekten av skattene er «fullt innfaset».

I sitt siste alternative budsjett foreslo Rødt å øke skatte- og avgiftsnivået med 29,2 mrd. kroner. Den påløpte helårseffekten er på 41,2 mrd. kroner.

Det betyr ikke at Rødt jubler.

– Nei. Nå må vi ikke bli helt fartsblinde. Grunnen til at skattene i regjeringen sitt opplegg øker mer enn vårt for et år siden, er fordi formuene har økt helt vanvittig det siste året. Når formuene, overskuddene og utbyttene er høye så vil også skattene øke mer. Det viser jo først og fremst at vi har store forskjeller i Norge, sier partiets finanspolitiske talsperson Marie Sneve Martinussen til Aftenposten.

Dersom du hadde lagt Rødts skatteopplegg fra i fjor høst på dagens økonomi, hadde det gitt større utslag. Det forsikrer hun:

– You bet.

Rødts finanspolitiske talsperson Marie Sneve Martinussen vil ikke ha det på seg at Støre-regjeringen er bedre enn henne på å øke skattene. Hun ønsker blant annet å øke selskapsskatten, som Støre-regjeringen har fredet på 22 prosent.

Skatter næringslivet hardt

Det er særlig næringslivet som må betale. Regjeringen henter 31,2 milliarder fra næringer «med ekstraordinært høye overskudd», typisk oppdrett og kraft.

I alt bokfører staten med 41 milliarder i økte inntekter fra næringsskatt i 2023.

Den samlede bokførte skatte- og avgiftsøkningen er på 46 milliarder kroner46 milliarder kronerAt denne summen er litt større enn skatte- og avgiftsøkningen på 44,8 milliarder når den er «fullt innfaset» i 2023, skyldes blant annet den tekniske utformingen av grunteskatt på vannkraft, som har virkning fra 2022. i 2023-budsjettet. Det er tekniske grunner til at denne summen er litt større enn skatte- og avgiftsøkningen når de er «fullt innfaset» i 2023.

Regjeringen vil samtidig gi skattelette til dem med lønninger under 750.000 kroner. Det er gruppen regjeringen har omtalt som «vanlige folk».

– Ikke stramt

Fra regjeringshold var det på forhånd varslet et «stramt og rettferdig statsbudsjett».

Høyres finanspolitiske talsperson og nestleder Tina Bru (H) sier til Aftenposten at hun derfor ikke var mentalt forberedt på det som kom.

Ingen i den borgerlige opposisjonen på Stortinget er enige i at det er stramt budsjett.

– Det er oppsiktsvekkende. Jeg forventet ikke dette. Jeg forventet et stramt budsjett, der man måtte prioritere basert på den historien vi har fått høre veldig lenge. At det betydde at det kom til å bli stramt bare for næringslivet og for folk – og ikke for staten, det var jeg ikke helt mentalt forberedt på, sier Bru.

Bru sier at hun tror at Støre-regjeringen selv ikke trodde at den ville overgå Rødt i skatteøkninger.

– I hvert fall ikke hvis du skal dømme etter det de møtte Rødt med i fjor, at det var uaktuelt å samarbeide med dem o.s.v. Men nå er de der selv.

Hun legger til at Høyre har forståelse for at krevende tider krever krevende grep på statsbudsjettet.

Men hun er sterkt kritisk til at regjeringen øker skattene i så stor grad – uten å kutte mer i offentlig sektor.

Regjeringen vraker for eksempel den forrige borgerlige regjeringens såkalte ABE-reform, som ga ostehøvelkutt til offentlige virksomheter.

– Jeg synes det er verst at de er så ivrige på å svekke privat sektor, mens de skåner offentlig sektor og egentlig legger opp til en aktivitetsvekst der. Det er det motsatte enn det de sa på forhånd om et stramt budsjett, sier Bru oppgitt.

– Kraftig omfordelende

Aps finanspolitiske talsperson Eigil Knutsen tar kritikken med ro. Han omtaler budsjettet selv som «kraftig omfordelende». Men forklarer den kraftige skatteøkningen med at «vi er i en helt ekstraordinær situasjon, med veldig høye strømpriser som rammer folk hardt».

– Og da tar vi inn en del av de ekstrainntektene som gjør at vi og kan bruke mye penger på det som er en av verdens omfattende strømstøtteordninger.

– Men nå øker dere skattene mer enn Rødt gjorde i fjor?

– Grunnen til at tallene blir så store er jo på grunn av de ekstremt høye strømprisene og at vi tar inn veldig ekstraordinære høye inntekter fra kraftselskapene, som har tjent gode penger på høye priser, svarer han.

I en tidligere versjon av denne artikkelen stod bare det påløpte beløpet av Rødts skatte- og avgiftsøkningen i deres alternative statsbudsjett for 2022. Onsdag 23. novemeber klokken 09.55 ble også det bokførte beløpet lagt til.