Ordførerne på Sørlandet spiste kake for sammenslåing - får klart nei fra folket

Skal folket som gikk til valglokalene få bestemme, blir det ikke Nye Kristiansand.

Ordførerne i de fem kommunene på Sørlandet feiret med kake da de hadde ferdigforhandlet en avtale. F.v.: Anders Christiansen, (Ap), Birkenes, Johnny Greibesland, (Sp), Songdalen, Harald Furre, (H) i midten, Kristiansand, Astrid Hilde (Ap), Søgne og Arne Thomassen (H), Lillesand.

I Kristiansands nabokommuner Søgne, Birkenes, Songdalen og Lillesand stemte innbyggerne mandag om de fire og Kristiansand skulle slås sammen, det som er omtalt som K5-alternativet. I enkelte av kommunene ble det også stemt for andre alternativer.

  • Les lenger ned i saken for resultat fra de andre kommunene der folket har stemt om kommunesammenslåing mandag.

Før valget viste målingene dødt løp, og det lå an til en thriller. Da stemmene var talt opp mandag kveld, var det et massivt nei til sammenslåing:

  • I Søgne kommune vil 62,4 prosent av de 4619 personene som har stemt at kommunen ikke skal sammenslås. 28,6 prosent stemte for K5-alternativet. 9 prosent har stemt for sammenslåing med Songdalen.
  • I Birkenes kommune stemte 63,1 prosent nei til sammenslåing med K5-kommunene, mens 35,1 prosent stemte ja.
  • I Songdalen stemte 55 prosent mot sammenslåing. 35 prosent stemte for K5-alternativet, mens 9 prosent stemte for sammenslåing med Søgne.
  • I Lillesand stemte 66 prosent nei til K5-alternativet, mens 33 prosent stemte ja.

Symbolsk svært viktig

Dermed har folket sagt nei til det som blir sett på som en symbolsk svært viktig bit av den nye kommunereformen, og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har vært ute i god tid og fristet med storbytilskudd til det han håpet skulle bli en ny storkommune.

Grunnen til at Kristiansand har vært ekstra viktig for Regjeringen er at forsøket på å få store storbykommuner rundt Stavanger og Ålesund så langt har strandet i denne runden med avstemninger.

Agder-kommuner vil forbli alene

Også i Agder-kommunene Iveland, Flekkefjord, Farsund og Kvinesdal er stemmene talt opp.

I Iveland stemte 62 prosent av de stemmeberettigede. Av dem vil 77 prosent fortsette alene, mens 21 prosent ønsker at kommunen slår seg sammen med nabokommunen Vennesla.

I Flekkefjord stemte 50,7 prosent nei til sammenslåing med andre kommuner, mens 49,3 prosent stemte ja.

I Farsund stemte litt over halvparten for at kommunen skal fortsette alene. Den andre halvparten ønsker at kommunen skal slå seg sammen med Kvinesdal og Flekkefjord.

I Kvinesdal var det 90,6 prosent som stemte nei til sammenslåing. I kommunen var det 1441 som stemte nei, mens 151 stemte ja til sammenslåing med Farsund og Flekkefjord.

Ja fra Levanger, nei fra Verdal

I Nord-Trøndelag har innbyggerne i to bykommuner fått stemt om de skal slås sammen med hverandre.

I Levanger stemte 68,78 prosent for sammenslåing, mens 28,84 prosent sa nei. 2,3 prosent stemte blankt. Valgdeltakelsen i kommunen lå på 40 prosent.

I Verdal stemte 27,4 prosent av de som møtte opp for sammenslåing, mens 71,3 prosent stemte mot. 1,3 prosent stemte blankt. 53,3 prosent av de stemmeberettigede deltok.

Delte meninger om et større Røros

I Sør-Trøndelag og Hedmark har kommunene Holtålen og Os stemt for om de to skal slå seg sammen med hverande og Røros.

I Holtålen stemte hele 78 prosent for at de skal fortsette alene. Alle de resterende, med unntak av to personer som stemte blankt, var for sammenslåing med kommunene Røros og Os.

I Os har 55 prosent stemt nei til sammenslåing, mens 44,2 prosent har stemt ja. 62,6 prosent av innbyggerne i kommunen har stemt.

Samtidig som valglokalene i de to kommunene stengte offentliggjorde Røros kommune innbyggerundersøkelsen de har gjennomført. Der vil nemlig ikke innbyggerne gå til urnene. Undersøkelsen viser at 63 prosent av de spurte i Røros sier ja til å gå sammen med Holtålen og Os, mens 23 prosent sier nei.

Delte meninger om sammenslåing i Lofoten

Nesten halvparten av de stemmeberettigede i både Flakstad og Moskenes stemte om sammenslåing.

68,1 prosent av de som stemte i Flakstad var mot sammenslåing, mens 28,4 prosent stemte for sammenslåing med Vestvågøy, Moskenes og Værøy.

I Moskenes stemte 89,5 prosent mot sammenslåing, mens 10,5 stemte for sammenslåing.

I Vestvågøy var derimot valgdeltakelsen lav, 12,7 prosent stemte. Av de som deltok stemte 61,4 prosent for at Lofoten kommune skal dannes, der Vestvågøy skal slås sammen med Flakstad, Moskenes og Værøy. 36,75 prosent stemte for at kommunene skal stå alene.

Flere resultater:

I Trøgstad kommune i Østfold stemte 64,32 prosent for at kommunen skal stå alene. 35,47 prosent stemte for at kommunen skal slå seg sammen med andre kommuner.

I Gratangen kommune i Troms stemte 73,8 prosent av de 416 som deltok i avstemningen for at kommunen skal fortsette som egen kommune. 26,2 prosent stemte for at kommunen skal slås sammen med Narvik og flere andre kommuner.

I Gjemnes kommune i Møre og Romsdal stemte 51 prosent mot sammenslåing.

Disse resultatene blir klare tirsdag:

Båtsfjord kommune i Finnmark og Storfjord kommune i Troms.