Jurister uenige om offentliggjøring av tilstand til syk femåring

Jurister er uenige om informasjon om helsetilstanden til den fem år gamle gutten som ble hentet hjem fra Syria, kan deles med offentligheten.

Den IS-siktede moren sammen med barna sine.

Gutten ble hentet hjem sammen med sin IS-siktede mor i forrige uke. Statsminister Erna Solberg (H) begrunnet avgjørelsen nettopp med helsetilstanden til gutten, som ble omtalt som «antatt syk».

Jussprofessor Hans F. Marthinussen har påpekt at oppdatert informasjon om guttens helsetilstand er taushetsbelagte opplysninger. Flere jurister er uenige, melder NRK.

– Skal man gå inn i den konkrete debatten, slik jeg har fulgt den, så mener jeg nok at regjeringen ut fra det som har skjedd hittil – med de opplysningene som er gjort kjent fra barnets mor og advokat selv – forsvarlig kan avkrefte eller bekrefte at tilstanden er alvorlig per i dag, sier jurist Jon Wessel-Aas.

Jurist Anne Kjersti Befring understreker at dersom det allerede er blitt gitt informasjon om helsetilstand, kan man dele oppdatert informasjon.

– Det som burde skje nå er at man avkrefter eller bekrefter om barnet er alvorlig sykt, og så gir man ikke mer informasjon av hensyn til barnet, sier Befring.

Uklarhet rundt guttens tilstand har skapt mye debatt de siste dagene, og politikere fra Ap og Frp har krevd svar om guttens tilstand. Helseminister Bent Høie (H) har imidlertid påpekt at det ikke er lovlig å uttale seg om helsetilstanden.