Stortinget ber om gjennomgang av 26 gitte vindkraftkonsesjoner der utbyggingen ikke er startet

Et bredt flertall på Stortinget ber energiminister Tina Bru vurdere hvorvidt behandlingen av gitte vindkraftkonsesjoner er i samsvar lovverket. Men det er uenighet om hva det betyr.

Demonstranter vil stanse utbyggingen av vindkraft på Haramsøya.
  • Alf Ole Ask

– Vedtaket i Stortinget vil sannsynligvis føre til at planene om utbygging på Innvordfjellet i Flatanger kommune i Trøndelag må skrinlegges. Utbyggingen på Haramsøya må gjennomgås på nytt, sier SVs energipolitiske talsperson Lars Haltbrekken til Aftenposten.

Det Stortinget vedtar, er at Olje- og energidepartementet må vurdere «hvorvidt behandlingen av gitte vindkraftkonsesjoner har fulgt energilovgivningen og forvaltningslovens krav».

Dersom det skulle foreligge feil eller mangler i konsesjonen som er i strid med lovgivningens krav, «skal forvaltningen stanse vedtaket», krever flertallet.

Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er det nå 26 konsesjoner der bygging ikke er startet. Det er disse som være aktuelle i en slik gjennomgang.

Les også

Fylkespolitikerne krever stans i vindkraftutbygging på Haramsøya

Bru med nye konsesjonsregler

Stortingsvedtaket ble gjort samme dag som olje- og energiminister Tina Bru (H) la frem en stortingsmelding med store endringer i reglene for behandlingen av fremtidige vindkraftkonsesjoner.

Men hun heller kaldt vann i blodet på dem som tror på endringer av allerede gitte vindkraftkonsesjoner, heller ikke gjennom Stortingets ferske vedtak:

– Jeg har ingen grunn til å si at NVE og Olje- og energidepartementet ikke har gjort jobben sin skikkelig. Vi har en god saksbehandling. Vi kan se om reglene for saksbehandling er fulgt. Men det er noe annet enn å gå inn i hver konsesjon, sier hun.

Det betyr at vindkraftutbyggingen på Haramsøya i Møre og Romsdal neppe blir stanset.

Olje og energiminister Tina Bru og miljø- og klimaminister Svein Rotevatn på pressekonferanse om vindkraft.

De endringene som nå skjer i vindkraftpolitikken kommer etter lokale protester og folkelig opprør. Totalt er det gitt 93 vindkraftkonsesjoner, hvorav 86 er på land. 42 vindkraftanlegg er i drift. Det er hele 20 vindkraftanlegg under bygging og 26 konsesjoner er gitt, men ikke satt i drift, alt ifølge NVE.

– Striden gjelder jo konsesjoner som er gitt og som også kan ha blitt endret, hvordan skal en stortingsmelding om fremtidige konsesjoner dempe den motsetningen?

– Det eneste jeg kan gjøre er å peke på veien fremover. Det at noen har fått en rettighet til å drive næring, kan ikke i en rettsstat bare trekkes det tilbake. I meldingen peker vi på hvordan dette systemet kan gjøres bedre og som gir mindre konflikter i fremtiden, sier hun.

23 konsesjonssøknader får nye regler

Det er 23 konsesjoner som ligger på vent i NVE for sluttbehandling. Disse ble stanset i påvente av behandlingen av statens nasjonale ramme som pekte ut 13 områder som egner seg for vindkraft.

Denne rammen møtte enorme protester og er med denne meldingen skrinlagt. Regjeringen peker ikke lenger på spesielt egnede områder for vindkraft.

På pressekonferansen varslet Bru at de konsesjonssøknadene som er i prosess, ikke blir realitetsbehandlet før Stortinget til høsten har sagt sitt om meldingen.

Hun bekrefter også overfor Aftenposten at de konsesjonene som er under behandling i NVE kommer til å bli behandlet etter de nye reglene som skal sikre kommuner og fylker større innflytelse over prosessen. Det skal tas mer hensyn til naboer, og det innføres grenser for størrelse på vindmøllene.

Bru sa at dette kom til å bety mindre utbygget vindkraft, men utbygginger det er bred enighet om.

Bred tilslutning om nye regler

Mye tyder på at meldingen der Bru varsler innstramming i konsesjonsreglene får bred tilslutning i Stortinget.

Frp er positiv, men savner derimot mer makt til kommunene.

– For Frp holder det ikke å invitere kommunene på seminar, vi ønsker lokal medbestemmelse ved å gi kommunene reell beslutningsmyndighet, sier Frps energipolitiker Terje Halleland i en uttalelse til NTB.

Aps Espen Barth Eide sier at regjeringen foreslår i dag flere viktige innstramminger i konsesjonsreglene for vindkraft og at det er et godt utgangspunkt for den prosessen som skal foregå i Stortinget.