Politikk

Solberg anklager Ap for lite målrettet barnehagepolitikk

– Inntekt, ikke bosted, bør være kriteriet for hvem som skal få gratis kjernetid i barnehage, mener statsminister Erna Solberg.

 • Solveig Ruud
  Solveig Ruud
  Journalist

– Det må ikke være slik at man skal få gratis barnehage om man bor på «riktig postnummer».

Det sier statsminister Erna Solberg, som i en tale på Høyres valgkampkonferanse lørdag, gikk til angrep på Ap for å føre en lite målrettet velferdspolitikk i barnehagesektoren.

Statsministeren har lest Aps program. Og der sies det at Ap vil «gjeninnføre og gradvis utvide ordningen med gratis kjernetid i barnehagen i områder med særlige integrerings-, språk- og levekårsutfordringer.»

Avvikler en ordning – har innført en ny

Høyre og de andre borgerlige partiene mener det ikke er målrettet politikk å gi alle barn i utvalgte årskull – uavhengig av foreldrenes inntekt – gratis kjernetid i barnehage, bare fordi de bor i et område med mange minoritetsspråklige.

Derfor er de fire partiene i ferd med å avslutte et forsøk som har pågått i utvalgte bydeler i Drammen, Bergen og Groruddalen og Søndre Nordstrand i Oslo. Her har alle fire- og femåringer fått tyve timers gratis barnehagetilbud.

Ordningen har vært en del av den såkalte «områdesatsingen» i bl.a. Groruddalen. Formålet har vært er å forberede barn til skolestart gjennom å styrke norskkunnskapene til minoritetsspråklige barn og å bidra til sosialisering.

De fire borgerlige partiene har i stedet innført en ny ordning: 3-, 4- og 5-åringer i husholdninger med inntekt under 417.000 kroner får tyve timers gratis kjernetid i barnehage, og ordningen gjelder over hele landet.

 • Drammen kommune fikk teste ut den ordningen som nå gjelder i hele landet. Her kan du lese mer om det.
Aps familiepolitiske talskvinne, Anette Trettebergstuen, vil ikke avskaffe Regjeringens nye kjernetidordning i barnehagen.

Nå sier Ap ja takk til begge deler

Selv om Ap nå har programfestet at det vil gjeninnføre den ordningen som har vært geografisk rettet, forklarer Aps Anette Trettebergstuen, partiets familiepolitiske talskvinne, at de ikke vil fjerne den nye ordningen.

– Det vil være usosialt å påføre disse familiene en ekstra regning, sier hun om lavinntektsfamilier i hele landet.

– Betyr dette at dere vil beholde den nye ordningen i tillegg til at dere vil gjeninnføre en tilsvarende ordning for barn i utvalgte bydeler?

– Ja, svarer Trettebergstuen, som påpeker at «områdesatsing har vært vår modell, og den har fungert, samt truffet flere enn Regjeringens ordning.»

Ønsker universelle ordninger

Ap vil altså gi billigere barnehagetilbud til alle i hele landet med lav inntekt og i tillegg til gi det samme til folk med høy inntekt i utvalgte bydeler.

– Er det målrettet?

– Tanken har vært at vi har ønsket å gå spesielt inn der vi vet det er utfordringer med å få barn i barnehage, og de er mer sammensatt enn foreldrenes inntekt. Man kan argumentere om hvorfor de som har råd til å betale, skal nyte godt av ordningen, men Ap har ment at ordninger skal være universelle, sier hun.

Solberg: Dette blir skjevt

Statsministeren reagerer på dette og forstår ikke hvorfor Ap vil gi gratis deltidstilbud i barnehage til en innvandrerfamilie med millioninntekt.

– Poenget vårt er at hvis vi skal gå løs på ulikhetene i samfunnet og skape et godt tilbud, må vi være målrettet, sier hun og understreker at å bruke «områder og bydeler, og ikke inntekt, blir skjevt».

– Mener du Ap sløser med pengene når partiet sier ja takk til begge ordningene?

– Det mest målrettede må være å se hvordan man har det inntektsmessig, ikke hvor mange innvandrere det bor i et område, sier hun og påpeker at hvis man vil bruke mer penger på slike tiltak, kunne man i stedet heve inntektsgrensen eller innlemme flere alderskull med barn, slik at flere med lav inntekt får et gratis deltidstilbud.

Har reagert på Aps Oslo-politikk

Høyre har reagert på at det rødgrønne byrådet i Oslo har innført en ordning for skolefritidsordningen/aktivitetsskolen (SFO (AKS) som medfører at barn i utvalgte bydeler får gratis kjernetid, mens barn fra familier med samme økonomiske bakgrunn i andre bydeler ikke får det.

– Høyre mener i stedet at inntekt, ikke bosted, bør være kriteriet for målrettede velferdsordninger. Derfor har vi f.eks. innført gratis kjernetid for lavinntektsfamilier, og vi tilbyr alle barn mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet, sier statsministeren som minner om at Regjeringen også har styrket tilskuddsordningen til ferier for familier med dårlig råd.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

 1. Stortingsvalg 2017
 2. Anette Trettebergstuen
 3. Erna Solberg
 4. Arbeiderpartiet (Ap)
 5. Høyre (H)
 6. Stortingsvalg 2017