- Et sjokkerende tunellsyn

Hanne Kristin Rohde reagerer sterkt på at barne- og likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen sier det ikke er like verdifullt å gå hjemme med barn, som det er å arbeide.

«Ikke like verdifullt å gå hjemme med barn". Et gammelfeministisk synspunkt. Skremmende fra en likestillingsminister», skriver Hanne Kristin Rohde, leder for Seksjon for volds— og seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt på Twitter.

Hun er en av dem som har hisset seg opp over at likestillingsminister Inga Marte Thorkildsen advarer mot at kvinner velger å jobbe deltid istedenfor fulltid.

Til Aftenposten sier Thorkildsen at:

— Man kan gjerne si at det er like verdifullt å gå hjemme med barna som det er å være i arbeid – men det er ikke. Det er bare å se på alle ordningene som er tilknyttet arbeid, og se på makten og statusen som følger med det å stå i arbeid.

- Sjokkerende

Rodhe mener Thorkildsens forfekter et «gammelfeministisk» syn:

- Jeg synes det er et sjokkerende tunnelsyn fra barne- og likestillingsministeren at hun ber kvinner tenke seg om før de velger deltid. En slik uttalelse er svært gammelfeministisk. Thorkildsen kan ikke be kvinner ikke være hjemme fordi man får dårligere pensjon når man blir gammel – da må man heller ta tak i at det er dårligere ordninger for dem som velger å være hjemme, sier Rohde.

Hun understreker at hun uttaler seg som privatperson, og ikke på vegne av Oslo politidistrikt.

Rohde reagerer på at Thorkildsen – som også er barneminister – uttaler at det ikke er like verdifullt å være hjemme som det er å jobbe.

— I bestefall er det uheldig formulert. Man kan legge godviljen til å tenke at hun mener det ikke er like verdifullt økonomisk, men jeg synes det blir feil å bruke ordet «verdifullt», sier Rohde.

- Til å grine av

Forfatter og tidligere justisminister Anne Holt lar seg også opprøre av Thorkildsens uttalelser:

- Dersom Inga Marte er sitert rett i dagens Aftenposten, er det tragisk. Et verdibegrep å grine av, skriver hun.

Holt vil ikke utdype kritikken overfor Aftenposten.

- Vi må skille mellom økonomiske valg og verdivalg

Forfatter Olaug Nilssen har skrevet boken Kjøkenbenkrealisme , om prioriteringer hun har gjort etter at hun fikk barn.

Nilssen tror likestillingsministeren har rett i at mange kvinner som velger å jobbe deltid, ikke er fullt ut klar over de økonomiske konsekvensene.

- I forbindelse med bokprosjektet intervjuet jeg kvinner som har tatt ulike jobb- og karrierevalg etter at de fikk barn. Flere av dem hadde ikke helt kontroll på hva valget om deltid innebar økonomisk. Men det betyr ikke at beslutningen var tatt helt uten refleksjon først, sier Nilssen.

Selv jobber hun sporadisk med ulike prosjekter som frilanser. Under arbeidet med boken tegnet hun seg privat pensjonsavtale.

— Som frilanser får man i alle fall ikke en haug med pensjonspoeng. Da jeg skrev boken begynte jeg å tenke på dette med pensjonisttilværelse og hva jeg skal leve av da.

Nilssen tror debatten Inga Marte Thorkildsen lanserer med sitt utspill, kan være nyttig for mange.

- Det er et reelt økonomisk tap knyttet til deltid, derfor er det ikke feil av ministeren å si det. Men vi må kunne skille mellom økonomiske valg og verdivalg, sier forfatteren.

Veien til likestilling går igjennom selvstendig inntekt

Thorkildsen sier i dagens intervju at hun har forståelse for dem som sliter med tidsklemma og ønsker mer tid med barna. Men hun mener de må sette seg inn i hva de forsaker.

— At kvinner tar kostnaden av at hverdagen er vanskelig å få i hop, og velger deltid, preger kvinners mulighet til økonomisk selvforsørgelse helt inn i pensjonsalder, og det setter en begrensning i deres frihet. Baserer man seg på å bli forsørget av en mann, gjør man seg sårbar. Veien til likestilling går igjennom selvstendig inntekt, svarer Thorkildsen.

Hanne Kristin Rohde lar seg provosere over uttalelsene til Inga Marte Thorkildsen. Hvis man får økonomiske ulemper i pensjonistalder ved å være hjemme, bør man endre ordningene, ikke advare kvinner mot deltid.