LO- og NHO-sjefen: – Krisen er langt fra over, det kan raskt bli behov for nye tiltak

– En ekstraordinær situasjon krever ekstraordinære løsninger, sier NHO-sjef Ole-Erik Almlid og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, som har samarbeidet det siste døgnet for å få på plass krisepakken.

– Trepartssamarbeidet på det beste, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen (t.v.) og NHO-sjef Ole-Erik Almlid om krisepakken.

De to lederne for landets største og mektigste organisasjoner i arbeids- og næringslivet, er tradisjonelt motparter og sitter på hver sin side av bordet.

I stedet for å sende hverandre olme blikk, er de i dag opptatt av å hylle hverandre og samarbeidet mellom LO, NHO og regjeringen, det såkalte «trepartssamarbeidet».

– I dag har vi sett trepartssamarbeidet på sitt beste. Det er utrolig viktig at det fungerer når vi står oppe i det vi gjør i dag, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og NHO-sjef Ole-Erik Almlid sammen.

De er begge i karantene og styrer organisasjonene via telefon, e-post og videokonferanser fra hjemmekontorene.

Almlid: – Krisen er langt fra er over. Det kommer til å bli behov for flere pakker. Men Norge ser at vi står samlet når det behøves som mest. Det er en ekstraordinær situasjon som krever ekstraordinær ledelse.

Gabrielsen – Mange føler utrygghet for helse, lønn og arbeid. Vi er glade for at stortingsflertallet har lyttet til LO og arbeidsfolk og laget en sosial profil på den første krisepakken som er mye bedre enn regjeringen la opp til. Det er avgjørende for ansatte, samfunnet og næringslivet.

– Utfordringene endrer seg fra minutt til minutt

– Hva er det viktigste regjeringen og Stortinget kan bidra med fremover?

Almlid: – Det er viktig at de står samlet. De må hele tiden være på alerten. Utfordringene endrer seg fra minutt til minutt.

– Hvordan har dere jobbet sammen de siste døgnene?

Almlid: – Vi snakker mye sammen, og organisasjonene snakker sammen på ulike måter og på ulike nivå. Og så har vi god dialog med bedriftene. Det er viktig at vår dialog er et eksempel for dialogen ute i bedriftene.

– Hva forventer dere av hverandre fremover?

Almlid: – Jeg forventer den samme dialogen i dagene fremover som vi har hatt nå. At vi kan snakke sammen også hvis vi får vanskelige spørsmål på bordet.

Gabrielsen: – Det kan jeg slutte meg til. I den situasjonen vi er i nå, er den tette dialogen avgjørende. Vi må holde kontakt til alle døgnets tider slik at vi har et næringsliv og arbeidsplasser igjen når vi er gjennom krisen.

– Hva forventer dere av regjeringen?

Gabrielsen: – Fellesskapet må stille opp slik at ikke vanlige folk rammes for hardt. Det kan fortsatt være blindsoner og ting vi i dagene fremover oppdager at vi må løse. Derfor er det viktig at vi har et trepartssamarbeid og at regjeringen har god kontakt med oss og fanger opp signalene fra arbeidslivet. Det kan raskt vise seg behov for ytterligere tiltak.

Vet ikke om levestandarden kan opprettholdes

– Hva kan nordmenn forvente av lønnsøkning i år og fremover?

Almlid:– Vi har satt lønnsoppgjøret på vent. Vi kan ikke si noe mer om det nå.

Gabrielsen: – Vi må ta den diskusjonen på et tidspunkt hvor vi har bedre oversikt over økonomien.

– Må nordmenn regne med nedgang i levestandarden?

Almlid: – Det er for tidlig å si hvordan krisen vil virke på lang sikt. Pakken i dag er med på å sikre bedrifter og arbeidstagere. Men den er ikke nok til å hindre krisen. Vi vet ikke før lenger frem i tid hvordan den vil virke på økonomien.

Gabrielsen: – Det er for tidlig å gi gode svar på hvordan økonomien vil utvikle seg. Men det er viktig at vi fikk den brede enigheten i Stortinget i dag og en sosial profil som er langt bedre for vanlige arbeidstagere.

– Hvordan vil dere jobbe fremover?

Almlid: – Vi jobber med å serve medlemmene, både små og store. Det er en voldsom pågang fra alle bransjer og regioner som ber om råd og avklaringer. Vi snakker også mye med politikerne slik at de forstår alvoret i situasjonen.

Gabrielsen: – Jeg vil gi en hyllest til alle de heltene som står på og holder hjulene i gang, forsyner butikkene, transporterer varer, holder apotek og butikker åpne, renholdere, hjemmehjelpere, leger, sykepleiere og andre.