Fagforbundet gir 10,5 millioner kroner til Ap, SV og Sp

– De som sponser høyresiden, gjør det for at de privat skal få mest mulig avkastning på egne penger. Vi sørger for fellesskapet, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

Fagforbundet gir 10,5 millioner kroner til de rødgrønnes valgkamp. Fagforbundets leder Mette Nord, her med Ap-leder Jonas Gahr Støre på Gardermoen i fjor, mener det er en investering i fellesskapet.

Et enstemmig styre i Fagforbundet, det største forbundet i LO med 365.000 medlemmer i offentlig sektor, har vedtatt rause gaver til de rødgrønne partiene foran lokalvalgkampen:

  • Ap får 5 millioner kroner. I 2015 fikk partiet 4 millioner kroner, og i 2017 fikk det 5 millioner kroner.

I tillegg får partiet en årlig «aktivitetsstøtte» på 1 million kroner. Dermed gir Fagforbundet totalt 6 millioner kroner til Ap.

  • SV får 1.250.000 kroner i valgkampstøtte og 1 million kroner i årlig «aktivitetsstøtte». I 2015 fikk partiet 2 millioner kroner. Totalt i år får det 2,25 millioner kroner.
  • Senterpartiet behandles likt med SV og får samme beløp, 2,25 millioner kroner.

Alt i alt bevilger Fagforbundet dermed 10,5 millioner kroner til de rødgrønne partiene. I tillegg kommer betydelige ressurser til egen valgkamp.

Les også

LES OGSÅ: Aps tiggerbrev utløste milliongaver fra LO-familien

– Taper 1 million på konkurranseutsetting

Fagforbundets leder Mette Nord mener det er vel investerte midler:

– Vi må støtte opp under den politikken som tjener medlemmene og samfunnet best. Alle de tre rødgrønne partiene har gjort gode vedtak om hele, faste stillinger og trepartssamarbeidet. De går ikke for privatisering, men heller rekommunalisering.

– Også satser de på egne ansatte, kompetanse, kontroll og utvikling av tjenestene samme med ansatte og brukerne, sier hun.

Ifølge Fagforbundet mister en konkurranseutsatt kommuneansatt opptjente rettigheter til AFP og pensjon til en verdi av rundt 1 million kroner.

Nord viser også til at i Oslo vil Høyre «privatisere søppelet igjen selv om det førte til sosial dumping og høye priser sist».

Les også

LES OGSÅ: Fellesforbundets største avdeling avviser valgkampstøtte til Ap

Partistøtten utgjør 65 kroner pr. medlem

– Hva forventer medlemmene å få igjen for gaven til Ap, SV og Sp?

– Vi har gode eksempler i Oslo, Tromsø, Bergen og flere andre steder hvor medlemmer har fått kommunen som arbeidsgiver med bedre lønnsbetingelser og pensjon. De har ikke privatisert og konkurranseutsatt.

– Er det verdt pengene?

– Ja. Sammen med vår egen valgkamp utgjør dette 65 kroner pr. medlem. Hver enkelt arbeidstager over 55 år som unngår å bli konkurranseutsatt fra kommunene, sparer rundt 1 million kroner. Dét er penger det.

– Ser du noen demokratiske betenkeligheter med pengegaver fra enkeltpersoner og organisasjoner?

– De som sponser høyresiden, gjør det for at de privat skal få mest mulig avkastning på egne penger. Når våre organisasjoner gjør det, sørger vi for fellesskapet.

– De pengene vi investerer i politiske partier, kommer samfunnet til gode. Det er en vesentlig forskjell på å sponse seg selv og å sponse en politikk som gavner flertallet.

– Hvorfor får ikke Rødt og MDG ett øre?

– Vi har ikke funnet det naturlig å støtte Rødt. MDG ønsker å være uavhengig.

– Sp samarbeider med Høyre lokalt mange steder?

– På nasjonalt plan har de vedtatt en god politikk, og vi forventer at de ønsker å gjennomføre den på lokalt nivå. Da bør man samarbeide med dem som har tilnærmet samme politikk.

– Vil du oppfordre resten av LO-familien til å åpne lommeboken?

– Lokalvalget er en brannmur mot regjeringens politikk om å slippe private fritt inn og mer eller mindre bygge ned alle offentlige tjenester. Vi må ha politisk kontroll over viktige velferdstjenester og ikke slippe markedet til, sier Nord.

I høst sendte Aps partisekretær Kjersti Stenseng et tiggerbrev til LO-familien om pengestøtte til valgkampen.

«En effektiv og god valgkamp krever mye ressurser, ikke minst økonomisk. Vi håper derfor at dere kan støtte oss økonomisk», skrev Stenseng.

Men ikke alle responderer like positivt som Fagforbundet. Fellesforbundets største avdeling, avdeling 5 i Bergen, avviste denne uken pengestøtte til Ap, SV og Sp.