Islandsk EØS-veto kan stanse Acer i Norge

To av tre regjeringspartier på Island har gått inn for å bruke EØS-avtalens vetorett mot innføring av EUs tredje energimarkedspakke og det felles energibyrået Acer. Det kan stanse innføringen også i Norge.

Katrin Jakobsdottir fra Venstrealliansen ble statsminister på Island i november i fjor. Hun styrer over en tverrpolitisk allianse hvor både Bjarni Benediktssons (t.v.) Selvstendighetsparti og Sigurdur Ingi Johannssons Fremskrittsparti også deltar.
  • Christian Sørgjerd
    Christian Sørgjerd

I helgen vedtok landsmøtet i regjeringspartiet Selvstendighetspartiet, det største partiet på island, å bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen.

Fra før har regjeringspartiet Fremskrittspartiet vedtatt det samme. Det tredje partiet i regjering, Venstrebevegelsen – de grønne, er tradisjonelt EU-kritiske, men har ikke bestemt seg ennå.

– Det er stor bekymring om EUs energilovverk her på Island. Ikke bare i vårt parti, men i nesten alle de politiske partiene, sier Óli Björn Kárason i Selvstendighetspartiet til ABC Nyheter.

Stortinget skal etter planen behandlet det omstridte spørsmålet om norsk tilslutning torsdag denne uken. Men hvis Island senere bruker vetoretten sin, vil det uansett blokkere for at reformen tas inn i EØS-avtalen.

Les også

LES OGSÅ: Ap sier ja til Acer – men varsler omkamp dersom EU truer selvråderetten i kraftsektoren

Ber Stortinget utsette

Tilhengerne av norsk tilslutning ønsker ikke å sette EØS-avtalen i spill, som ytterste konsekvens kan skje med et veto. De mener videre at et felles og regulert kraftmarked i EU er nødvendig for å sikre en europeisk overgang til mer klimavennlig kraftproduksjon.

For motstanderne av norsk tilslutning er to argumenter sentrale: De frykter det vil gi dyrere strøm og mindre forutsigbarhet for norsk industri, og de frykter at kontrollen over norsk vannkraftproduksjon kan svekkes på sikt, etter hvert som EU-vedtar ytterligere regler.

Sigbjørn Gjelsvik, finanspolitisk talsperson i Senterpartiet, mener utviklingen på Island gjør at Stortinget bør avvente sin behandling.

– Mye tyder på at islendingene ikke vil godta suverenitetsavståelse til Acer og dermed kan blokkere at dette inntas i EØS. Dette er nok en grunn til at saken må utsettes i Norge, sier Gjelsvik til NTB.

Han ber Ap sørge for at stortingsbehandlingen utsettes. Regjeringspartiene Høyre, Frp og Venstre er avhengige av Ap for å få tilslutningen tilAcer og energimarkedspakken vedtatt.

Innad i Ap er det stor uenighet. Over 100 av partiets ordførere har bedt partiet si nei, og flere fylkesårsmøter har gjort det samme. Også LO ønsker et nei. Selv om det murres i partiets stortingsgruppe, og blant andre Martin Kolberg har gått imot Acer offentlig, så er partiets linje å si ja – hvis en rekke krav innfris gjennom et kompromiss med Regjeringen.

Les også

LES OGSÅ: – Selvsagt har den liberale eliten for mye makt i Norge

Vil spørre Høyesterett om råd

På Stortinget følger saken vante skillelinjer i EØS-spørsmål: Mens Ap, Høyre, Frp og Venstre er for, så har Sp, SV, Rødt og KrF gått imot.

Samtidig har KrF skapt ytterligere usikkerhet. De ønsker at Høyesterett skal vurdere hvor stor suverenitetsavståelsen til EU egentlig vil være. Selv om Grunnloven åpner for at Stortinget kan henvende seg til landets høyeste domstol på denne måten, så har det i moderne tid ikke skjedd.

Konkret handler det om hvor stort stortingsflertall som er nødvendig for å si ja. Justisdepartementets lovavdeling har vurdert at det holder med simpelt flertall. Men både opposisjonen og flere juseksperter har stilt spørsmål ved om det egentlig kreves tre firedels flertall.

Det er dette KrF vil at Høyesterett skal vurdere.