Timene som felte Olemic Thommessen: KrF satte ned foten til slutt

KrFs mistillit til Olemic Thommessen som stortingspresident får ingen følger for samarbeidsforholdet til regjeringspartiene.

Stortingets president Olemic Thommessen åpnet møtet torsdag med å lese opp en kort erklæring der han trakk seg etter å ha mistet KrFs støtte.

KrFs gruppemøte onsdag ettermiddag trakk ut. Byggesaken, som egentlig handlet om tillit til stortingspresident Olemic Thommessen, ble endret fra å være en orienteringssak til en beslutningssak. Til slutt var KrFs åtte stortingsrepresentanter enige: De hadde ikke lenger tillit til Stortingets president Olemic Thommessen etter den siste kostnadssprekken på 500 millioner kroner, fra 1,8 milliarder til 2,3 milliarder.

KrF-leder Knut Arild Hareide tøyde det åttende bud som en strikk, da han overfor pressefolk onsdag kveld ga uttrykk for at beslutningen ikke var fattet.

Han hadde en avtale med Høyre om å orientere dem før offentligheten, det skjedde rett før klokken 21. Høyres parlamentariske leder Trond Helleland informerte så statsminister Erna Solberg. De to ble enige om å la Thommessen få være uvitende til morgenen etter da han fikk beskjeden.

– Egentlig ble jeg ikke så overrasket. Det var en krevende sak, og jeg måtte jo regne med at dette kunne bli utgangen, sier Thommessen da han torsdag formiddag møtte et samlet pressekorps i Vandrehallen i Stortinget.

Spenningen var utløst like før.

Klokken 10 satte han stortingsmøte og kom med en kortfattet erklæring om at han nå trekker seg som stortingspresident. Halvannen time før ledet Thommessen det som trolig er hans siste møte i presidentskapet, uten å fortelle sine kolleger der at hans dager som president var talte.

Har ikke gjort nok

Ute i Vandrehallen holdt mannen, som i lang tid har sittet med Thommessens skjebne i sin hule hånd, pressekonferanse.

– Arbeidet Thommessen og presidentskapet har gjort, har ikke vært godt nok. En samlet stortingsgruppe i KrF var opptatt av å avklare saken raskt, sier KrF-leder Hareide.

– Betyr det at du mener resten av presidentskapet må gå av?

– Vi har uttalt at vi ikke har tillit til Thommessen, understreket KrF-lederen, som ikke tror denne saken endrer samarbeidsforholdet til Høyre.

Byggesaken er behandlet av tre presidentskap.

KrFs leder Knut Arild Hareide ga onsdag kveld Høyre beskjed om at det ikke lenger hadde tillit til Thommessen.
Jonasd Gahr Støre (A) og parlamentarisk leder Trond Helleland (H) på Stortinget i dag etter at det var klart at Thommessen hadde trukket seg.

Mottatt med tilfredshet

En samlet opposisjon, med Aps leder Jonas Gahr Støre i spissen, var meget tilfreds med at Thommessen trakk seg. Derimot mente de alle at det burde ha skjedd tidligere.

– Det var ikke nødvendig med ytterligere opplysninger, understreket Sps parlamentariske leder Marit Arnstad som en kommentar til at KrF ventet i det lengste.

Alt i vår, etter behandlingen av Riksrevisjonens knusende rapport, stemte SV og Sp for mistillit mot Thommessen. Han ble, som den eneste fra forrige presidentskap, gjenvalgt med knappest mulig flertall i fjor høst. KrF, V, H og Frp stemte på ham, en samlet opposisjon stemte på Aps Eva Kristin Hansen.

Høyre skal ha klar en ny kandidat etter Thommesen i løpet av neste uke. Han blir sittende til erstatteren er på plass. Det første den nye presidenten skal gjøre er å lede jakten på ny direktør til Stortinget. Søknadsfristen gikk egentlig ut 8. mars, men er utsatt en uke.

Parlamentarisk leder i Frp, Hans Andreas Limi, sier Olemic Thommessen ikke hadde noen andre muligheter enn å trekke seg fra vervet som stortingspresident.

Høyres parlamentariske leder Trond Helleland tror ikke at KrFs mistillit til Thommessen vil forsure samarbeidsforholdet mellom de to partiene.

– Jeg har respekt for at dette har vært en vanskelig sak for KrF, sier han.

Statsminister Erna Solberg sier dette er leit for Thommessen.

Statsministeren forstår

Det er høyreleder og statsminister Erna Solberg som har holdt hånden over Thommessen. I vår var det en almen oppfatning i Stortinget at han ville bli skiftet ut etter valget, men Solberg har uttalt at han har gjort en god jobb.

– Dette er spesielt, og det er en spesiell situasjon i Norge. Jeg forstår at det har vært et ønske fra flertallet at det skal ha en politisk konsekvens at byggeprosjektet har gått helt utenom rammene, sier hun.

Torsdag ettermiddag møtte hun pressen i statsministerboligen.

På Aftenpostens spørsmål presiserer hun at «forstår» ikke betyr at hun er enig med flertallet, og at hun ikke hadde gjort seg opp en mening om hvorvidt han burde gå av. Men hun betegner det som «leit» for Thommessen.

Hvorfor ikke før?

Spørsmålet Thommessen måtte svare på gang på gang i møte med journalister i Vandrehallen, var hvorfor han ikke selv trakk konklusjonen tidligere og gikk frivillig.

– Så lenge jeg var valgt, var mitt fokus å gjøre en god jobb. Situasjonen er en annen i dag. Jeg tar til etterretning at KrF landet på det de gjorde, sier Thommessen.

Han legger til at han satt så lenge han hadde støtte fra dem som hadde valgt ham. Det var Høyre, Venstre, KrF og Frp.

– Mitt fokus var å gjøre en best mulig jobb, sier han.

Er du blitt en syndebukk?

– Det har jeg ingen kommentarer til.

– Føler du at du er blitt urettferdig behandlet?

– Det er ikke viktig hva jeg føler i en slik situasjon. Dette har med styringsreglene i Stortinget å gjøre.

– Men KrFs leder har sagt at du bærer et hovedansvar?

– Jeg har ingen kommentar til det.

– Jeg har aldri hatt noen god følelse med kostnadene i dette prosjektet, sier Olemic Thommessen.

Har vært et mareritt

Han karakteriserer byggeprosjektet som et mareritt som har ridd Stortinget i mange år.

– Det burde vært rigget helt annerledes innledningsvis, og vi burde hatt en helt annen kontroll på kostnadene.

– Når synes du at du mistet kontroll over kostnadene?

– Jeg har aldri hatt noen god følelse med kostnadene i dette prosjektet. Jeg fikk dette i fanget i begynnelsen av 2015, og da var det klart at vi hadde et kjempestort problem med den riggen som holdt fasaden på den gamle bygningen (Prinsens gate 26) på plass. Alt da så vi at det var store problemer, understreker han og viser til at presidentskapet har jobbet intenst med denne saken.

Ned i lønn nye oppgaver

Olemic Thommessen går ned 700 000 kroner i lønn når han nå mister posisjonen som den som i den norske forfatningen er nummer to etter Kongen. Han blir nå menig stortingsrepresentant. Før han ble president ledet han Stortingets familie- og kulturkomité.

– Hvilke oppgaver får du nå?

– Det har vi ikke drøftet, dette er jo ganske ferskt, sa han før han gikk for å ha lunsj med Foreningen Norden.