Thorkildsen: – Høyre kan bare glemme å innføre A og B-lag på skolene i Oslo så lenge jeg er skolebyråd

Høyre ønsker å starte forsøk der man skiller elever i ulike klasserom ut ifra hvilket faglig nivå de er på. Rødgrønne politikere er dundrende uenig.

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen, Høyres forslag om å skille elever ulike klasserom på grunnlag faglig nivå, er en fallitterklæring for den norske fellesskolen.

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen, er tydelig:

– Høyre kan bare glemme å innføre A og B-lag i klasserommene i Oslo så lenge jeg er skolebyråd.

Det var onsdag Aftenposten skrev at Høyre ønsker å starte forsøk der man skiller elever i ulike klasserom ut ifra hvilket faglig nivå de er på.

I dag er det, i henhold til opplæringsloven, ikke lov å dele inn elever etter hverken kjønn, etnisk tilhørighet eller faglig nivå. Loven slår fast at elevene skal deles i klasser eller basisgrupper som skal ivareta deres behov for sosial tilhørighet. Bare i deler av opplæringen kan elevene deles i andre grupper etter behov.

Men nå ønsker altså Høyre å få testet ut økt bruk av faglig nivåinndeling, både i barneskolen og på ungdomstrinnet. Mange kaller det nivådifferensiering.

For å kunne gjennomføre et pilotforsøk med slik nivåinndeling i barneskolen – uten at det er i strid med loven – foreslår Høyre at det skal skje i «i kortere perioder.»

– Minner om 1800-tallets skole

Også utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Torstein Tvedt Solberg, er kritisk:

– En ting er at Høyre mener det er forskjell på folk, men at de vil gå så lang som å dele inn skolebarn etter ferdigheter er alvorlig, sier Solberg.

– Dette minner mest om skolen slik den var på 1800-tallet, sier han.

Henrik Asheim, som nestleder i Høyres programkomité og forsknings- og høyere utdanningsminister, sier Høyre ønsker å starte en pilot.

– Grunnen til at vi foreslår pilot, er å få prøvd det ut for å se om det fungerer eller ikke, sier Asheim.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H)

På ungdomstrinnet ønsker ikke partiet noe pilotforsøk. Her går de inn for å «prøve ut» økt bruk av å nivåvalg i fag som norsk, engelsk og matematikk.

– Med «å prøve ut» mener vi at skoler som ønsker det selv, kan gjøre det i mer utstrakt grad, sier han.

Asheim tror nivåinndeling kan være smart, ikke minst i fag «der det er viktig å prestere godt» og som man skal fortsette med på et høyere nivå.

Vil først se om det fungerer

For å kunne gjennomføre et pilotforsøk med slik nivåinndeling i barneskolen – uten at det er i strid med loven – foreslår Høyre at det skal skje i «i kortere perioder.»

– Grunnen til at vi foreslår pilot, er å få prøvd det ut for å se om det fungerer eller ikke, sier Asheim.

På ungdomstrinnet ønsker ikke partiet noe pilotforsøk. Her går de inn for å «prøve ut» økt bruk av å nivåvalg i fag som norsk, engelsk og matematikk.

– Med «å prøve ut» mener vi at skoler som ønsker det selv, kan gjøre det i mer utstrakt grad, sier han.

Thorkildsen mener Høyres forslag er en fallitterklæring for den norske fellesskolen:

– Og det kan bidra til å forsterke de allerede altfor store forskjellene i skolen, sier hun.

– Det er ingen forskning som tyder på at det er en god idé å samle de elevene som sliter mest i en klasse og de beste elevene i en annen. Dette er et kunnskapsløst forslag og et ideologisk blindspor fra Høyre.

Solberg mener Høyres forslag hverken er kunnskapsbasert eller god skolepolitikk.

Utdanningspolitisk talsperson Torstein Tvedt Solberg (Ap)

– Forskning viser at det er en styrke for alle barna at en møtes og lærer på tvers av faglig nivå, økonomi og bakgrunn. At Høyre vil lage «eliteklasser» i noen fag viser at iveren etter å måle, teste og rangere elevene tar helt overhånd.

Han sier Høyres forslag er «hentet fra historiens skraphaug der det hører hjemme».

– Høyre burde heller konsentrere seg om den største utfordringen i norsk skole nå, det å sikre alle barna en kvalifisert lærer, for under Høyre står bakdøren på vidt gap for ukvalifiserte i skolen, sier Solberg.