Politikk

Frp om KrFs skatte- og avgiftsforslag: «De vil ta penger fra folk flest ...»

Frp misliker alt fra KrFs forslag til skatte- og avgiftsøkninger til foreslåtte kutt i Frps «hjertebarn».

Knut Arild Hareide og KrF vil øke skatter og avgifter i sitt forslag til alternativt statsbudsjett.
  • Solveig Ruud
    Solveig Ruud
    Journalist

Uten KrFs støtte får ikke Høyre og Frp gjennom sitt forslag til neste års statsbudsjett. Derfor blir KrFs forslag møtt med stor interesse i de to regjeringspartiene.

Mer til familier, helsesøstre og distrikter

– KrFs alternative forslag til statsbudsjett for 2018 vil gjøre det mer familievennlig, sosialt og grønt, sa finanspolitisk talsmann Kjell Ingolf Ropstad, som sammen med KrF-leder Knut Arild Hareide presenterte forslaget torsdag.

– Mens familiene var den største taperen i Regjeringens forslag til statsbudsjett, har KrF gjort dem til de største vinnerne, sa Hareide.

Totalt plusser KrF på budsjettet med 9,5 milliarder kroner til ulike hjertesaker. Men partiets forslag for å få eget regnestykket til å gå opp, volder hodebry i de to regjeringspartiene, ikke minst i Frp.

  • Prisen på godteri var lav i forkant av halloween: Nå vil KrF sette opp momsen på brus og godterier

Frp: Det motsatte av det vi ønsker

For å få råd til denne milliardsatsingen på barnefamilier og andre, fremmer KrF en rekke forslag til kutt og skatte- og avgiftsøkninger. Og denne inndekningen rommer en rekke forslag som kolliderer med Frps prioriteringer.

– Inndekningen betyr økt skatte- og avgiftstrykk, og det er motsatt av hva Frp ønsker, sier Frps finanspolitiske talsmann Helge André Njåstad.

– De vil ta penger fra folk flest og gi til oljefondet, sier han og sikter til at KrF henter inn igjen litt mer penger enn de bruker og dermed bruker mindre oljepenger.

Åtte KrF-forslag som kolliderer med Frps politikk

Både blant KrFs skatte- og avgiftsøkninger på 8,3 milliarder kroner og blant partiets kuttforslag, er det en rekke enkeltforslag som er i direkte strid med Frps politikk:

1. Dyrere «harryhandel-utsatte» varer. KrF vil øke avgiftene på alkohol og tobakk, brus og godteri, fjerne muligheten til å veksle ubrukt tobakkskvote inn i to ekstra vinflasker på taxfree og ved å halvere taxfreekvoten på tobakk. Alt dette gir statskassen ca. 3,2 milliarder kroner i økte inntekter.

2. Økte bil- og drivstoffavgifter. Sette opp avgiftene på tunge biler med høyt CO₂-utslipp og øke avgiftene på bensin og diesel. Det vil trekke inn 1,8 milliarder kroner til staten.

3. Økt inntektsskatt. Det skjer i form av økt trinnskatt til folk med inntekter over 600.000 kroner. Det kan gi statskassen drøyt 1,6 milliarder kroner.

4. Dyrere flyreiser. KrF vil øke CO₂-avgiften på innenlandske flyreiser og skatte til veie 360 millioner kroner.

5. Dyrere nettimport. Fra april vil KrF fjerne muligheten til å importere varer under 350 kroner avgiftsfritt. Staten kan tjene 930 millioner kroner på dette.

6. Kutt i Frps eldreomsorgssatsing. Forsøk med statlig finansiert eldreomsorg er ett av Frps «hjertebarn.» Fra dette forsøket vil KrF fjerne nesten 50 millioner kroner.

7. Lavere antall tvangsreturnerte. KrF legger opp til å spare ca. 80 millioner kroner ved å anslå at man får til færre tvangsreturer av flyktninger o.a. med ulovlig opphold i Norge enn Regjeringen anslår.

8. Kutt i veiinvesteringer. KrF foreslår å bruke sparekniven på pengepotten Statens vegvesen har avsatt til investeringer, og skjærer vekk 250 millioner kroner.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uka gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Statsbudsjettet
  2. Kjell Ingolf Ropstad
  3. Kristelig Folkeparti (KrF)
  4. Fremskrittspartiet (Frp)