Bør de akseptere SV som regjeringsvenner? Senterpartiet er splittet.

Presset øker på Senterpartiet for å ta SV med i regjering. Men Sp-toppene er uenige.

Senterpartiet slapp jubelen i taket på valgvaken mandag.

– Hvis Borten Moe går ut og sier mindretallsregjering, så kan vel jeg si at jeg vil ha med SV, sier Kjersti Toppe, parlamentarisk nestleder i Senterpartiet.

Få timer var gått siden partileder Trygve Slagsvold Vedum dukket opp til stormende jubel på Senterpartiets valgvake og siterte Erik Bye. Han minnet om at politikerne er folkets tjenere og ikke folkets herrer i demokratiet. Så begynte uenighetene på toppnivå i partiet om hva slags demokrati dette skal bli.

Les hele saken med abonnement