Politikk

Ap ofrer rødgrønt samarbeid for å bygge ny E18

Ap sikrer flertall i Viken for ny E18 vest for Oslo. SV og MDG trekker seg fra fylkesrådet som svar. Byggingen er «snart i gang», lover samferdselsministeren.

Tonje Brenna (Ap) fortsetter som fylkesrådsleder i Viken, og Anne Beate Tvinnereim (Sp) fortsetter også i fylkesrådet. Men SV og MDG trekker seg ut.
  • Christian Sørgjerd
    Journalist

Det aller siste hinderet er tilbakelagt. Dermed er det duket for byggestart for ny E18 i Bærum.

Ap i Viken vil gå sammen med Høyre, KrF og Venstre på neste fylkestingsmøte om å sikre en formell lånegaranti for milliardprosjektet.

Det ble klart mandag.

På forhånd hadde MDG og deretter SV stilt ultimatum: Ap måtte velge mellom dem og veien.

Ap valgte veien.

– Vi må alle bestrebe oss på å lande denne saken en gang for alle. Det er nok nå. Nå må vi få en avklaring, sa fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap) på en pressekonferanse mandag.

Sprekker etter ti måneder

Etter valget i fjor inngikk de rødgrønne flertallssamarbeid i Viken, landets største fylke.

Nå trekker SV og MDG seg med umiddelbar virkning, mens Ap og Sp fortsetter som mindretallsfylkesråd.

– De to partiene ble tilbudt delt innstilling og muligheten til å stemme imot i fylkestinget. Det ønsket de ikke, sa Tonje Brenna.

Anne Beate Tvinnereim i Sp, som har vært kritiske til prosjektet, ble ikke me dem ut. Hun viser til at Viken-samarbeidet handler om politikk på alle områder, ikke bare dette.

– Jeg vil takke SV og MDG for samarbeidet, sa hun.

Les også

Statens vegvesen vil starte byggingen av E18 i Bærum i januar

Uenige om hva de var enige om

Stridens kjerne er den politiske plattformen de underskrev i fjor. De fire partiene avviste ikke ny E18, men stilte krav om at prosjektet må ha lokal tilslutning i både Oslo og Viken, samt at det må nedskaleres for å sikre målet om nullvekst i personbiltrafikken.

Ap og Brenna mener det er blitt nedskalert og forbedret. MDG og SV mener det ikke er blitt endret på langt nær nok.

Kristoffer Robin Haug (MDG) mener den endelige løsningen for ny E18 er dårlig for klimaet og at den går imot overordnede mål på området. Man bruker over 17 milliarder kroner på et samferdselsprosjekt som gir trafikkvekst, påpeker han.

– Plattformen var tydelig på Vikens klimamål. Da nytter det ikke å bruke over 17 milliarder kroner på et gigantisk motorveiprosjekt, når vi kunne brukt de samme midlene på kollektiv, sykkel og gang. Den type prioriteringer er grunnstenen i plattformen. Å stille garanti for en motorvei som kommer til å motarbeide målene våre, henger ikke i hop, sier Kristoffer Robin Haug (MDG).

Inntil mandag var han fylkesråd for samferdsel.

I tillegg er flertallet i Oslos bystyre stadig imot hele prosjektet. Så lokal tilslutning, slik de rødgrønne i Viken opprinnelig krevde, mangler.

Tonje Brenna viser til at det ikke var mulig å oppnå mer.

– Oppfatter du at dere går bort ifra fylkesrådserklæringen på dette?

– Jeg skulle ønske vi klarte å bli enige. Vår klare ambisjon, både i plattformen og forhandlingene vi satt i fra januar til juni uten å komme i mål, var det. Når Stortinget så endret prosjektet i tråd med våre vedtak, hadde vi kommet så langt vi kunne, og det var på tide å si ja til en garanti, svarer Brenna.

Hareide satte hardt mot hardt

I vinter koblet samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) E18-saken med bygging av Fornebubanen. Det blir ikke penger til det siste, uten E18, slo Hareide fast.

Det vekket harme på rødgrønn side, hvor man påpekte at Hareide gikk bort ifra løfter om å bevilge penger til Fornebubanen.

– På et eller annet tidspunkt kan vi ikke la en regjering styre hvordan vi skal gjøre politikken vår. Du skal ikke komme og true oss til noe. Det er uvant i norsk politikk, og det smerter mest, sier Camilla S. Eidsvold i Viken SV som begrunnelse for partiets ultimatum.

