Regjeringen kutter bruken av oljepenger med 2,6 milliarder

Regjeringen forslår å bruke 243,6 milliarder oljekroner på statsbudsjettet neste år. Det er 2,6 prosent av Oljefondet og 2,6 milliarder kroner mindre enn i år.

Finansminister Siv Jensen (Frp) på vei til Stortinget for å legge frem statsbudsjettet for 2020, like før klokken 10 mandag formiddag.
  • Sigurd Bjørnestad

Saken oppdateres.

Finansdepartementet la klokken 8 mandag morgen frem en del nøkkeltall for norsk økonomi neste år.

Finansminister Siv Jensen er godt fornøyd med økonomien hun styrer:

«Norsk økonomi er inne i sitt tredje år med konjunkturoppgang. Aktiviteten øker over hele landet og i de fleste næringer. Oppgangen er ventet å fortsette fremover, og veksten i fastlandsøkonomien anslås å ligge høyere enn sin langsiktige trend både i år og neste år», skriver departementet i en pressemelding.

Her er tallene

Finansdepartementets tall for 2020 viser:

  • Bruttonasjonalproduktet i Fastlands-Norge vil øke 2,5 prosent, mot anslått 2,7 prosent i år
  • Sysselsettingen blir vil øke med 1 prosent, eller rundt 28.000 personer
  • Ledigheten synker til 3,4 prosent, målt på en slik måte at også jobbsøkere som ikke registrerer seg hos Nav er inkludert. Det er litt lavere enn i år
  • Bruken av oljepenger synker fra 246,2 mrd. kroner i år til 243,6 mrd. kroner neste år, målt i faste 2020-kroner.
  • Statsbudsjettet 2020 bidrar til å dempe farten i norsk økonomi ved at oljepengebruken endrer seg 0,2 prosentenheter mindre enn veksten i bruttonasjonalproduktet i Fastlands-Norge
  • Uttaket fra Oljefondet er neste år anslått til 2,6 prosent av fondet. Dette er godt innenfor kjernen i handlingsregelen for å bruke oljepenger. Den sier 3 prosent av fondet i de årlige statsbudsjettene
Les også

Statsbudsjettet for 2020 drukner i oljepenger


Viktige tall for norsk økonomi. Finansdepartementets anslag for 2019 og 2020.

201820192020
Bruttonasjonalprodukt, Fastlands-Norge, prosent endring fra året før2,22,72,5
Sysselsetting, personer, prosent endring fra året før1,61,61,0
Ledighet*, nivå i prosent3,83,53,4
Ledighet, registrert hos Nav, prosent2,52,22,1
Bruk av oljepenger, mrd. 2020-kr226,8246,2243,6
Budsjettimpuls**, endring i prosentenheter-0,40,5-0,2
Uttak fra Oljefondet, prosent av fondet2,52,92,6

* Målt ved Statistisk sentralbyrås metode (AKU), som også prøver å fange opp arbeidssøkere som ikke har registrert seg hos Nav.

** Endring fra året før i brukte oljepenger i prosent av hele økonomien. Hvis tallet er negativt, betyr det at statens pengebruk bidrar til å bremse farten i økonomien. Hvis tallet er positivt, betyr det å gi mer gass i økonomien.

Kilde: Finansdepartementet.


Mange flere i jobb

Departementet skriver at bedringen i arbeidsmarkedet fortsetter.

«Bare det siste året er 50.000 flere personer kommet i jobb. Av disse er fire av fem kommet i privat sektor. Den registrerte ledigheten har ikke vært lavere på ti år. I Nasjonalbudsjettet for 2020 anslås den registrerte ledigheten å avta fra 2,2 prosent i år til 2,1 prosent neste år», skriver departementet.

At ledigheten går så lite ned, til tross for mange nye jobber, betyr at mange nye arbeidssøkere melder seg i arbeidsmarkedet.

Les også

NHO er imponert over jobbveksten. Det er ikke LO.

Overraskende nedgang i pengebruken

Nedgangen i bruken av oljepenger neste år vil nok overraske mange.

Departementet har oppjustert bruken av oljepenger forholdsvis mye for 2019. I Revidert nasjonalbudsjett 2019 fra mai i år var anslaget på bruken av oljepenger i år 238,1 milliarder kroner for i år, regnet i 2019-kroner.

2019-bruken er nå oppjustert til 246,2 milliarder kroner, regnet i 2020-kroner. Dette betyr at noen inntekter er blitt lavere enn antatt i mai og/eller at noen utgifter er blitt høyere enn planlagt.

Dermed trengs det i 2019 mer penger fra Oljefondet for å få statsbudsjettet i balanse, slik norske statbudsjett skal være.

Med en så stor oppjustering for 2019, blir det nedgang fra i år til neste år, gitt at regjeringen vil bruke knapt 244 milliarder kroner i 2020.

Egen tidlig tallrunde

Finansdepartementet la frem disse nøkkeltallene tallene klokken 8 i dag tidlig. Dette er tall som kan påvirke finansmarkedene, og for at alle skal få lik tilgang blir tallene publisert tidlig.

Hele statsbudsjettet blir publisert klokken 10. Samtidig går finansminister Siv Jensen (Frp) på Stortingets talerstol for å holde finanstalen.