Små klasser for dyrt for KrF

<strong>KRISTIANSAND (Aftenposten.no):</strong> Nestleder Dagrun Eriksen i Kristelig Folkeparti ønsket at landsmøtet skulle vedta en maksgrense på 18-20 elever per klasse i barneskolen, men det hørtes for dyrt ut for flere av partiets kommunepolitikere.

Dagrunn Eriksen (midten) ble gjenvalgt som Kristelig Folkepartis nestleder på partiets landsmøte i Kristiansand. Nå ønsker hun og resten av partiet å redusere størrelsen på skoleklasser. FOTO: ERIK SCHRØDER/SCANPIX
  • Halvor Hegtun
    Kommentator
  • Mari Torsdotter Hauge
  • Solveig Solveig Ruud

Kristelig Folkepartis nestleder

Les også

Vil krympe klassene

. Så langt gikk ikke KrFs landsmøte.

Etter at kommunepolitikere fra Rogaland hadde tatt frem kalkulatoren og regnet på hva et slikt krav ville koste, ble det vedtatt, etter mye om og men, å legge bort et så konkretisert krav.

I forkant av landsmøtet gikk Eriksen ut i Aftenposten og ville ha klasser med kun 18-20 elever, adskillig færre enn dagens ramme på 28 elever per klasse.

Nestlederen trodde ikke at det ville bli for dyrt, og påpekte at andre partier ivret for heldagsskole med inkluderte måltider, noe Eriksen mente ville bli minst like dyrt.

Hun forsikret at tallet var klarert med hele partiledelsen, og at det med svært stor sannsynlighet ville bli vedtatt på landsmøtet i Kristiansand.

Men Dagrun Eriksen hadde ikke gjort regning med alle kommunepolitikerne som straks bekymret seg for hva en reform som dette vil koste. Ikke minst var Oslo-delegatene opptatt av å få strøket forslaget.

I stedet kom partiet med en mye rundere formulering i uttalelsen Trygg oppvekst , som ble vedtatt søndag:

«KrF vil ha økt lærertetthet og gi mer tid mellom lærer og elev. KrF vil innføre nasjonale normer for lærertetthet.»

Partiet vil også jobbe for tryggere skoleveier, og gjeninnføre valgfag i ungdomsskolen.

KrF prioriterer flere lærere i skolen på bekostning av økt timetall, og går inn for å redusere antall elever per kontaktlærer. Partiet vil ikke innføre heldagsskole.

Men landsmøtet endte altså med at Kristelig Folkeparti ikke gikk inn for noe absolutt krav til klassestørrelse nå.

Seier for studentene

Også partiets ungdomsfraksjon vinner frem på landsmøtet.

KrFU har fått gjennomslag for en økning i studiestøtten på 20.000 kroner, opp til 105.000 kroner i årlig støtte.

I tillegg vil partiet jobbe for utbetaling av støtte i 11 måneder, og ikke i 10 slik som i dag.

— Det betyr altså at studentene vil få utbetalt studiestøtte også 15. juni om vi får det som vi vil, sier KrFU-leder Kjell Ingolf Ropstad til Aftenposten.no idet landsmøtet avsluttes.

Han forteller at KrFU vil jobbe for at grunnstøtten heves, og at denne forhandles om hvert år om våren, slik arbeidstakere forhandler om lønn. Studiestøtten vil derfor økes hvert år.

— Dette er viktig for å ivareta heltidsstudenten, sier Ropstad.