Helsedepartementet i notat: Politiet vil ha grunnlag for å henlegge saken mot statsministerens sushimiddag

Den 19. mars startet politiet etterforskning av Erna Solberg. Samme dag kom Helsedepartementet med en vurdering av om Geilo-middagen var i strid med loven.

Erna Solberg fotografert fredag.

I strid med smittevernanbefalingene samlet statsminister Erna Solberg (H) 14 personer til sushimiddag i en leilighet på Geilo i februar. Det avslørte NRK 18. mars.

Dagen etter startet politiet etterforskning av Solberg.

Samme dag fikk Statsministerens kontor (SMK) en vurdering i form av et notat fra Helse- og omsorgspartenentet (HOD). HOD vurderte hendelsene opp mot covid-19-forskriften.

«Politiet vil ha grunnlag for å henlegge den aktuelle saken», skrev HOD. Aftenposten har fått innsyn i notatet.

Notatet ble skrevet etter en det SMK omtaler som en «misforståelse» mellom HOD og SMK. Det var ikke en slik vurdering Solberg var ute etter, ifølge SMK.

Bot på 20.000

Sakene som ble etterforsket handlet om to punkter:

  • 26. februar: Middag på Hallingstuene. 13 personer. Solbergs 60-årsdag. Hun måtte på kort varsel melde forfall til middagen, men var arrangør.
  • 27. februar: En middag i en leid leilighet. 14 personer var til stede, inkludert Solberg.

Solberg får et forelegg på 20.000 kroner, orienterte politiet om fredag. Men denne dreier seg kun om rollen hennes knyttet til planleggingen av middagen fredag.

HOD var usikre på om forskriften er tilstrekkelig klar til at forholdet 27. februar kan straffes. Derfor mente de politiet kunne henlegge saken. Det kommer frem i notatet. Denne konklusjonen var i tråd med det politiet landet på.

Les også

Solberg får bot på 20.000: – Alle er like for loven, men ikke alle er like

Solberg ble ilagt en bot på 20.000 kroner for å ha brutt smittevernreglene i forbindelse med en bursdagsmiddag på denne restauranten på Geilo.

Ap: – Dette går jo ikke an

Cecilie Myrseth er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Hun reagerer sterkt på at Solberg har fått bistand fra departementet i en privat straffesak.

– Dette går jo ikke an, sier hun.

– Dette er juridiske vurderinger av en type vanlige folk må betale en advokat en høy timespris for å gjøre. Synes virkelig statsministeren det er greit å bruke embetsverket på en slik måte? spør Myrseth.

HOD: – Hun brøt anbefalinger

Departementet er tydelige på én ting: Mange anbefalinger ble brutt.

Men akkurat det vurderes ikke nærmere. HOD så bare på lovverket, som har blitt endret et tresifret antall ganger siden pandemien traff Norge for over ett år siden.

Det kan være krevende å holde seg oppdatert på de nasjonale koronareglene. Dette bildet viser hvor mange ganger koronaforskriftet er endret det siste året.

De skulle vurdere om hotellrom ble omfattet av reglene for arrangementer med private samlinger. Tidvis under pandemien har det vært ulovlig å møtes i større forsamlinger. I perioder har grensen vært svært lav.

Da oppstår det et behov for å vurdere situasjoner som før pandemien få ville anse som arrangement, påpeker HOD.

«Det blir vanskelig å trekke grensen», skrev de.

Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Cecilie Myrseth mener det er problematisk at Helsedepartementet ga statsministeren bistand i tolkningen av koronaforskriften samtidig som hun ble etterforsket for å ha brutt denne.

Ønsket ikke rettslig vurdering

Det var imidlertid ikke et slikt notat Solberg ba om, ifølge SMK. Det oppsto misforståelser mellom HOD og SMK. Det sier Anne Kristin Hjukse, kommunikasjonssjef ved SMK, til Aftenposten.

Solberg ønsket ikke en konkret rettslig vurdering av det som skjedde på Geilo. Dette fordi etterforskningen var et forhold mellom henne og politiet. Det skriver Hjukse i en e-post til Aftenposten.

Det kommer også frem av korrespondansen mellom HOD og SMK, som Aftenposten har fått innsyn i.

Det SMK var ute etter var følgende:

«En generell oversikt over rettskildene knyttet til hva som er et arrangement i forskriftens forstand.»

Les også

Jusprofessorer kritiserer politiets begrunnelse for Solbergs bot

Hemmeligholdt dokumenter

SMK har frem til nå holdt disse dokumentene hemmelig. VG har i lengre tid forsøkt å få vite om SMK har innhentet juridiske vurderinger fra Regjeringsadvokaten, HOD eller andre.

Disse dokumentene mente SMK var unntatt offentlighet. Det skrev VG onsdag.

Samtidig sa de at de har innhentet dokumenter i anledning politiets etterforskning.

Det fikk Eivind Smith til å reagere. Han er jussprofessor ved Universitetet i Oslo.

– Slike private saker er ikke en naturlig arbeidsoppgave for SMK, sa Smith til VG.

Solberg forsvarte hemmeligholdet fredag. Det sier hun til NTB.

– Det kunne bli oppfattet som at vi forsøkte å gå inn i en politietterforskning dersom vi hadde offentliggjort den, sa hun.