Venstre raser mot Regjeringens klimapolitikk

Regjeringen må grave frem mange flere klima-millioner for å få budsjettet sitt gjennom i Stortinget. Det var kanskje en del av planen?

Regjeringen foreslår mange milliarder kroner til ulike klimatiltak. Blant annet vil de øke de årlige overføringene til det norske klimateknologifondet med mer enn fire milliarder. I 2016 skal avkastningen fra totalt 63 milliarder fordeles på smarte folk med smarte klima-ideer. Regjeringen øker regnskogsatsingen til over tre milliarder neste år og fortsetter med CO2-fangst-utvikling på Mongstad samtidig som Solberg-regjeringen vil bruke mange millioner på et fullskala anlegg et annet sted i Europa.

Følg utviklingen i vårt

Les også

Direkte: Følg statsbudsjettet

Venstre raser

Men Venstre er ikke fornøyd, og var raskt ute med en omfattende kravliste til mer, og partiet mener det er en provokasjon at grønne avgifter kuttes med over én milliard.

Venstres finanspolitiske talsmann, Terje Breivik, var krystallklar: – Det blir vanskelige forhandlinger. Klimaprofilen i budsjettet må styrkes betydelig. Det betyr å rette opp kutt, samt å styrke klimaforliket og øke kollektivsatsingen, sa han.

Breivik mener det grønne skiftet som Regjeringen har lovet er fraværende.

Regnskogsatsingen fortsetter for fullt og bevilgningen økes til mer enn tre milliarder kroner neste år.

«Provokasjon»

— Det er ingen spor etter et grønt skatteskifte i budsjettet. I stedet kutter de grønne avgifter med rundt én milliard kroner. Det er en ren provokasjon, når vi vet at høyere pris på forurensing kombinert med lavere skatt på bedrifter og arbeid er en del av løsningen på klimaproblemet, sier Breivik.

Han er med andre ord ikke særlig enig med klima- og miljøminister Tine Sundtoft som i sin pressemelding skriver: «Vi har startet på veien mot lavutslippssamfunnet. Vinnerne i framtiden vil være dem som så det grønne skiftet komme og grep mulighetene. Norge skal ha tak i den grønne ledertrøyen. Det blir ingen enkel oppgave, men budsjettet vi legger frem i dag legger til rette for omstilling. Jeg er omstillingsoptimist».

Mer regnskog...

Regjeringen fortsetter de rødgrønnes regnskogsatsing for full maskin. Det foreslås en økning på mer enn 130 millioner neste år etter at Peru og Liberia nettopp er blitt nye partnere i den norske satsingen.

Mange var spent på hva som ville skje med regnskogsatsingen da Frp skulle i regjering. Men Erna Solberg har hatt sitt eget eierskap til denne satsingen, og gjorde det fra starten klart at den skal fortsette.

— Norsk satsing på regnskog er et klimatiltak vi vet virker. Vi styrker nå denne satsingen med 134 millioner kroner og øker dermed våre internasjonale ambisjoner, sa klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

Hvis den globale oppvarmingen skal begrenses til to grader er vi nødt til å bremse ødeleggelsene av verdens regnskoger. Det er dette Norge har bidratt til gjennom det norske klima- og skoginitiativet siden 2008, skriver hun i en pressemelding.

— Regjeringen legger i dag fram et budsjett som sikrer at klima- og skogprosjektet forblir en spydspiss i Norges internasjonale bidrag for klimaet.

...mindre norsk skog

Det var mye ros for dette på sosiale medier onsdag formiddag, mens det var et voldsomt bråk om et kutt i hjemlig skogvern på over 200 millioner kroner.

WWF skriver: «Det er en svart dag for skogen. Midlene til skogvern i forslaget til statsbudsjett er kuttet med over 200 millioner kroner, nesten to tredeler. Samtidig øker regjeringen de miljøfiendtlige subsidiene til bygging av skogsbilveier med over 10 mill. Et voldsomt løftebrudd».

I valgkampen lovet Høyre å gi mer penger til skogvern enn det de rødgrønne gjorde, økt skogvern var prioritert i Høyres valgprogram og kom med i regjeringserklæringen. Men det ble likevel et betydelig kutt. Norge ligger fortsatt langt under det nivå på skogvern som forskerne mener er nødvendig for å sikre det biologiske mangfoldet i norske skoger.

Elvestuen vil hjelpe

Venstres Ola Elvestuen, leder i Energi- og miljøkomiteen, sier det er et stort sprik mellom Regjeringens budskap i trontaledebatten og forslaget til statsbudsjettet.

— Etter mange år med økte klimagassutslipp forventer folk at vi skal levere klimapolitikk. Det er en forutsetning for Venstre. Dette er et dårlig miljøbudsjett, og det inneholder store kutt på klassisk naturvern og nasjonalparker. Det samsvarer ikke med samarbeidsavtalen, og det står på ingen måte i forhold til klimabudskapet til Solberg i trontaledebatten, sier Ola Elvestuen.

— Vi skal hjelpe regjeringen med å få dette på plass, skriver han i en pressemelding.

Skuffede miljvernere

Marius Holm, leder i miljøstiftelsen ZERO er knallhard i sinkritikk:

-Erna Solberg viser manglende klimalederskap. Hun har ikkegitt Høyre-FrP-regjeringen et klimaprosjekt og styrer mot en svekking avklimaforliket.

-Vi er skuffet over at det gis avgiftslette på fossilemotorsykler og snøscootere. Vi hadde stor tiltro til at regjeringen skullegjøre det enklere å velge miljøvennlige kjøretøy, som ladbare hybrider, sier Holm.

-De store grepene for grønt skifte mangler fullstendig. Istedet for omstilling gjennom en grønn skatteomlegging, nye grep for innfasingav lavutslippskjøretøy, en plan for å vri investeringene fra fossil tilfornybare investeringer, er dette et budsjett som kjører på med full gass pånorsk sokkel. Høyre og FrP viser med dette budsjettforslaget at et grønt skiftefortsatt er i det blå under Erna Solbergs ledelse, og overlaterklimainitiativet til Venstre, KrF og opposisjonen på Stortinget, skriver MariusHolm i en pressemelding.

Les også:

Regnskogsatsingen fortsetter for fullt og bevilgningen økes til mer enn tre milliarder kroner neste år.