Politikk

Tror du kommunen kan ta formuen din om du havner på sykehjem?

Havner du på sykehjem, og ufrivillig må dele enerom med andre, får du rabatt. Ellers er det lite rom for rabatt på sykehjem. Her viser vi hvordan oppholdsbetalingen beregnes.

Bjørg Wick trives på sykehjem i Stavanger. Der har politikerne fastsatt makspris som er lavere enn kommunens driftsutgifter.
 • Solveig Ruud
  Solveig Ruud
  Journalist

1. Hvor mye skal man betale for en sykehjemsplass?

Kommunen kan kreve betaling i tråd med en nasjonal forskrift: Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, som pr. dato er drøyt 90.000 kroner, trekker man fra et fribeløp på 7500 kroner pr. år og fra resten av summen: 75 prosent. Av inntekter ut over grunnbeløpet skal man betale inntil 85 prosent. Men det finnes også en nedre grense for hva man skal sitte igjen med i lommepenger: Pr. dato ca. 2500 kroner i måneden.

2. Hva betaler da en enkemann på 80 år med nettoinntekt etter skatt på 275.000 kroner — på enerom?

— Han betaler ca. 219.120 kroner i året eller 18.260 kroner i måneden.

3. Gjelder dette alle typer opphold på sykehjem?

— Nei, regnestykket tar utgangspunkt i langtidsopphold: minst 60 døgn pr. kalenderår.

Det finnes flere typer opphold:

 • Avlastning er gratis.
 • For dag- eller natt kan kommunen ta inntil 77 kroner.
 • Korttidsopphold inntil 60 døgn koster 147 kroner pr. døgn.
  Første måned av et langtidsopphold er gratis, så sant man ikke har overskredet 60 døgn med korttidsopphold i samme kalenderår.

4. Er det mulig å få rabatt for dårlig tilbud?

— Nei, det gis to varianter av nasjonalt bestemt rabatt. Den ene gis til beboere som ufrivillig må dele rom. De får fribeløp på 36.200 i stedet for 7500 kroner. Den andre gis ut i fra familieforhold: om man har ektefelle som fortsatt bor hjemme og/eller barn man forsørger. Kommunen kan også ut i fra en skjønnsmessig vurdering gi rabatt til f.eks. yngre personer som har behov for å beholde en bolig.

5. Det er altså ingen prisforskjell på rom med og uten eget bad eller andre standardforskjeller?

– Nei.

Les også:

Les også

Få forsøker å få rabatt på sykehjem. Les hvorfor Ole Gunnar Jacobsen (85) prøver: Betaler over gjennomsnittet, men deler bad med syv andre

6. Hva er det meste man risikerer å måtte betale?

— Det er ikke lov å kreve inn mer enn det koster å drive en sykehjemsplass. Og da skal ikke kapitalutgiftene tas med i regnestykket. Driftskostnadene varierer fra kommune til kommune og fra type sykehjem. For en ordinær plass i Oslo er de i år ca. kr 795.000.

7. Risikerer man virkelig å betale hele summen?

– Ja. I noen kommuner som f.eks. Oslo var det i august fire beboere som betalte en egenandel tilsvarende 795.000 kroner i året. Men noen kommuner har fastsatt en makspris som er mye lavere enn driftsutgiftene. Der slipper de mest velstående billigere unna.

8. Er det sant at kommunen kan ta formuen din og tvinge deg til å selge huset - hvis du havner på sykehjem? – Nei, det skjer ikke i Norge. Men betaler man eiendomsskatt og kommunale avgifter, kan det bli dyrt å beholde den. Leier man ut boligen, regnes leien som inntekt og inngår i grunnlaget for hva man betaler egenandel av.

9. Hva annet telles med som inntekt?

– Alt man har av løpende inntekt: ulike typer pensjoner, renter på bankinnskudd, utbytte fra aksjer, lønn og næringsinntekt – om man skulle ha det.

10. Men skatten trekkes vel fra før vederlaget beregnes?

— Ja, Skatt på inntekt, men ikke skatt på formue.

10. Hva med kommunal eiendomsskatt?

— Utgifter til den trekkes ikke fra - men det gjør selvsagt gjeldsrenter.

11. Hvis man selger hytta, går hele gevinsten da til kommunen?

– Gevinst ved salg av fritidsbolig, bolig, aksjer eller aksjefond regnes ikke som inntekt – men setter du pengene i banken, inngår rentene i inntektsgrunnlaget.

12. Og hva om man vinner i Lotto? – Lottogevinsten kan du beholde. Den tar ikke kommunen.

Kilder: Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, Helsedirektoratet.

Interessert i mer stoff om dette temaet? Les hvor store forskjeller det er kommuner i mellom på hva man risikerer å måtte betale når man som sykehjemsbeboer har høye inntekter.

Les også

 1. Oslo: Maks 795.000 kroner Stavanger: Maks 460.000,-

 2. Tre historier om eldre som betaler tusenvis av egen lomme for ekstra omsorg

 3. Politikerne er overrasket over prisforskjellene for sykehjemsplass

 4. Reidar (86) kjøper ekstra rengjøring for 18.000 kroner i året

 5. SV-lederen om Aftenpostens sak om eldreomsorg: - Et kraftig varsko til politikerne

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

 1. Politikk
 2. Eldreomsorg
 3. Kommunevalg 2015