Bakke-Jensen får forsvarsplan i retur fra Stortinget

Opposisjonen på Stortinget er så misfornøyd med forsvarsministerens nye langtidsplan for Forsvaret at den nå blir sendt i retur til regjeringen.

I april la forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) fram regjeringens forslag til ny langtidsplan for Forsvaret. Nå får han den i retur fra Stortinget.
  • NTB-Kristian Skårdalsmo

Det ble klart etter et gruppemøte hos Fremskrittspartiet mandag ettermiddag. Da hadde allerede Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV foreslått å sende planen til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) i retur, noe det dermed er flertall for i utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

Frps forsvarspolitiske talsperson Christian Tybring-Gjedde mener det er åpenbart at regjeringens forslag er for svakt til å være et utgangspunkt for forhandlinger.

– Særlig innenfor Sjøforsvaret er planen utilstrekkelig, men det er også grunnleggende svakheter i satsingen på Hæren og Luftforsvaret, sier han.

Frp-politikeren er misfornøyd med at planen dekker åtte og ikke fire år.

– Det er uholdbart at regjeringen ikke forplikter seg de neste fire årene, men trekker beslutningene åtte år ut i tid, sier Tybring-Gjedde.

– Skyver ut i tid

Heller ikke i den rødgrønne opposisjonen har det vært noen entusiasme for planen.

– Vi ønsker en ny forsvarsplan til høsten med forpliktende tiltak for perioden 2021 til 2024, sier Aps Anniken Huitfeldt til NTB.

– Forsvaret trenger flere folk nå, ikke på sikt. Vi trenger en plan som også omfatter Sjøforsvaret og ikke skyver vanskelige avgjørelser ut i tid, sier hun.

I sitt forslag tar regjeringen til orde for å gå i gang med en ny fartøystruktur for Sjøforsvaret, et arbeid som skal være sluttført fram mot 2024.

Planen legger opp til en budsjettøkning på to milliarder kroner i året over åtte år, med et realnivå som ligger 16,5 milliarder kroner høyere i 2028 enn i år.

– Står til stryk

Sps Liv Signe Navarsete åpnet allerede for snart to uker siden for å sende planen i retur.

– Den forverrede sikkerhetspolitiske situasjonen tillater ikke at Stortinget venter i fire år før Forsvarets operative evne styrkes blant annet gjennom personell, stridsvogner og helikopter til hæren, sier hun.

På personellsiden økes antallet årsverk med 2.500 innen 2028 i regjeringens forslag, mens antallet vernepliktige økes med 3.700 fram til 2028. Men det aller meste av økningen skjer etter 2024.

SV-leder Audun Lysbakken mener regjeringens plan står til stryk.

– Den har verken tidfestede eller tallfestede planer. Vi kan ikke forhandle når det i realiteten ikke er noe å forhandle om, og jeg er glad for at vi nå har flertall for å sende den tilbake, sier han.

– Vrangvilje

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har foreløpig ikke kommentert den siste utviklingen i saken.

Da langtidsplanen var tema i Stortingets muntlige spørretime 6. mai, viste statsråden til at han har tro på forsvarsplanen og anklaget Sp for vrangvilje, feiltolkning eller feillesing av forslaget.

– Hvis de er opptatt av satsing på Forsvaret, er ikke et spill rundt en returnering av en langtidsplan noen vei å gå, sa han til NTB.

– Er det helt useriøst å sende planen tilbake?

– Med den historien Sp har med å satse på Forsvaret, mener jeg det er useriøst, sa Bakke-Jensen.

Han viste til at planen har en operativ del på åtte år og gikk i rette med påstanden om at det ikke skjer noe de første fire årene. Bakke-Jensen viste til at Forsvaret de nærmeste årene skal fase inn nye overvåkingsfly, nye kampfly, videreutvikle landmakten i Finnmark og videreutvikle E-tjenesten og cyberforsvaret.