Ap og Sp vil derimot stille garanti for utbygging av E18 for å sikre nettopp utbygging av Fornebubanen, trekker Tonje Brenna frem.

– Uten E18, ingen Fornebubane. Vi vil ikke risikere den fordi noen er skeptisk til det endrede E18-prosjektet, sa Brenna.

Samferdselsministeren lover at det nå vil gå fort fremover.

– Med garantien på plass og E18-utbyggingen sikret, er dette løst slik jeg ser det, slik at byggingen kommer igang, sier Hareide.

Les også

Mindretallet raste – til ingen nytte – da Stortinget vedtok å bygge ny E18

Kompromiss på Stortinget før sommeren

Det var lenge usikkerhet om regjeringen kom til å få flertall i Stortinget for E18. Men før sommeren vedtok regjeringspartiene, med støtte fra Ap, et noe endret og nedskalert prosjekt.

Over halvparten av strekningen skal stadig legges i tunnel. Ett av tre felt i begge retninger settes av til kollektivtransport, i stedet for at det bygges en bussvei på toppen.

Det skal bygges ny avkjøring til Fornebu og ny kollektivterminal på Lysaker, samt en tverrforbindelse i tunnel i Bærum som skal «mate» trafikk til motorveien. Dagens trasé skal bli sykkelvei og lokalvei. Hundrevis av boliger må rives.

På Høvik i Bærum skal et rundt 2 kilometer langt strekk av E18 i tunnel. Det er blant de største enkeltelementene i det enorme veiprosjektet, og det er en sentral grunn til at lokalpolitikerne i Bærum støtter prosjektet - selv om det gir en bomring på tvers i kommunen.

Veivesenets analyser har tidligere vist at ny vei, med bompenger, vil få en trafikkvekst. Om man fortsetter som i dag, uten bompenger, vil veksten imidlertid bli større. Men når bompengene en gang fjernes, vil trafikken gå i været.

Hvorvidt prosjektet gir en kapasitetsøkning eller ikke, er blant de største uenighetene. Kristoffer Robin Haug i MDG mener det ikke er tvil om svaret.

– Du skal bygge en helt ny motorvei med nye kryss og avkjørseler og flettefelt, med veien i tunnel og en ny vei på toppen, det er åpenbart at det gir mer kapasitet enn veien som er der i dag. I tillegg er nedbetalingstiden økt fra 15 til 20 år, slik at bompengene blir lavere, som også bidrar til økt trafikk, sier Haug.

– Veivesenets prognoser sier at hvis man ikke gjør noe, vil trafikken økte enda mer?

- Ja, med mindre man gjør andre trafikkdempende tiltak der, som å øke bomsatsene i dagens bomring i Oslo.

Berg: – Tidenes miljøsvik

Lan Marie Berg (MDG), som er samferdselsbyråd i Oslo, kaller nyhetene «tidenes miljøsvik i Oslo-regonen».

– Det er andre gang på få år at Høyre og Ap tvinger gjennom motorveiprosjekter. Om 10 år skal Oslo-regionen være fri for klimautslipp, og da må vi gjøre kollektivtilbudet bedre og billigere, ikke bygge mer motorvei, sier Berg i en pressemelding.

Hun har bedt om et krisemøte i byrådet i Oslo for å drøfte situasjonen som er oppstått, forteller hun.

Det uklart hva Oslo-byrådet egentlig kan gjøre og hvilket handlingsrom de har. For eksempel krever endringer i bompengeavtalen for Oslo-området (Oslopakke 3) godkjennelse fra Stortinget.

Les også

Halv pris på månedskort utenom rushtidene, foreslår Høyre. Urealistisk, svarer MDG.

Johansen: - Uhørt

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er heller ikke særlig fornøyd med Viken-garantien. Men han plasserer ansvaret hos samferdselsministeren.

«I realiteten har Hareide oppfordret lokalpolitikere til å bryte samferdselssamarbeidet som har tjent Oslo-regionen godt siden 1980-tallet, de såkalte Oslopakke-avtalene. Den oppfordringen har Viken fulgt. Denne nye arbeidsformen kan sette Oslopakke 3-samarbeidet i fare», skriver Johansen i en epost til Aftenposten, der han også minner om at E18 går gjennom hovedstaden.

«Derfor er det ganske uhørt i et demokratisk perspektiv at Oslos befolkning og politikere ikke skal få være med å bestemme over hvordan vi skal regulere biltrafikken inn i, gjennom og ut av byen», skriver han.