Politikk

LO ble tipset om at ferieloven kan bryte med EØS-avtalen

LO ble informert av danske kolleger om at ferieloven kan være i konflikt med EØS-avtalen. – Vi tok opp spørsmålet med Arbeids- og sosialdepartementet, sier LOs første nestleder Peggy Hessen Følsvik.

LOs første nestleder Peggy Hessen Følsvik sier at LO ble tipset av danske kolleger om at ferieloven kan være i strid med EØS-reglene.
 • Solveig Ruud
  Journalist

– Det kan meget vel medføre riktighet at den norske ferieloven ikke er i overensstemmelse med EØS-reglene, og at den i likhet med den danske ferieloven må justeres, sier LOs første nestleder, Peggy Hessen Følsvik.

Neste år må Danmark endre sin ferielov. Etter pålegg fra EU får alle dansker da rett til fire ukers betalt ferie i løpet av et arbeidsår.

Den norske ferieloven er ifølge advokatene Ragnhild J. Nakling og Julie Piil Lorentzen i advokatfirmaet Wiersholm «mer eller mindre helt lik» den danskene nå må legge i skuffen.

– Vi mener den norske ferieloven bryter med EØS-avtalen, sier de to.

Arbeids- og sosialdepartementet opplyser til Aftenposten mandag at de nå vil vurdere det norske regelverket.

Den norske ferieloven skiller mellom rett til ferie og rett til feriepenger. I ferien får man feriepenger og ikke lønn, men for å få feriepenger må man ha opparbeidet rett til dem året før.

Mange som ikke har tjent opp feriepenger, dropper å ta ut de ferieukene de har krav på. Dette kan gjelde nyutdannede som er i sin første jobb, og utlendinger som nylig har flyttet til Norge.

 • Les også: Juseksperter mener ferieloven bryter med EØS-avtalen

LO: Mulig ferieloven må endres

– LO har ikke hatt noen saker der forholdet mellom ferieloven og arbeidstidsdirektivet har vært tema, men vi er tidligere blitt informert om saken av våre danske kolleger, sier Følsvik.

Hun sier at tipset fra danske kolleger var «foranledningen til at vi i sin tid tok spørsmålet opp med Arbeids- og sosialdepartementet». Det skjedde i 2018.

– Det gjenstår å se om ferieloven må endres som en konsekvens av dette, og hvordan endringene eventuelt skal utformes. Men dette viser om ikke annet at EØS-avtalen kan gi norske arbeidstagere nye eller utvidede rettigheter, sier hun.

Danmark: Opptjener 2 feriedager hver måned

Den nye danske ferieloven virker slik:

 • Ferieåret: Ferieåret går fra 1. september til 31. august året etter.
 • Beregning av feriepenger: Man opptjener 2,08 feriedager for hver måned i jobb.

Med norsk ferielov har man ikke rett til noe lønnet ferie første år hvis man begynner i en ny jobb 1. januar uten å ha vært i jobb i Norge året før. Med dansk lov vil man ha krav på 12,5 dager lønnet ferie fra 1. juli og ytterligere 12,5 dager før nyttår.

NHO: Viktig å følge EØS

NHOs avdelingsdirektør Margrethe Meder sier det selvsagt er viktig at lovgivingen er i tråd med våre EØS-rettslige forpliktelser.

Hun viser til at EØS-regelverket pålegger myndighetene å sikre en rett til «betalt» ferie. I Norge sikres dette gjennom opptjening av feriepenger året før ferien tas ut.

I og med at Danmark har besluttet å endre sin lovgivning, mener Meder at det også kan være grunn til å se på den norske ferieloven.

Solfrid Lerbrekk, SVs sosialpolitiske talskvinne, mener norske myndigheter må følge opp EØS-avtalen når det gir enkeltmennesker rettigheter.

SV: Regjeringen burde ha reagert tidligere

Solfrid Lerbrekk, SVs medlem av arbeids- og sosialkomiteen, mener regjeringen burde reagert tidligere hvis den norske ferieloven er et brudd på EØS-avtalen.

– Hvis dette stemmer, er det jo bare nok et eksempel på at jobben med å sikre innbyggernes rettigheter ikke følges godt nok opp, sier Lerbrekk, som oppfordrer regjeringen til å rydde opp.

– Saken ser ut til å vise at Norges praksis knyttet til å følge opp pålegg gjennom endring av egne lover ikke er god nok. Det er et demokratisk problem.

– Er ikke SV ofte skeptiske til å følge EU-direktiv?

– SV er imot EØS-avtalen, men når enkeltmennesker får rettigheter gjennom avtalen, må norske myndigheter sørge for at de blir virkelighet. SV står alltid på folks side når systemet svikter, sier hun.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

 1. EØS
 2. LO
 3. EU-direktiv
 4. Arbeids- og sosialdepartementet
 5. Sosialistisk Venstreparti (SV)