Lørdag skal Ap feire Stoltenberg. Bursdagsgaven kan bli langt unna det NATOs generalsekretær ønsker seg.

Samme dag som Jens Stoltenberg skal hylles på Arbeiderpartiets landsmøte, skal partiet stemme over et forbud mot atomvåpen. Et forbud er stikk i strid med NATOs ønsker.

Jens Stoltenberg skal hylles av et parti som er splittet i synet på atomnedrustning. Stoltenberg rundet 60 i mars, men feires av partifeller lørdag.

10 av 15 fylkeslag i Ap har vedtatt å kreve at partiet går inn for at Norge støtter et FN-forbud mot atomvåpen på humanitært grunnlag. Nå skal saken avgjøres på landsmøtet. I sin oppsummeringstale fredag ettermiddag advarte partileder Jonas Gahr Støre sterkt mot å vedta at Norge skal signere avtalen.

Ledelsen i Ap mener det vil være et brudd med NATO-samarbeidet å signere FN-traktaten. Forsvarsalliansen forbeholder seg retten til å ha atomvåpen så lenge andre land også har det. Generalsekretær Jens Stoltenberg har argumentert mot forbudet, fordi det fører til ensidig nedrustning.

Ingen NATO-land eller land som har atomvåpen, har støttet forbudet, forsvarseksperter mener det er en åpenbar svakhet.

Lørdag skal landsmøte i Ap først behandle en omstridt atomresolusjon og så hylle NATOs generalsekretær som nylig rundet 60 år.

Skal hylles som jubilant

Lørdag kommer tidligere statsminister og partileder Jens Stoltenberg til landsmøte for å bli hyllet sammen med landsmoder Gro Harlem Brundtland. De to fyller henholdsvis 60 og 80 år i år.

Rett før hyllesten skal landsmøte etter planen behandle atomforslaget.

AUF er pådriver for at Ap skal vedta at Norge må signere avtalen som den rødgrønne regjeringen var med å ta initiativ til.

AUF ønsker votering

Ina Libak, leder i AUF, sier at det er for tidlig å si om det blir en kampvotering på landsmøtet.

– Redaksjonskomiteen jobber fortsatt, sier hun.

Bak lukkede dører på landsmøtet forhandler redaksjonskomiteen om en tekst. Det er sendt inn tre likelydende forslag til landsmøtet om å støtte traktaten. Målet for ledelsen i Ap er å unngå et vedtak som sier at Norge skal signere avtalen.

– Kan det bli et kompromiss?

– Vi er alltid åpen for samtaler om saker. Vårt utgangspunkt er at vi vedtar at Norge skal underskrive avtalen nå. Det er det standpunktet vi går inn i landsmøtet med, sier AUF-lederen.

Men redaksjonskomiteen fikk med seg en klar føring fra partilederen.

Støre presiserte i et meget engasjert innlegg fredag ettermiddag at avtalen har skrivninger som gjør at Norge må tre ut av deler av planleggingsarbeidet som skjer i NATO.

– Det gode venner, vil jeg ikke tilrå, slo han fast.

Rød-grønt initiativ

Støre minnet om at det var den rødgrønne regjeringen som var med å starte forhandlingene om forbudet. Men dette ble ikke fulgt opp av Solberg-regjeringen. Daværende utenriksminister Børge Brende trakk Norge fra forhandlingene.

Aps stortingsgruppe stemte i mars imot et forslag fra SV om å signere avtalen. Aps begrunnelse var nettopp at traktaten ikke fremmer balansert nedrustning, særlig i en tid da Russland raskt fornyer atomvåpen i Europa, og nedrustningsavtaler faller.

Støre advarte mot at Norge, som eneste NATO-land, skulle si at Storbritannia, Frankrike og USA i Europa skal bygge ned atomvåpnene, når Russland bygger opp.

– Det er ikke klok sikkerhetspolitikk, sa Støre.

– Hva ville vært annerledes med denne avtalen om forbud, dersom de rødgrønne hadde forhandlet den?

– Det ville vært sterkere fokus på gjensidig nedrustning. Altså at vi ikke får ensidige prosesser, men prosesser som forplikter atomvåpenmaktene. Det gjelder både regionalt og lokalt, sier Støre. Han legger til at da han som utenriksminister forhandlet klasebombekonvensjonen, var det nettopp NATO-land i front i forhandlingene.

– Det var viktig for at 21 NATO-land undertegnet konvensjonen, selv om USA var uenig. Det at Norge trakk seg fra forhandlingene om atomvåpenforbudet, førte til at de hensynene som NATO land tar, ikke ble vektlagt, sier han.

Sikkerhetspolitisk strid – en Ap tradisjon

Det er lang tradisjon i Ap for at venstresiden er kritisk til partiets linje i sikkerhetspolitikken. Helt siden NATO ble dannet for 70 år siden, har Ap hatt et høylytt mindretall som har vært imot eller skeptisk til NATO. Dette kan imidlertid bli første gang i moderne tid at et landsmøte fatter et vedtak i sikkerhetspolitikken som ledelsen er imot, og som går imot det Ap stemte for i Stortinget for få uker siden.