Solberg om sin fiskeriminister: «Han er hjemme og rydder opp»

Statsminister Erna Solberg sier hun hadde en «veldig klar avtale» med fiskeriminister Geir Inge Sivertsen om at han skulle ut av alle styrer når han gikk inn i regjering.

Geir Inge Sivertsen (H) fikk blomster og plass i regjeringen 24. januar. Siden har det stormet rundt hans doble lønn som statssekretær og ordfører.
  • Sigurd Bjørnestad

I Stortingets register over statsrådenes og representantenes verv og økonomiske interesser er det ingen oppføringer på fiskeriminister Geir Inge Sivertsen (H).

Alle de andre som ble nye statsråder 24. januar, var stortingsrepresentanter og har oppføringer der.

Statsminister Erna Solberg (H) er klar på at Sivertsens rapportering kommer.

– Han skal innrapportere. Han er nå hjemme på Senja for å rydde opp i forhold til kommunen, og så skal han innrapportere de økonomiske interessene han har. Han har jo sagt opp og ikke møtt i styrer siden han ble statssekretær, sier hun til Aftenposten.

– Hvem har ansvaret for å rapportere inn dette?

– Det er du selv som har ansvaret for rapporteringene. Som statsråd skal du rapportere innen én måned etter at du har tiltrådt.

Sivertsen ble utnevnt til statsråd 24. januar og på Stortingets hjemmesider står det nå at registeret er ajourført 30. januar.

Fikk dobbel lønn

Sivertsen ble utnevnt til statssekretær 4. november i fjor.

Dagbladet avslørte tidligere i februar at han mottok lønn både som statssekretær og ordfører frem til årsskiftet. Deretter søkte han om etterlønn som ordfører selv om han hadde fulltidsjobb i regjeringsapparatet.

Etterlønnen skulle vært avkortet mot annen inntekt, men det skjedde ikke.

– Sjekket du som statsminister med ham før han ble utnevnt som statsråd at dette var i orden?

– Avtalen var veldig klar da han gikk av som statssekretær at han skulle gå ut av alle de styrene han satt i.

Les også

Fiskeriministeren feilinformerte kommunestyret

Mange jobber for Sivertsen

Aftenposten har sett nærmere på Sivertsens roller. Det viser seg at han i tillegg til å være statssekretær og ordfører er blitt sittende i det betalte vervet som representant i fylkestinget i Troms og Finnmark. På denne måten har han mottatt 52.000 kroner i tillegg til ordførerlønn, etterlønn og regjeringslønn siden november 2019.

– Er det mulig å være fylkestingsrepresentant, ordfører og statssekretær samtidig, slik han har vært?

– I en veldig kort overgangsperiode er det mulig å gjøre to gode jobber. Det han ikke skulle gjort, var å motta etterlønnen eller å søke om den, og det rydder han nå opp i, sier Solberg.

– Representant i fylkesting og statsråd samtidig, er det forenlig?

– Jeg mener at man ikke skal gjøre det. Derfor har han nå også søkt om fritak fra å være fylkestingsrepresentant og sagt at han ikke skal møte.

Etter at Aftenposten tok kontakt med departementet om saken, har Sivertsen ringt fylkeskommunen og bedt om at permisjonssøknaden tilbakedateres til 24. januar. Opprinnelig ba han om permisjon med virkning fra 10. mars.

Han ber også om å få betale tilbake penger han har fått utbetalt fra fylkeskommunen i denne perioden.

Les også

Fiskeriministeren fikk også lønn av fylkeskommunen – fulgte ikke plikten om å melde inn vervet til Stortinget

Solberg: Ikke som Nav-sakene

Siden i fjor høst har Nav-skandalen rullet av gårde. 36 personer ble dømt til fengsel på et lovgrunnlag Nav, Riksadvokaten og departementet i ettertid mener er feil.

Mange Nav-klienter har tilbakebetalt penger de først hadde fått. Nå er det Navs tur til å betale penger tilbake.

– De som har brutt reglene hos Nav kan få fengselsstraff, slikt er ikke aktuelt for Sivertsen. Hva synes du om kontrasten mellom Nav og det som har skjedd her?

– Jeg mener det er forskjell på disse spørsmålene. Han skulle ikke søkt, og han har beklaget at han søkte om etterlønnen. Han betaler tilbake den etterlønnen. Og så er det slik at i det kommunestyrevedtaket så står det vel også at etterlønnen skal avregnes krone for krone, og det skulle i så fall kommunen har gjort.

– Du ba ham «rydde opp». Har han gjort det?

– Han er hjemme og rydder opp.