Politikk

Flyktningsbarna i Moria: Presset mot regjeringen øker

Venstres landsstyre vedtok torsdag kveld at de vil ha barna fra Moria-leiren evakuert nå.

Barn i Moria-leiren er blitt et hett tema i Norge.
  • Alf Ole Ask
    Journalist
  • Thomas Spence
    Journalist

Presset mot regjeringen i saken om å hente barn fra Moria-leiren i Hellas øker. Torsdag kveld vedtok landsstyret i regjeringspartiet Venstres en krass uttalelse: Evakuer barna fra Moria nå!

Stortinget skal behandle et forslag fra SV om å hente 1500 barn til Norge. Forslaget vil tvinge partiene til å ta stilling. Som Aftenposten har skrevet vil hverken KrF eller Ap stemme for SVs forslag.

Det er over 5 000 enslige mindreårige barn i leiren.

KrF har også vedtatt klar resolusjon om å hente ut barna og parlamentariske nestleder Geir Jørgen Bekkevold uttalte til Aftenposten at man regner med at Høyre er lydhøre og at en finner en løsning.

– Det haster

Stortingsrepresentant Solveig Schytz (V) sier at det nå haster og at Norge må ta et eget initiativ.

– Jeg håper og regner med at regjeringen kommer med et initiativ om kort tid, sier hun.

Nå øker også presset mot Høyre i regjeringen.

I uttalelsen fra Venstres landsstyre heter det at «Norge må ta et større ansvar for å hjelpe barna som er de aller mest sårbare, og for å få på plass felles europeiske løsninger.»

Venstres Solveig Schytz mener regjeringen må komme med et initiativ raskt.

Må ta del i dugnaden

Venstres landsstyre ber om at Norge tar del i den europeiske dugnaden for å ta vare på folk som trenger beskyttelse.

Det foreligger en avtale mellom ti europeiske om å hente 1600 mindreårige barn fra de greske øyene.

«Tyskland og Luxembourg har begynt å hente (enslige) mindreårige barn fra de greske øyene; Tyskland de første 50 av 500 og Luxembourg tolv. Venstres landsstyre ber om at Norge tar del i den europeiske dugnaden for å ta vare på folk som trenger beskyttelse,» det i Venstres landsstyres vedtak.

I uttalelsen krever Venstre at Norge skal være en sterkere pådriver for en felles europeisk løsning som fordeler ansvaret for flyktningene og stanse retur av flyktninger og asylsøkere til land som ikke kan ivareta flyktningers rettigheter.

«Venstre vil at Norge snarest henter ut enslige barn fra Moria-leiren, eventuelt også andre leire i Hellas. Disse skal komme i tillegg til det fastsatte antall kvoteflyktninger,» slås det også fast.

Senterpartiet ønsker å hente ut barn fra Moria-leiren i Hellas. De vil prioritere de mest sårbare under 15 år og har klare krav for gjennomføringen. Partiets parlamentariske leder Marit Arnstad har ønsket et bredt forlik om dette.

Intern Ap-strid

Internt i Ap er det betydelig uro. Torsdag vedtok fylkestinget i Trøndelag, alle partier unntatt Frp, «at Norge både bør jobbe for en felles europeisk løsning, men også melde seg sammen med de landene som nå bidrar til relokalisering av enslige mindreårige fra Hellas, som etter vurdering fra FN, IOM (International Organization for Migration) og EASO (European Asylum Support Office) har stort behov for beskyttelse. Det vil avlaste noe i den kritiske situasjonen vi nå ser i for eksempel Moria.»

Forslaget ble fremmet av Per Olav Skurdal Hopsø Ap på vegne av Ap, Sp, KrF og Høyre.

Etter en tøff intern debatt i Ap vedtok partiets stortingsgruppe tirsdag at den vil øke antall kvoteflyktninger fra 3.000 til 3.500 i 2020.

Partiet ønsker at Norge og FN i samarbeid skal vurdere hvor de 500 ekstra kvoteflyktningene bør komme fra, ut fra hvem som er mest sårbare og har et reelt beskyttelsesbehov.

Aps forslag møter ingen entusiasme i andre partier:

– Det er ikke noe system for behandling av og uttak av kvoteflyktninger i Hellas. Det har aldri vært satt opp et slik system der, sier statssekretær Hilde Barstad (H) i Justisdepartementet til NTB.

Les mer om

  1. Barn
  2. Aftenposten
  3. Justisdepartementet
  4. Hellas