Ny totalpris for Regjeringskvartalet: Opptil 40,7 milliarder kroner

Det er en økning på 4,2 milliarder kroner. Nå sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) at utbyggingen bør nedskaleres.

I januar startet byggingen av det nye Regjeringskvartalet. I midten er Høyblokken. Det trekantede bygget på venstre side er A-blokken. Bygget bak A-blokken er D-blokken, der Statsministerens kontor skal holde til.

22. juli 2011 smalt bomben i Regjeringskvartalet og forvandlet området til det ugjenkjennelige. I januar 2021 startet gjenoppbyggingen.

Prosjektet er allerede omdiskutert. I fjor høst kom den eksterne kvalitetssikringen av prosjektet, som viste at det nye kvartalet totalt kan komme til å koste opp mot 36,5 milliarder kroner.

Nå har totalprisen imidlertid økt med 4,2 mrd. kroner. Nytt totalanslag er 40,7 mrd. kroner. Det kom frem da statsbudsjettet for 2022 ble lagt frem i dag.

Ifølge kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) har økningen tre årsaker:

  1. Prisstigning
  2. Kostnadsøkning i energiløsningsprosjektet. I juni skrev NRK at løsningen, som skal sørge for kjøling og oppvarming i det nye Regjeringskvartalet, blir dobbelt så dyr som tidligere antatt.
  3. Kostnadsrammen for 22. juli-senteret er noe høyere enn tidligere anslått. Senteret har en foreslått kostnadsramme på 483 mill. Regjeringen foreslår et starttilskudd på 102,7 mill. i 2022.
Les også

Nå skal regjeringen vurdere å krympe det nye Regjeringskvartalet

Astrup: Har ambisjoner om å nedskalere

De skyhøye kostnadene som ble lagt frem i fjor høst, fikk flere opposisjonspartier til å steile. Både Sp, SV, Frp og Ap har tatt til orde for at prosjektet bør nedskaleres.

Byggetrinn 1 er er allerede under gjennomføring. Kostnadsrammen på 20,9 mrd. ble godkjent av Stortinget i desember 2021.

Men Stortinget ba samtidig regjeringen vurdere mulighetene for kutt. Noe av det de skulle vurdere var om noen av dagens departementsbygg kunne gjenbrukes.

Disse vurderingene og beregningene nå gjort, bekrefter Astrup. Han forteller at de har sett på tre alternativer for gjenbruk av dagens bygg.

Alle de tre alternativene vil gjøre prosjektet vesentlig dyrere, ifølge Astrup. Det er altså rimeligere å bygge ut nytt regjeringskvartal som planlagt.

Les også

Nytt regjeringskvartal: Vil ha VIP-restaurant og eget rom til band-, kor- og revyøvelser

Dette bygget kalles A-blokken og er en del av byggetrinn 1. Her skal Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet holde til.

– Men vi har likevel ambisjoner om å nedskalere prosjektet, sier Astrup til Aftenposten.

Å nedskalere kontorarealene, som ligger inne i byggetrinn 2 og 3, er noe av det som kan bli aktuelt, ifølge kommunalministeren.

– Vi vet at selv om man er på jobb, sitter man ikke nødvendigvis på plassen sin hele tiden. I tillegg vil vi nok se en økt bruk av hjemmekontor. Derfor vil det være naturlig å se på det er nødvendig å dimensjonere for at alle skal være på jobb samtidig, sier Astrup.

Han vil ikke utelukke at det kan bli aktuelt å kutte enkelte planlagte nybygg fra prosjektet.