Raja er politisk kjendis og kan snakke med alle. Rotevatn er ideologen som kan vinne debatter.

Den ene omtales som kontroversiell og uforutsigbar. Den andre som anonym og smal. Derfor sliter Venstre med å samle seg om både Raja og Rotevatn.

Det er delte meninger i Venstre om hvem av disse som best egner seg som ny partileder. Bildet ble tatt da Sveinung Rotevatn (t.v.) og Abid Raja ble utnevnt til statsråder i januar i år.
 • Solveig Ruud

Sveinung Rotevatn har lansert seg selv som ny leder i Venstre. Abid Raja har uttalt at «mer enn 50 prosent av meg har lyst til å bli partileder» uten at han offisielt har gått ut og sagt at han er lederkandidat.

I løpet av høsten blir det avgjort om én av dem overtar tronen i partiet etter Trine Skei Grande, eller om de begge blir slått av en mer samlende kvinne på målstreken.

Valgkomiteen skal møtes om to uker (12. og 13. august), og selve valget skal foregå på et landsmøte 26.–27. september.

Splittet i synet på dem

Internt i partiet kjemper mange for Rotevatn, og mange gjør det samme for Raja.

Samtidig er det mange av de to rivalenes tilhengere som aktivt ønsker å unngå konkurrenten som ny partileder.

De er begge jurister og står paradoksalt nok begge sterkest på bortebane:

 • Oslo-beboer Abid Raja står sterkt i Distrikts-Venstre og er ikke ønsket som ny leder av Viken Venstre, som her hans «hjemmebane» på Stortinget. Han er også kontroversiell blant mange som har jobbet sentralt i partiet.
 • Viken Venstre mener vestlendingen Sveinung Rotevatn fra Nordfjordeid bør lede partiet. Rotevatn står sterkt i urbane kretser i Venstre og i Unge Venstre, som han ledet i perioden 2010–2013.

Rendyrket liberalt eller bredere parti?

Aftenposten har tatt en ringerunde til sentrale folk i ulike deler av Venstre for å få frem hva det er som gjør at partiet sliter med å samles bak én av dem.

Noen påpeker at valget mellom dem dreier seg om hvorvidt Venstre skal rendyrkes som et liberalt parti, eller om det skal forsøke å fremstå som et noe bredere parti.

Andre legger nesten like stor vekt på at det er et valg mellom to svært ulike personligheter.

Begge er jurister, begge er statsråder, og begge ser ut til å være mer populær på bortebane enn hjemmebane.

Dette skiller dem:

Ulikt politisk ståsted

 • Rotevatn omtales som svært prinsipiell. Han er tydelig ideologisk plassert som en liberal Venstre-politiker. Det brukes både for og imot ham at han er veldig preget av tiden som leder i Unge Venstre.
 • Raja omtales som litt mindre politisk tydelig, mer pragmatisk. Det påpekes at han ikke alltid uttaler seg i tråd med partiprogrammet.

Ulik appell

 • Raja omtales som Venstres mest kjente politiker, en folkelig mann med kjendisstatus, sjarm og karisma. Han bidrar til å skape blest om Venstres politikk.
 • Rotevatn omtales som mer anonym og med smalere appell, men som politikeren som kan vinne debatter i Ukeslutt og Politisk kvarter.

Ulik fartstid og oppfostring i Venstre

 • Rotevatn omtales som godt skolert via Unge Venstre og Civita. Ord som «seminarist» og «broiler» brukes også.
 • Raja omtales som en «self made politiker». Han har ikke gått veien via ungdomsorganisasjonen, men via ulike andre verv og jobber utenfor partiet.

Ulike personligheter

 • Raja omtales som en god kommunikator som skaper entusiasme, og som får folk til å oppleve at de blir sett. Ord som impulsiv, spontan, uforutsigbar og solospiller brukes også. Det finnes mange eksempler på episoder der det har stormet rundt ham. Han er blitt kalt illojal, og avtroppende partileder Trine Skei Grande har uttalt at han ikke er til å stole på.
 • Rotevatn omtales som en forutsigbar og trygg akademiker. Men det sies også at han er litt lite spontan og ikke så flink til å snakke med folk i organisasjonen. Ord som byråkratisk brukes også.

Rotevatn-tilhenger: Utrolig sterk i debatter

Agder Venstre er et av fylkene som åpent har gått ut og sagt at de ønsker Sveinung Rotevatn som ny leder. Abid Raja er ikke en del av deres lederkabal.

Nestlederen i Agder Venstre begrunner ønsket om Rotevatn som ny leder slik:

– Han er tillitvekkende og utrolig sterk i debatter. Han er ekstra tydelig på vår ideologi og flink til å formulere det sosialliberale budskapet. Det har han vært siden han var leder i Unge Venstre, sier Pål Koren Pedersen.

Han understreker at Rotevatn er flink til å profilere Venstre på en god måte.

– Han evner også stå i tøffe kamper. Det må man som leder i Venstre. Han har en tydelig forankring i sentrum og kan derfor orientere seg til høyre og venstre i det politiske landskapet, sier han.

Pål Farstad har vært kollega av Abid Raja på Stortinget.

Raja-forkjemper: Har bred appell

Møre og Romsdal mener Abid Raja vil være den beste til å overta ledertrøyen.

– Når Venstre nå skal ha ny leder, trenger vi en som treffer like godt i land og by, og som har bred appell – en person som fanger opp og tar på alvor hva folk er opptatt av. Abid Raja oppfyller dette, sier fylkespolitiker Pål Farstad i Møre og Romsdal Venstre.

Farstad har lenge kjempet for Raja som ny partileder. Han trekker frem at Raja reiser mye og treffer enkeltpersoner samt folk i nærings- og kulturlivet livet «på en måte som viser at han bryr seg».

– Han er inkluderende og løsningsorientert, sier Farstad som lenge har ment at Raja bør bli Venstre-leder.

– Etter å ha vært sammen med ham i sommer og etter det jeg ellers registrerer om og rundt ham, er jeg styrket i den oppfatningen, sier han.

Han poengterer også at Venstre har en utfordring med å få frem distriktspolitikken sin og mener Raja er flink til å få frem partiets politikk her.

Sveinung Rotevatn (t.v.) og Abid Raja gikk inn i regjeringen på nyåret. Utpå høsten vet vi hvem av dem som også går til topps i Venstre.

Nybø og Melby frem i lyset

Mens tilhengerne til Raja og Rotevatn jobber for sine kandidater, er det stadig flere som trekker frem Guri Melby og Iselin Nybø som aktuelle lederkandidater. De omtales som mulige jokere for en samlende løsning.

Som henholdsvis kunnskapsminister og næringsminister har de presentert en rekke tiltak under koronakrisen og blitt mer synlige.

Fra f.eks. Innlandet Venstres kommer det signaler om at Rotevatn og Raja ikke lenger har noe forsprang når det de mest sentrale posisjonene i partiet.

Les også: