Mødre til alvorlig syke barn utfordret Solberg: – Vi som har langtidssyke barn, vil bli hardt rammet

– Jeg må kanskje selge huset på grunn av endringen i pleiepengeordningen, sa Bettina Lindgren da hun møtte statsministeren ansikt til ansikt.

Bettina Lindgren har to lungesyke barn og utfordret statsminister Erna Solberg om endringene i ordningen med pleiepenger. – Mine to unger slutter å puste om natten, og det er jeg som gjenoppliver dem, sa hun.

Det ble svært opphetet i Stortingets vandrehall etter høstens første spørretime onsdag formiddag.

Bettina Lindgren, Nina Bakkefjord og Helle Palmer er alle mødre til alvorlig syke barn og mottagere av pleiepenger. De hadde møtt opp for å stille statsministeren til veggs.

Fra 1. oktober ble ordningen med pleiepenger til foreldre med alvorlig syke barn endret. Flere skal nå omfattes av ordningen, men samtidig reduseres utbetalingene til dem som har vært hjemme og tatt seg av syke barn i mer enn ett år.

Med endringen ble pleiepengene redusert fra 100 prosent til 66 prosent av foreldrenes inntektsgrunnlag. Det er dette kuttet Lindgren, Bakkefjord og Palmer rammes av.

Statsminister Erna Solberg (H) og stortingsrepresentant Karin Andersen (SV) møter Bettina Lindgren, Nina Bakkefjord og Helle Cecilie Palmer som står bak facebookgruppen «Endring av pleiepengeordningen NÅ».

Må kanskje selge huset

Lindgren er mor til to lungesyke barn på 4 og 5 år, en gutt og ei jente. Legene har ikke greid å stille noen nøyaktig diagnose, men sier de har «sjelden, alvorlig lungesykdom».

– Jeg vet ikke om de vil trenge lungetransplantasjon, om de vil bli bedre eller verre og hva fremtiden vil bringe. Det er mye som tyder på at jeg vil være avhengig av pleiepenger i lang tid, sier hun.

Lindgren ser ikke lyst på fremtiden med de nye reglene.

– Jeg må kanskje selge huset og flytte hele den sykehusinstitusjonen jeg har hjemme med mine to alvorlig lungesyke barn til en leilighet, kanskje med to rom, hvis jeg er heldig, sa hun ansikt til ansikt med statsministeren.

De tre mødrene er administratorer for Facebook-gruppen «Endring av pleiepengeordningen NÅ» som har nesten 9000 medlemmer.

Kommunens ansvar

På bloggen sin har statsministeren skrevet: «Pleiepenger er ikke en lønn til foreldrene for å utføre pleieoppgaver. Det er kommunen som har ansvar for at barna får god pleie og omsorg. Pleiepenger skal derimot midlertidig kompensere for bortfall av arbeidsinntekt for yrkesaktive med sykepengerett i forbindelse med barns sykdom, barns funksjonshemning og pleie av nære pårørende i livets sluttfase.»

På Stortinget protesterte Lindgren heftig på dette:

– Det finnes ikke noe fra kommunen. Jeg har fått avslag på omsorgslønn. Jeg har fått avslag på nattevakt. Mine to unger slutter å puste om natten, og det er jeg som gjenoppliver dem.

I blogginnlegget skriver Solberg at det i 2015 var litt over 400 personer som hadde mottatt pleiepenger i mer enn ett år. Det var litt under 50 personer som hadde mottatt pleiepenger i mer enn tre år.

Pleie hjemme er best

Lindgren mener det blir mye billigere for det offentlige at foreldrene får pleie barna med 100 prosent av tidligere inntektsgrunnlag. I tillegg er det også bedre for barna, mener hun.

– Det har vist seg gang på gang: Den vi jobben vi gjør, kan ikke de kommunale gjøre. Forskningen viser at barn som pleies av det offentlige får langt oftere akutte innleggelser på sykehus. De ligger lenger inn på sykehus hver gang enn om de pleies av foreldrene. Dette kommer til å bli steindyrt, og det kommer til å sprenge sykehusbudsjettene.

Solberg prøver å smette inn et svar: – Vi skal jo se på dette ...

– ... det hjelper ikke ... du love at du skal gjøre noe med det! svarer Lindgren kontant.

– Vi skal nå gå gjennom dette. Vi har fått et opplegg der vi skal komme tilbake til Stortinget med ytterligere forbedringer i pleiepengeordningen, svarer Solberg.

Lindgren mener ingen argumenterer med barnets beste. – Man tenker bare kostnader og skal tvinge oss ut i arbeidslivet, sier Lindgren.

Ikke imponert over svarene fra Solberg

De tre mødrene var ikke imponert etter det spontane ordskiftet med statsministeren.

– Det hun hadde å komme med var for dårlig. Hun har ikke satt seg nok inn i saken, sier Bakkefjord til Aftenposten.

– Jeg vil kalle henne ignorant, sier Lindgren.

– Og arrogant, legger Palmer til.

– Det er kjempebra at ordningen utvides til å inkludere flere. Men vi som har langtidssyke barn, vil bli hardt rammet. At Erna Solberg ikke evner å ta dette inn over seg, begynner å bli provoserende, mener Palmer.

Stortinget kan endre ordningen

Onsdag for én uke siden sluttet et samlet storting opp om KrFs forslag om å be Regjeringen fremme forslag om endringer i pleiepengeordningen som sikrer mer økonomisk trygghet og forutsigbarhet for foreldre med pleie- og omsorgsoppgaver.

SV har i tillegg fremmet et mer forpliktende dokument 8-forslag om endringer i ordningen som de har håp om å få flertall for senere i høst.

De tre mødrene var invitert til Stortinget av SV.

– Stortinget kommer til å tvinge Regjeringen til å endre pleiepengeordningen. Det er få som rammes, men mange av disse er i helt ekstreme situasjoner. Begrensningen i tid er helt unødvendig for disse. Å ha alvorlig syke barn er ikke noe noen velger, sier stortingsrepresentant Karin Andersen (SV).