Flest fylkesledere peker på Kaski som ny leder i SV

Audun Lysbakken annonserte sin avgang som partileder i SV i november. Nå peker seks fylkestopper i partiet på Kari Elisabeth Kaski som hans etterfølger. Det samme gjør ungdomspartiet.

Et flertall av fylkestoppene i SV støtter Kari Elisabeth Kaski i kampen om partiledervervet.

– Jeg håper hun stiller, til tross for at hun nettopp fikk en baby og er i mammapermisjon. Hun gjorde en god jobb som partisekretær og er en tydelig SV-er, både på miljø og fordeling. Hun er et av SVs sterkeste kort, sa lederen i Oslo SV, Sunniva Holmås, til Aftenposten kort tid etter nyheten om Lysbakkens avgang ble kjent.

Kaski er valgt inn på Stortinget fra Oslo. Hun har vært SVs finanspolitiske talsperson på Stortinget de siste årene, men er for tiden i fødselspermisjon.

Kaski har ikke gitt et endelig svar på om hun vil stille som lederkandidat, men i et intervju med VG nylig åpnet hun for det.

Frist tirsdag

Tirsdag denne uken har organisasjonen frist til å komme med sine innspill til valgkomiteen. Nå er det klart at også fem andre fylker stiller seg bak Kaski:

  • Et flertall i Vestland SV gikk lørdag inn for Kari Elisabeth Kaski som ny partileder.
  • I Vestfold og Telemark SV har fylkesstyret bestemt seg for å gå inn for Kaski for partileder dersom hun ønsker å stille. Fylkesstyret går inn for sin egen fylkesleder, Grete Wold, som ny nestleder.
  • Også Innlandet SV opplyser at de har spilt inn Kaski som partileder og Grete Wold som ny nestleder.
  • I Nordland SV gikk flertallet inn for å spille inn Kaski som partileder. Et mindretall støttet rivalen KIrsi Bergstø, sittende nestleder.
  • Inger Brokka de Ruiter, lederen i Agder SV, markerte sin støtte til Kaski i et intervju med Aftenposten. Hun håper at resten av fylkeslaget vil stille seg bak henne.

I tillegg har Kaski fått støtte fra SVs ungdomsparti, Sosialistisk Ungdom.

Kaski selv ønsker foreløpig ikke å kommentere støtten fra fylkene, skriver hun i en melding til Aftenposten. Hun varsler samtidig at hun ikke vil ta en beslutning før julen er overstått.

Kan bli et jevnt løp

Det ligger imidlertid an til å bli en tett kamp om vervet. Nestleder Kirsti Bergstø har bekreftet at hun er kandidat i ledervalget.

– Etter mange oppfordringer fra folk over hele landet og etter en grundig vurdering, har jeg bestemt meg for å stille meg til disposisjon som lederkandidat, sier Bergstø til NRK.

Flere SV-ere som støtter Kaski, sier til Aftenposten at de er sikre på at det flertall i partiet for Kaskis kandidatur. Den eneste usikkerheten går på hvorvidt Kaski faktisk vil gå for ledervervet eller ikke, mener de.

Bergstø-tilhengerne mener imidlertid at det på ingen måte er gitt hvor flertallet ligger, selv om et flertall av fylkeslagene støtter Kaski. Flere gir uttrykk for at det er usikkert i hvor god grad støtteerklæringene fra fylkesstyrene speiler oppfatningen i fylkene.

Kirsti Bergstø

Tre støtter Bergstø

Bergstø har så langt fått støtte fra tre fylker:

  • Rogaland SV har spilt inn Bergstø som partileder og Ingrid Fiskaa som ny nestleder.
  • Finnmark SV har spilt inn Bergstø som partileder, men har ikke kommet med innspill i nestlederspørsmålet.
  • Viken SV har ikke sendt inn et formelt vedtak, men både leder og nestleder av fylkesstyret støtter Bergstø.

Trøndelag SV er delt og vil ikke gi noen anbefaling til valgkomiteen, ifølge Adresseavisen. Fylkeslederen i Møre og Romsdal har ikke svart på Aftenpostens henvendelse. Troms skal ha møte mandag kveld der de bestemmer seg for kandidat. Lederen i Troms og Finnmark SV støtter Bergstø.

Ulike argumenter for kandidatene

Dem som støtter Kaski, gjør det gjerne fordi de mener at hun er dyktig og tydelig på SVs viktigste hovedsaker: klima og fordeling. Støttespillerne mener også at Kaski vil ha større velgerappell enn Bergstø.

Bergstø regnes en kandidat trygt plantet på SVs venstrefløy. Støttespillerne hennes vektlegger gjerne at hun har sterke bånd til fagbevegelsen og setter pris på hennes tydelige kritikk av EØS/EU og Nato.

Kaski var for eksempel for å gi våpenstøtte til Ukraina, mens Bergstø var motstander av dette.

Valgkomiteen skal legge frem sin innstilling innen 1. februar. Ny leder velges på landsmøtet i midten av mars.