Politikk

Vil ha kvotering i staten for folk med hull i CV-en

Det skal bli lettere for folk med hull i CV-en å få jobb i staten. Regjeringen vil innføre moderat kvotering og pålegge etatene å innkalle minst én søker med hull i CV-en til jobbintervju.

– Vi har satt oss et ambisiøst mål: Minst 5 prosent av nyansatte i staten skal ha nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, sier statsminister Erna Solberg.
 • Thomas Spence
 • Alf Ole Ask
  Journalist

1000 personer kan nå håpe på jobb som de ellers ikke ville fått.

– Vi mener at staten har et spesielt ansvar for å gå foran i en slik dugnad og har satt som mål at minst fem prosent av nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en, sier statsminister Erna Solberg.

Som ledd i «Inkluderingsdugnaden» sender kommunalminister Monica Mæland i løpet av våren ut forslag til endring av forskrift til statsansatteloven.

Målet er å senke terskelen for jobb i staten for funksjonshemmede og personer med hull i CV-en.

Regjeringen er ikke fornøyd med det offentliges innsats.

– Vi opplever at privat sektor er mye flinkere enn offentlig sektor. Det har å gjøre med at private eiere kan bestemme seg for at «jeg vil satse», «jeg vil bidra», «jeg vil delta i dette,» sier Solberg.

– I det offentlige er utgangspunktet alltid at den beste skal ansettes. Systemet er mye mer hierarkisk, og resultatene viser at det offentlige er dårligere, sier hun.

– Hvor mange kan håpe på jobb i staten med slike kriterier?

– Dette vil variere fra år til år, men det er om lag 20.000 mennesker som blir nyansatt i staten i løpet av et år. På årsbasis vil måltallet på fem prosent med andre ord dreie seg om ca 1000 nyansatte, inkludert de som skifter jobb internt i staten, svarer Mæland.

– Vi tar sikte på at reglene kan settes i kraft i løpet av høsten, sier Mæland og understreker at man «ved alle ansettelser skal strekke seg for å se om det kan la seg gjøre å ansette en søker med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en».

 • Les også: Dugnaden vedtatt på Jeløya

Én av fem utenfor arbeidslivet

Integreringsdugnaden er ett av Solberg-regjeringens viktigste prosjekt. Bakgrunnen er at én av fem i arbeidsfør alder står utenfor arbeidslivet. Mange med nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en sliter med å få jobb.

Målet er at staten skal gå foran.

Blant forslagene er:

 • Plikt til å kalle inn minst én kvalifisert søker med hull i CV-en til intervju
 • Mulighet til å søke på traineeprogram
 • At personer med hull i CV-en kan ansettes hvis de er tilnærmet likt kvalifisert (moderat kvotering)
 • Lettere overgang til fast stilling i virksomheten for deltagere i traineeprogrammet.
 • Både midlertidig og fast ansettelse i staten skal telles med i fem-prosentmålet.
 • Statlige arbeidsgivere skal kunne ansette med lønnstilskudd uten å lyse ut stillingen.
Les også

Erna Solberg må sette seg mål | Trine Eilertsen

Høy utdanning - får aldri jobb

Ifølge Erna Solberg er det mange eksempler på unge funksjonshemmede med høy utdanning som har fått praksisplasser fra NAV, men likevel aldri får tilbud om fast ansettelse.

– De ender opp med å finne en annen internt. Det er viktig at vi som ansetter folk er klar over våre egne tilbøyeligheter. Det er ofte ikke objektive kriterier, men ting som «skjønner ikke norsk kultur», og så ender du opp med at du velger noen som ligner på deg selv.

Dugnaden blir et hovedtema i Solbergs åpningstale til Høyres landsmøte fredag. Der vil hun også oppfordre kommunene til å følge den nye statlige praksisen.

– Det er viktig at vi bruker de gode tidene i norsk arbeidsliv og økonomi til å inkludere flere av dem som står utenfor arbeidslivet inn i arbeidslivet, sier Solberg og Mæland.

Fra før har regjeringen gitt NAV i oppdrag å hjelpe statlige virksomheter med å finne kandidater i målgruppen.

Det er gitt pålegg i tildelingsbrevene om at de må gå gjennom rekrutteringsrutinene sine for å gi muligheter til flere. I årsrapportene for 2018 skal de statlige virksomhetene rapportere om dette for første gang.

Les mer om

 1. Erna Solberg
 2. Monica Mæland
 3. Integrering