Justisdepartementet kritiseres av ansatte i IMDi

Ansatte i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), som er underlagt Justisdepartementet og statsråd Sylvi Listhaug (Frp), er sterkt kritiske til departementets 40 forslag til innstramninger i innvandringspolitikken.
  • Karen Tjernshaugen
  • Regjeringens forslag bidrar ikke til den integreringen man ønsker seg, sier Marit Lund Larsen, leder for integreringsdirektoratets største forbund.

«NTL IMDi er sterkt kritisk til departementets innstrammingsforslag av utlendingslovgivningen.»

Slik starter et ualminnelig krast høringssvar som er sendt inn til Justisdepartementet av LO-forbundet Norsk Tjenestemannslag (NTL).

NTL er den største fagforeningen i Integrerings— og mangfoldsdirektoratet (IMDi), med over hundre medlemmer av totalt drøyt 250 ansatte. IMDi har ansvaret for gjennomføring av integreringstiltak i Norge.

Siden endringene i Regjeringen like før jul, har IMDi vært underlagt Justisdepartementet og innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

- Vil ikke styrke integreringen

  1. februar går fristen ut for å sende inn kommentarer til de 40 forslagene om innstramninger i asyl- og innvandringspolitikken som Regjeringen la frem i romjulen.

— NTL IMDi har gjort en vurdering av høringsnotatet. Vår vurdering er at forslagene ikke bidrar til den integreringen man ønsker seg, sier leder Marit Lund Larsen.

- Mener dere forslagene som er lagt frem av Justisdepartementet vil være direkte negative for integreringen?

— De vil ikke være med på å styrke integreringen. Vi ser i dag at det er stor oppslutning om introduksjonsprogrammet og at flyktninger deltar aktivt her. Det er viktigere å ha fokus på hvordan man kvalitativt kan bedre tilbudene enn å skulle gå i en retning der man hindrer en god integrering, mener hun.

«Storskog blir snart et frossent minne. Og Sylvi Listhaug skal også bli innvandrernes innvandringsminister», skriver Aftenpostens politiske redaktør i denne kommentaren:

Aftenposten har henvendt seg til Justis— og beredskapsdepartementet for en kommentar. Sylvi Listhaug vil ikke svare på kritikken, men i en e-post skriver kommunikasjonsrådgiver Andreas Skjøld-Lorange:

«Høringsfristen går ut mandag 9. februar. Da vil departementet se på alle innspillene som høringsinstansene har kommet med. Det vil ikke være riktig å foregripe den videre høringsprosessen med å kommentere innspillene før denne prosessen er gjennomført.»

FN advarer Norge:

Kritiserer departementets begrepsbruk

I høringssvaret kritiserer NTL IMDi en rekke punkter i departementets forslag:

  • Tar avstand fra at personer med begrenset tillatelse til opphold i Russland eller som har flyktet via Russland kan returneres uten å få behandlet sin asylsøknad i Norge.
  • Sier nei til forslaget om strengere kriterier for permanent oppholdstillatelse og familiegjenforening.
  • Negativ til forslaget om at enslige, mindreårige asylsøkere bare skal få midlertidig opphold til de er 18 år.
  • Kritikk av departementets bruk av begreper som «ankerbarn» og «asyltilstrømning».
    Er det riktig å kalle enslige, mindreårige asylsøkere for «ankerbarn»? Les også:

— Må forholde oss til det som blir vedtatt

- Vil det være problematisk for deres medlemmer i IMDi å håndheve denne politikken om den blir vedtatt?

— Som ansatte i en statlig virksomhet og et underordnet organ må vi forholde oss til politikken som blir vedtatt, sier Lund Larsen.

- Er det problematisk at dere som ansatte går ut og kritiserer forslag fra departementet dere er underlagt?

— Vi har hatt mulighet til å svare på en høring på lik linje med andre. Som fagforening står vi fritt til å komme med innspill.

I dette intervjuet forsvarer Sylvi Listhaug uttrykket «godhetstyranni» og sier mange tier om sine betenkeligheter ved høy innvandring i frykt for å bli stigmatisert:

Også NTL sentralt er kritiske

Også Norsk Tjenestemannslag sentralforvaltningen – som organiserer medlemmer i blant annet departementer og tilsyn, som Justisdepartementet og UDI – har sendt et lignende høringssvar oppover i LO-systemet.

— Innstrammingene i utlendingsloven ivaretar hverken behovet for forsvarlig asylsøknadsbehandling eller bedrer integreringen, sier NTL-leder John Leirvaag i en uttalelse som er gjengitt på forbundets nettsted.

  • Interessert i politikk? Her er ukens Aftenpodden. Hør og abonner via Itunes på telefonen din her, via desktop her, eller lytt herfra med ett klikk: